Corporaties klagen over administratieve druk

12.04.17
Max Norder - Bron: Aedes Magazine, foto: Jeroen Poortvliet
Corporaties klagen over administratieve druk

Zowel de nieuwe Aedes-voorzitter Max Norder als Bert Wijbenga van Woonbron klagen in recente interviews over de administratieve druk waar corporaties onder zuchten. Ongetwijfeld zijn deze boodschappen mede gericht aan de politici die werken aan het nieuwe kabinet. De kritiek op overregulering van de sector is overigens niet nieuw.

Bestuursvoorzitter Wijbenga van Woonbron wil dat paal en perk wordt gesteld achter de "forse administratie druk" waar corporaties aan bloot worden, stelt hij in een interview in WoningmarktNL. De nieuwe Aedes-voorzitter Norder spuwt in zijn eigen tijdschrift zijn gal over de vele "regeltjes". Hij is blij dat het toezicht nu goed is geregeld, maar de wetgeving is volgens hem doorgeschoten. "Een aantal regels is ontstaan vanuit angst, niet vanuit noodzaak. Meer ruimte voor maatwerk, dat is wat nodig is. Niet kijken wat kán, maar wat nódig is en hóe we dat dan kunnen bereiken. En het belangrijkste: vertrouwen. ‘Vertrouw erop dat corporaties binnen de kaders de goede afwegingen kunnen maken voor hun huurders, met huurders en gemeenten samen. Dat mis ik op dit moment heel erg."
Als voorbeeld noemt hij het passend toewijzen: "Dat kan leiden tot schrijnende situaties. Een echtpaar bijvoorbeeld waarvan de een in een instelling zit en de ander daar op 'rollatorafstand' bij in de buurt wil wonen zolang zijn partner nog leeft. Als daar alleen goedkope woningen staan en je hebt een goed pensioen, dan kom je daar niet voor in aanmerking. Zelfs niet als je meer huur zou willen betalen. De corporatie moet dan nee verkopen. Ik vind dat een corporatie gewoon ja moet kunnen zeggen. We willen in dit soort gevallen veel meer maatwerk leveren en minder in regeltjes verzanden."