Agenda

Bvb: 26/10/2020
Bvb: 26/10/2020

Pagina's

 • Leerkring renoveren met aandacht voor kwetsbare huurders

  Datum: 
  27 oktober 2020

  Agendatype:

  Organisatie: 
  Platform31

  In deze online bijeenkomsten wordt ingegaan op het betrekken en begeleiden van kwetsbare huurders rondom grootschalige renovatietrajecten. Platform31 brengt kennis in vanuit het programma Renoveren met aandacht voor kwetsbare huurders, daarnaast is er ruimte om gezamenlijk op vraagstukken te reflecteren en ervaringen uit te wisselen.
  Data: dinsdag 27 oktober 2020, dinsdag 1 december 2020 en dinsdag 2 februari 2021

 • Debat renovatie van de volkshuisvesting

  Datum: 
  28 oktober 2020

  Agendatype:

  Organisatie: 
  Platform31

  Het van Platform31-rapport over 30 jaar volkshuisvestingsbeleid geeft aan dat er een opgave ligt aangaande betaalbaarheid, beschikbaarheid, woningkwaliteit en buurtkwaliteit en geeft zeven agendapunten voor het volgende kabinet. Hierover wordt op deze online bijeenkomst gedebatteerd.

 • Fabriekstour Conceptueel bouwen

  Datum: 
  28 oktober 2020
  Plaats: 
  Prefab Voorbeij
  Siciliëweg 61
  Amsterdam
  Organisatie: 
  Aedes

  Veel corporaties hebben ervaring met conceptueel bouwen, andere nog niet. Bij conceptueel bouwen wordt een woning afgenomen die gebouwd is in de fabriek. Om corporaties kennis te laten maken met het proces dat hierachter zit én de samenwerking tussen corporaties en de markt te stimuleren, organiseert Aedes dit najaar twee fabriekstours.
  Aedes nodigt corporatiebestuurders en vastgoedmanagers uit voor een rondleiding door een fabriek, waarbij zij zelf aanschouwen welk proces er schuilgaat achter de woningen die we als sector afnemen. Dit wordt gecombineerd met een reflecterend gesprek over de samenwerking tussen corporaties en aanbieders.

 • Schuldpreventie huurders – verantwoordelijkheid van de corporatie?

  Datum: 
  29 oktober 2020

  Agendatype:

  Organisatie: 
  Aedes

  Wat kunnen corporaties betekenen in de preventie van schulden? Armoede en schulden zijn hardnekkige problemen; van grote invloed op het persoonlijk leven, maar niet zo simpel aan te pakken. Omdat ze van invloed zijn op zoveel facetten in het dagelijks leven, willen corporaties ze het liefst voorkomen. Tijdens deze bijeenkomst staat de vraag centraal of voorkomen van schulden eigenlijk wel een verantwoordelijkheid is van een corporatie. Sprekers onder anderen journalist/schrijver Joris Luyendijk en de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman.

 • Rondleiding van de Spaarndammerbuurt naar de Houthavens

  Datum: 
  31 oktober 2020
  Plaats: 
  Spaarndammerbuurt en Houthavens Amsterdam
  Organisatie: 
  De Gebouwengids

  Door verschillende gebieden in Amsterdam worden in oktober op de zaterdagen rondleidingen gegeven voor individuele deelnemers. De groepen zijn maximaal elf personen groot, met inachtneming van de anderhalvemeterregel.

 • Livecast: De toekomst van de woningmarkt

  Datum: 
  3 november 2020

  Agendatype:

  Organisatie: 
  Pakhuis De Zwijger

  Dat er te weinig betaalbare woningen zijn in de stad weten we inmiddels wel. Hoog tijd voor verandering! Dus bedacht de Denktank ‘Toekomst van de Woningmarkt’ een alternatieve gespreksmethode gebaseerd op de waarden van wonen. Vanavond gaan we op basis van deze methode in gesprek over de toekomst van het middensegment.

 • Comeback Wijkaanpak 1: De wijkaanpak door de jaren heen

  Datum: 
  5 november 2020
  Organisatie: 
  https://dezwijger.nl/programmareeks/comeback-wijkaanpak
  Tot 2012 bestonden er grote programma's vanuit het Rijk met een wijkgerichte aanpak – denk bijvoorbeeld aan het krachtwijkenbeleid en de Vogelaarwijken. Daarna trok het Rijk zich terug. Op lokaal niveau veranderde er tegelijkertijd ook van alles. Denk aan de decentralisaties in het sociaal domein en de woningbouwcorporaties die terug naar hun kerntaak moesten door een aanpassing in de Woningwet. Dit alles zorgde voor minder beleidsaandacht en onderzoek op het gebied van de integrale wijkaanpak. Nu lijkt de interesse voor de wijkaanpak een comeback te maken. Hoe heeft de wijkaanpak zich de afgelopen decennia ontwikkeld? Wat houdt ‘integraal’ eigenlijk precies in? Wat zijn de geleerde lessen? En wat heeft de integrale wijkaanpak Amsterdam opgeleverd?
   
  Livecast Pakhuis de Zwijger  - donderdag 5 november, 20:30
   
  Er zijn in deze reeks nog twee livecast programma's gepland:
  Donderdag 12 november 18:30 - Nationaal Programma Rotterdam Zuid
  Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid is na 10 jaar bijna halverwege. Wat kunnen we leren van de Rotterdamse wijkaanpak? Sinds 2011 werken het Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, corporaties, schoolbesturen, bedrijfsleven en politie samen in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) om ervoor te zorgen dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen tot het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland. Als het om integrale wijkaanpak gaat, wordt veel inspiratie gehaald uit dit programma.
   
  De Zaanse wijken Poelenburg en Peldersveld kennen een rijke en roemruchtige historie. Twee jaar geleden is er een actieplan gestart voor deze buurten en vlak voor de coronacrisis werd ‘Pact Poelenburg Peldersveld’ ondertekend door meer dan twintig partners zoals gemeente, corporaties, politie en onderwijsinstellingen. Met bewoners gaan zij er gezamenlijk voor zorgen dat de kansen voor kinderen in deze buurten net zo groot worden als in de rest van Zaanstad.
 • Stadsgesprek: voorbij de verkokering

  Datum: 
  5 november 2020

  Agendatype:

  Organisatie: 
  Kennisnetwerk Amsterdam

  Bewonersbedrijven die als concurrentie worden gezien door sociale wijkteams. Een juridisch ambtenaar die een initiatief van een andere ambtenaar tegenhoudt omdat ’t niet volledig aan de voorschriften voldoet. Of een bewonersinitiatief rondom duurzaamheid en kinderen dat niet onder de afdeling Duurzaamheid én niet onder de afdeling Onderwijs valt. Zomaar wat voorbeelden van het fenomeen verkokering.
  Niet alleen bewoners lopen ertegenaan. Ook de professional kan hinder van verkokering ondervinden. Tijdens het Stadsgesprek Voorbij de Verkokering wordt gezocht naar onorthodoxe manieren van samenwerking tussen bewonersinitiatieven, de gemeente en het maatschappelijk middenveld.

 • Webinar Laadpunten bij huurwoningen

  Datum: 
  10 november 2020

  Agendatype:

  Organisatie: 
  Aedes

  Elektrisch rijden raakt ook de corporatiesector. Sinds maart 2020 is het verplicht bij nieuwbouw en renovatie voorbereidingen te treffen voor laadpunten. In 2030 rijdt naar verwachting 15 procent van de huurders elektrisch, en zij zullen thuis willen opladen. Diverse corporaties krijgen er nu al vragen over.
  Daarom onderzochten 23 woningcorporaties de mogelijkheden voor laadpunten bij huurwoningen. Wat mogen corporaties? Hoe zit het technisch en financieel?

 • Amstel III bouwt

  Datum: 
  12 november 2020

  Agendatype:

  Organisatie: 
  Pakhuis De Zwijger

  Amsterdam Zuidoost breidt het woongebied uit. Aan de andere kant van het spoor tussen de A10, A9 en A2 ligt nu een kantorenwijk die de komende jaren verandert in een levendige stadswijk waar je fijn kan wonen, werken en ontspannen: Amstel III. Wil jij weten welke woningen er worden gebouwd, wanneer je kunt inschrijven, wanneer alles klaar is en hoe Amstel III de komende jaren gaat veranderen? Kijk dan mee via deze livecast.

Pagina's

Abonneren op Abonneren op agendafeed voor NUL20 nieuwsbrief