NVM-cijfers: pijngrens bereikt bij Amsterdamse huizenkopers?

13.04.17
Aantal transactie per kwartaal. Bron: NVM
NVM-cijfers: pijngrens bereikt bij Amsterdamse huizenkopers?
Ondanks het zeer lage aanbod stabiliseren de prijzen op de Amsterdamse woningmarkt. Het aantal transacties liep in Amsterdam in het eerste kwartaal van 2017 sterk terug. Landelijk nam het aantal transacties op de bestaande koopwoningmarkt juist wel toe, hoewel daar ook het aanbod daalde.
 
De landelijke woningmarkt lijkt een fase achter te lopen bij die in Amsterdam. Het herstel van de woningmarkt is nu in vrijwel heel Nederland zichtbaar: landelijk nam in het eerste kwartaal het aantal transacties toe ten opzichte van een jaar eerder (+10,1%), steeg de verkoopprijs met 8,8 procent en nam de periode af dat woningen te koop stonden. In de hoofdstad daalde het aantal verkochte woningen in vergelijking met een jaar eerder met 19,1 procent en ten opzichte van het vorige kwartaal met maar liefst 30 procent. De gemiddelde verkoopprijs steeg in Amsterdam in een jaar tijd enorm (21,6%), maar stabileerde dit jaar ten op bijna 360.000 euro ten opzichte van het vorige kwartaal. Wel steeg de vierkante meterprijs nog door van 4.196 naar 4.328 euro.
 
De belangrijkste oorzaak van het teruglopen van het aantal transacties in Amsterdam is de combinatie van de hoge prijzen en het zeer geringe aanbod. Amsterdamse makelaars spraken vorig jaar al over het "droogkoken" van de markt. Er staan nog zo'n 3.000 woningen te koop op Funda. Dat de prijzen in de hoofstad niet verder doorstijgen is een indicatie dat wellicht de pijngrens bij potentiële kopers is bereikt. Zij willen of kunnen niet meer betalen. De regels voor hypotheekverstrekking zijn dit jaar weer strenger geworden: een hypotheek mag sinds 1 januari niet hoger zijn dan 101 procent van de waarde van het huis. In Amsterdam stegen alleen de prijzen van appartementen het laatste kwartaal nog iets: van gemiddeld 332.000 naar 336.000 euro.
 
In het kielzog van de hoofdstad stegen ook de prijzen in de Amsterdamse regio fors ten opzichte van een jaar geleden: Haarlemmermeer +9,9% (m2-prijs: 11%), Zaanstreek: +11,1 (m2-prijs: 11,5%), Het Gooi: +14,6% (m2-prijs: 13,8%), Almere: +13,1% (m2-prijs 12,4%), Zuid Kennemerland: +12,8% (m2-prijs: 11,9%). In al deze gebieden nam ook de verkooptijd fors af.

 

Woningtransacties in Metropoolregio Amsterdam

Let op: de regio-indeling van de NVM wijkt af van indelingen die de overheid gebruikt. 'Amsterdam'= Abcoude, Amstelveen, Amsterdam en Ouder-Amstel; 'Het Gooi' omvat ook gemeenten uit de Vechtstreek.   
 

Amsterdam in cijfers:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS