NUL20 nieuws

Pagina's

16.09

Eerste bewoners Scala in Bos en Lommer

16.09

Balkon of terras verplicht

Iedere Nederlandse nieuwbouwwoning moet voortaan van balkon, terras of tuin worden voorzien. Bouwen zonder buitenruimte is er niet meer bij. De Rijksoverheid heeft daartoe het Bouwbesluit aangepast.

16.09

Ankie Verlaan voorzitter AFWC

Mevrouw drs. Ankie Verlaan is de nieuwe voorzitter van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Zij volgt Dick Schuiling op die na twee zittingstermijnen statutair is afgetreden. Verlaan is onder andere voorzitter van de Adviesraad Diversiteit en...

16.09

Woningen Hoofddorp brandgevaarlijk

Ymere gaat op korte termijn de brandveiligheid van een complex huurwoningen in Hoofddorp verbeteren. Bouwkundige ingrepen moeten de kans op snelle brandoverslag verminderen. De bewoners van dertien woningen raakten half augustus na een felle brand...

16.09

Vervolgd vanwege vochtig huis?

18.08

Achteraf had het project wellicht 'Bloed, zweet en tranen' kunnen heten, maar het ambitieuze nieuwbouwproject Hoop, Liefde en Fortuin - genoemd naar de molens die er ooit stonden - in het Oostelijk Havengebied is nu toch nagenoeg af. De officiële opening vond 24 april...

18.08

De gewijzigde Woningwet en het nieuwe Bouwbesluit worden pas op 1 januari 2003 van kracht en niet op 1 juli dit jaar zoals eerder werd beoogd. Een belangrijke onderdeel van de wijzigingen is de nieuwe lijst met vergunningvrije bouwwerken, zoals dakkapellen aan de achterkant van het huis.

18.08

Nieuw college wil 30-procentsnorm handhaven en 16.000 nieuwe woningen

Onder de titel ‘Alleen het resultaat telt’ presenteerde het nieuwe college van burgemeester en wethouders afgelopen maand zijn programakkoord. Belangrijkste voornemen van het college op het...

18.08

Het Bouwbesluit is sinds kort ook op internet te raadplegen, op de site van het ministerie van VROM. Het Bouwbesluit geeft de minimumeisen waaraan woningen en andere gebouwen moeten voldoen. Met deze internetvoorziening beschikt de gebruiker altijd over de actuele versie van de bouwregels....

18.08

Leegstand kantorenmarkt baart zorgen 

De leegstand op de Amsterdamse kantorenmarkt bedraagt op dit moment negen procent. Verwacht wordt dat tot 2007 1,4 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte vrij komt, terwijl bedrijven hooguit de helft van die oppervlakte nodig zullen hebben. De...

18.08

Met de ontwikkeling van IJburg benut Amsterdam voorlopig zijn laatste uitbreidingsgrond. Toch wil de gemeente vóór 2030 50 duizend nieuwe woningen creëren. Die zouden nodig zijn om de nijpende woningnood het hoofd te bieden. Er is maar één oplossing om die binnen de...

14.08

De Tweede Kamer velt mogelijk nog voor de verkiezingen een oordeel over de nieuwe woonwet. Eind januari heeft het kabinet ingestemd met de nieuwe Woonwet van VROM-staatssecretaris Remkes. Het wetsvoorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State. Met de nieuwe wet behoren de 101-jarige...

14.08

De Amsterdamse woningcorporaties mogen tot 2007 13.000 sociale huurwoningen extra verkopen. Dat is op 30 januari jl. besloten door de Amsterdamse gemeenteraad. Al eerder, op 1 januari 1998, kregen de corporaties de ruimte om 15.575 huurwoningen te verkopen. Met de...

14.08

De één noemt het een goede zaak, maar de ander spreekt van een beloning voor voorkruipers op de woningmarkt. Woningcorporatie Het Oosten laat zich niet van de wijs brengen door alle commotie over haar generaal pardon voor illegale onderhuurders. De schriftelijke...

14.08

Verpleegkundigen, verloskundigen, politiemensen en onderwijzers zijn schaars, maar voor Amsterdam blijkt het extra moeilijk om personeel in die sectoren te werven. Hoewel er tal van redenen zijn om liever buiten de stad te willen werken, blijkt de moeizame woningmarkt er...

14.08

De komende vier jaar mogen negentienduizend particuliere huurwoningen worden gesplitst en verkocht. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Woningcorporaties mogen daarnaast tot 2007 nog eens dertienduizend sociale huurwoningen extra verkopen, boven de 15.575 die al in 1998...

14.08

Amsterdamse huurders die moeten verhuizen vanwege sloop of renovatie krijgen een verhuiskostenvergoeding van 4.500 euro. Ook krijgen ze voorrang bij het zoeken naar een nieuwe woning en de garantie dat ze kunnen terugkeren naar hun oude buurt.

14.08

Stadsdeel Westerpark komt met een nieuw wapen in de strijd tegen speculanten: een tweejarig antispeculatiebeding dat geldt voor alle nieuwbouwprojecten in het stadsdeel. Mensen die hun huis in het eerste jaar na aankoop alweer doorverkopen, moeten de geboekte winst volgens...

14.08

Dat op de Amsterdamse woningmarkt weinig vrij komt, is genoegzaam bekend. Maar de ene groep bewoners heeft toch nog wat meer kans op een woning dan de andere. Volgens de eerste ‘slaagkansenmonitor’ komen met name gezinnen er bekaaid vanaf. Deze monitor is een initiatief...

14.08

Staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting heeft geen enkele moeite met buurten die speciaal voor allochtonen worden gebouwd. “Als Turken of Marokkanen bij elkaar willen wonen in huizen die naar hun smaak zijn ingericht, dan zou ik niet weten waarom dat niet zou kunnen...

14.08

Het ROA Platform Volkshuisvesting heeft de Schelto Patijn-prijs 2001 gekregen voor het opzetten van WoningNet. Deze prijs, een glazen sculptuur, wordt ieder jaar uitgereikt aan een persoon of organisatie die op een bijzondere manier de samenwerking in de regio Amsterdam...

30.07

De Amstelveense woningstichting St. Lodewijk wil fuseren met woningstichting Eigen Haard uit Amsterdam. De voorgenomen fusie heeft de steun van het gemeentebestuur van Amstelveen. Volgens wethouder Remco Pols van Wonen is deze fusie gunstig voor de Amstelveense volkshuisvesting.
“Ik zie in...

30.07

Volgens Rochdale ondersteunt een meerderheid van de eigen huurders in Jeruzalem de gedeeltelijke sloopplannen van de corporatie. Dat zou blijken uit een bewonersonderzoek uitgevoerd door Van Nimwegen en Partners. 47 procent zou instemmen met een variant waarbij alle Rochdale-woningen worden...

30.07

De Amsterdamse woningbouwverenigingen hebben vorig jaar bijna 1700 sociale huurwoningen kunnen toewijzen aan mensen op wachtlijsten door een actieve aanpak van woonfraude. Dat aantal is opnieuw groter dan in voorgaande jaren, blijkt uit een inventarisatie van de Amsterdamse Federatie van...

30.07

De bouw van studentenwoningen en woningen voor grote gezinnen loopt achter bij de afspraken die de gemeente daarover met de Amsterdamse woningcorporaties heeft gemaakt. Dat blijkt uit de evaluatie van ‘Bouwen aan de stad’, de doelstellingen voor verschillende woningtypen die tussen 2007 en 2010...

30.07

De voorbereiding voor de sloop van twaalf sociale huurwoningen en vier winkelruimtes in de Eerste Oosterparkstraat in Oost is begonnen. De panden van woningstichting De Key waren eind mei inzet van een harde confrontatie tussen krakers en de politie. De politie ging op last van burgemeester...

30.07

Op zaterdag 24 mei is op feestelijke wijze de vernieuwing van de Staalmanpleinbuurt in stadsdeel Slotervaart in Amsterdam gestart. In opdracht van woningcorporatie de Alliantie en stadsdeel Slotervaart begint Heddes Bouw hier met de bouw van Jamboni, het eerste project van deze vernieuwing.

30.07

Amsterdam gaat snelle bouwers belonen en trage bouwers straffen. Ontwikkelaars die na een afspraak over de gronduitgifte maar niet beginnen, moeten voortaan een hogere reserveringsvergoeding betalen. Daarover doet wethouder Van Poelgeest eerdaags een voorstel aan de gemeenteraad.
De...

30.07

Het Zeeburgereiland wordt vanaf 2011 voorzien van stadsverwarming. Alle vijf- tot zesduizend nog te bouwen woningen krijgen een aansluiting op het warmtenet, zo heeft wethouder Maarten van Poelgeest besloten. De aansluiting geldt in principe voor alle nieuwbouw, tenzij zich nog energiezuiniger...

30.07

Bert Runhaar van Care West start zijn eigen blog waarin hij al het nieuws op het terrein van wonen, zorg en welzijn wil delen met ‘het veld’.
Zie: www.wonenzorgwelzijn.nieuwslog.nl

 

30.07

In het westelijk deel van Amsterdam komt een groot nieuw recreatiegebied: de Tuinen van West. Het is een van de onderdelen van het plan van de gemeente om het aantal parken in de stad uit te breiden en te vernieuwen.
De Tuinen van West wordt een recreatiegebied ‘nieuwe stijl’: een...

30.07

Vanaf 2010 moet een derde van de Amsterdamse nieuwbouwwoningen klimaatneutraal worden gebouwd en vanaf 2015 moeten alle nieuwbouwwoningen klimaatneutraal zijn. Met dit plan is Amsterdam strenger dan het kabinet.
“Klimaatneutraal bouwen moet en kan veel sneller,” aldus...

30.07

De gemeente Amsterdam ziet af van volledige bebouwing van de velden van voetbalvereniging Zeeburgia op sportpark Middenmeer-Noord. Er kan met minder woningen worden volstaan, zo heeft wethouder Van Poelgeest besloten.
De verhuizing van de voetbalvereniging naar het Zeeburgereiland is van...

30.07

Op zoek naar een natuurstenen dorpel uit de vorige eeuw, gietijzeren muurankers, oude stenen in Vechtformaat of historische dakpannen?
Sinds 1 juni is er de ‘Monumentenwerf Amsterdam’, een depot met historische bouwmaterialen, gelegen aan de Santoriniweg in Havens West. Initiatiefnemer en...

30.07

In het vlakke polderlandschap van de Haarlemmermeer moeten kunstmatige duinen verrijzen. Heuvels van zand omringd door grote meren met aan de randen woningen. Gebiedsontwikkelaar AM, woningcorporatie Ymere. vastgoedinvesteerder BPF Bouwinvest en bouwer RoTij zien ‘duinwonen’ als een serieuze...

30.07

Het doel van de gemeente Amsterdam om in de eerste vijf maanden van 2008 minimaal tweeduizend woningen in aanbouw te nemen, wordt bij lange na niet gehaald. Zo blijkt uit de jongste rapportage van woningbouwregisseur Bob van der Zande aan de gemeenteraad. De teller blijft steken op 1124 woningen...

30.07

Alle toekomstige bewoners van het oostelijke deel van het Rieteiland van IJburg krijgen een boom. Met deze verplichte ‘huisboom’ wil de ontwikkelaar een bijdrage leveren aan de realisatie van een groene woonomgeving.

30.07

Fusiecorporatie AWV/Het Oosten neemt het ontwikkelen van projecten deels in eigen hand. Aan de exclusieve samenwerking tussen het oude Het Oosten en Kristal Projectontwikkeling komt een einde. Samenwerking vindt voortaan plaats op zakelijke projectbasis.

13.04

Lex Pouw neemt per 1 juli afscheid als voorzitter van de raad van bestuur van Ymere. Hij wordt opgevolgd door Roel Steenbeek, oud-bestuursvoorzitter van Woonmaatschappij. Pouw maakt gebruik van de vroegpensioenregeling.

13.04

In de Amsterdamse binnenstad is een aantal sociale huurwoningen in gebruik van hotels. Onder meer het Krasnapolsky Hotel heeft woningen aan de sociale huurvoorraad onttrokken, zo heeft de Dienst Wonen vastgesteld. Met stadsdeel Centrum wordt overleg gevoerd over het behoud van de bestemming....

Pagina's

Abonneren op NUL20 nieuws Abonneren op NUL20 nieuws