Huurdersorganisaties hopen op steun GroenLinks

20.04.17
Huurdersorganisaties hopen op steun GroenLinks

Als een nieuw kabinet iets goeds voor huurders gaat betekenen, moet het van GroenLinks komen. De Werkgroep Gelijke Behandeling Volkshuisvesting richtte althans 'een uitvoerig beargumenteerd verzoek' aan Jesse Klaver. Of hij er bij de kabinetsformatie voor wil zorgen dat huurders rechtvaardiger behandeld gaan worden.
Omdat eigenaren nog altijd sterk fiscaal worden bevoordeeld, subsidiëren huurders in feite woningeigenaren, zo is de visie van de werkgroep. De Werkgroep pleit voor een meer gelijke behandeling van huurders en eigenaren. De Werkgroep benaderde alleen Jesse Klaver omdat "GroenLinks een belangrijke factor is bij de kabinetsformatie én dichter bij huurders staat dan de belangrijkste andere formerende partijen."
De Werkgroep Gelijke Behandeling Volkshuisvesting vloeide voort uit de Stichting Gelijke Behandeling Volkshuisvesting en is nauw gelieerd aan de vereniging ProWest.

Eerder had de Woonbond informateur Schippers in een brief gevraagd bij de besprekingen voor kabinetsformatie aandacht te hebben voor de problemen waar huurders mee kampen en de uitdagingen waar de huursector voor staat. De Woonbond wijst op de grote huurverhogingen van de afgelopen jaren. De Woonbond wil af van de verhuurdersheffing, waardoor corporaties de huren kunnen verlagen, hun woningen verduurzamen en nieuwe betaalbare woningen bouwen. "De huren moeten gemiddeld 10 procent omlaag, zodat de huurprijzen meer in verhouding komen te staan met wat mensen zich kunnen veroorloven. Door de fors gestegen huurprijzen de afgelopen jaren leven steeds meer huurders in armoede."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS