Agenda

Bvb: 17/01/2022
Bvb: 17/01/2022

Pagina's

 • Werkconferentie Coöperatieven maken de stad

  Datum: 
  17 januari 2022

  Agendatype:

  Plaats: 
  Pakhuis de Zwijger
  Piet Heinkade 179
  Organisatie: 
  Pakhuis de Zwijger

  In deze tijd, waarin het initiatief uit de samenleving zich nadrukkelijk manifesteert, biedt het model van de ‘coöperatie’ een alternatief voor de traditionele publiek-private samenwerking (PPS). Een juridische en functionele invulling van publiek-civiele samenwerking (PCS), waarin burger en overheid zich constructief tot elkaar kunnen verhouden. Wat is precies de toegevoegde waarde van een coöperatie? Hoe zorgen we ervoor dat dit model een sterke schakel in de samenwerking tussen burger en overheid wordt? En hoe ziet een coöperatieve stad en samenleving in de toekomst eruit? Samen met bewoners, onderzoekers, ambtenaren en politici, verkent Pakhuis de Zwijger de potentie van de coöperatieve beweging in de stad en land.

 • Overstappen op het warmtenet

  Datum: 
  19 januari 2022
  Organisatie: 
  AFWC, Pakhuis de Zwijger

  In 2040 wil de Gemeente Amsterdam aardgasvrij zijn. Voor een groot deel van de stad worden warmtenetten als beste alternatief gezien. Dit betekent dat duizenden sociale huurwoningen de komende jaren aangesloten worden op het warmtenet. De Amsterdamse woningcorporaties, de gemeente en een aantal warmtebedrijven hebben hiervoor de handen ineengeslagen. Dit kan echter alleen in samenwerking met bewoners. Hoe ziet die samenwerking eruit? Wat betekent de aansluiting op het warmtenet voor jou als bewoner? In hoeverre is warmte een goed alternatief? Hoe zit het met de betaalbaarheid? Over dit soort vraagstukken gaan we vanavond in gesprek. En jawel: bewoners kunnen reageren en meepraten, ook in coronatijd. Meld je vast aan via de link.

 • Plek zat in de stad

  Datum: 
  20 januari 2022
  Plaats: 
  Pakhuis de Zwijger
  Piet Heinkade 179
  Organisatie: 
  Pakhuis de Zwijger

  Amsterdam is in ontwikkeling. Met de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 hebben we samen de opgaven van Amsterdam in de komende 30 jaar bepaald op het vlak van groei, duurzaamheid, gezondheid en samen stadmaken. Pakhuis de Zwijger praat met experts over de uitdagingen die we tegen gaan komen in Amsterdam en haar omgeving en zoeken naar vindingrijke oplossingen en vernieuwende blikken die de opgaven in de Omgevingsvisie vooruithelpen. Is er plek zat in de stad?

 • Winterlezingen #2 Leefbaarheid en bereikbaarheid

  Datum: 
  20 januari 2022

  Agendatype:

  Plaats: 
  Perdu
  Kloveniersburgwal 86
  Organisatie: 
  Arcam

  In de Sluisbuurt zijn hoge ambities geformuleerd voor de bereikbaarheid. De parkeernorm is laag en het gebruik van openbaar vervoer, de fiets en wandelen wordt zo veel mogelijk gestimuleerd. Maar dit is natuurlijk niet uniek voor de Sluisbuurt. Expert op het gebied van fietsen en openbaar vervoer, Saskia Kluit, zal ingaan op het belang van fietsen, fietsverbindingen en ov-verbindingen naar nieuwe buurten en hoe je deze verbindingen succesvol maakt.

 • De meerwaarde van verticaal groen

  Datum: 
  24 januari 2022

  Agendatype:

  Plaats: 
  Pakhuis de Zwijger
  Piet Heinkade 179
  Organisatie: 
  Pakhuis de Zwijger

  In 2014 introduceerde Stefano Boeri het concept ‘verticaal bos’ en ontwierp in Milaan het Bosco Verticale. Ook in Nederland wordt hard getimmerd aan verticale bossen in de steden Utrecht, Eindhoven en Amsterdam. Hoe maak je van veelbelovende renders ook in realiteit een verticaal bos met meerwaarde voor de stad en al haar bewoners? Pakhuis de Zwijger gaat in gesprek over de kennis en ervaring die vandaag aanwezig is bij de pioniersprojecten.

 • Winterlezingen #3 Onderwijs en campusvorming

  Datum: 
  27 januari 2022

  Agendatype:

  Plaats: 
  Perdu
  Kloveniersburgwal 86
  Organisatie: 
  Arcam

  Hoe kan de nieuwe Campus aan het IJ een bijdrage leveren aan de levendigheid van de Sluisbuurt en welke aantrekkingskracht heeft dit op stads- of regioniveau? De derde Winterlezing gaat over campusvorming in de Sluisbuurt. Deze nieuwe Amsterdamse campus van InHolland, naar ontwerp van cepezed, zal de thuisbasis zijn voor 7500 studenten maar biedt ook voorzieningen voor de buurt in de plint.

 • Architectenweb symposium: het nieuwe hybride startblok

  Datum: 
  1 februari 2022

  Agendatype:

  Plaats: 
  Pakhuis de Zwijger
  Piet Heinkade 179
  Organisatie: 
  Pakhuis de Zwijger

  Bijna ongemerkt is de afgelopen jaren in Nederland een nieuw stadsblok ontstaan: de combinatie van een gesloten bouwblok met daarop meerdere woontorens. Architectenweb organiseert in samenwerking met het Lectoraat Bouwtransformatie van de Hogeschool van Amsterdam, Pakhuis de Zwijger en MORE Architecture een symposium over dit nieuwe stedelijke blok.
  Pakhuis de Zwijger nodigt architecten, stedenbouwkundigen, ontwikkelaars, adviseurs en overheden van harte uit om deel te nemen aan dit symposium, kritische vragen te stellen, en met elkaar bij te praten en te netwerken.

 • Winterlezingen #4 Woonkwaliteit en betaalbaarheid

  Datum: 
  3 februari 2022

  Agendatype:

  Plaats: 
  Perdu
  Kloveniersburgwal 86
  Organisatie: 
  Arcam

  Justus, naar ontwerp van de Architekten Cie., wordt de eerste woontoren van de Sluisbuurt. Hier kunnen vanaf 2024 289 huishoudens een middensegment huurwoning betrekken. De naam van de toren verwijs naar de ontwerper van de naastgelegen Oranjesluizen: Justus Dirks en de begin december 2021 is de eerste paal van dit gebouw geslagen. Partner architect Branimir Medic van de Architekten Cie. zal in de vierde Winterlezing het ontwerp van deze toren toelichten en spreken over de uitdagingen om middensegment huurwoningen te realiseren.

  Maar hoe realiseer je een hoge woonkwaliteit in hoogbouw? Dat is precies wat een werkcommissie onder leiding van het Van Eesterenmuseum in 2021 heeft bevraagd. Anouk de Wit zal namens de commissie een reflectie geven op de lessen die mee te nemen zijn naar de Sluisbuurt uit hun onderzoek Wonen op Hoogte.

 • Webinar VvE: Bestuur & Beheer

  Datum: 
  8 februari 2022

  Agendatype:

  Organisatie: 
  !WOON

  Iedere VvE hoort een bestuur te hebben. Bij grote Verenigingen van Eigenaren (VvE) is dit vaak goed geregeld, maar bij de kleintjes gaat het helaas ook nog wel eens mis. Het bestuur is voor de bewoners én externe partijen (zoals de bank, de verzekering of een aannemer) hét gezicht van de VvE. Maar, wat doet het bestuur eigenlijk nog meer? En hoe wordt het bestuur benoemd? Denk u erover om bestuurslid te worden of bent u al bestuurslid? Laat u tijdens dit webinar informeren over de taken en verplichtingen.

 • Werksessie: wij zijn de stad

  Datum: 
  9 februari 2022

  Agendatype:

  Plaats: 
  Pakhuis de Zwijger
  Piet Heinkade 179
  Organisatie: 
  Pakhuis de Zwijger

  Amsterdam is een grote stad met een eindeloze hoeveelheid aan culturen, levensstijlen, dromen en ambities. Ieder mens, iedere buurt, iedere gemeenschap is anders. Dat maakt de stad zo bijzonder en onvoorspelbaar. Maar lang niet iedereen heeft het gevoel echt mee te mogen denken, praten of te beslissen over de toekomst van zijn of haar omgeving. Hoe komt dat en wat kunnen we daaraan doen? Welke rol heb jij in de stad en in de buurt?

Pagina's

Abonneren op Abonneren op agendafeed voor NUL20 nieuwsbrief