Rochdale en Stadgenoot beperken huurverhoging voor lage inkomens

24.04.17
Rochdale en Stadgenoot beperken huurverhoging voor lage inkomens
update 14:15
De meeste Amsterdamse woningcorporaties hebben hun huurverhoging per 1 juli bekend gemaakt. De verhoging valt dit jaar bescheiden uit, in ieder geval voor huurders met een laag inkomen en een hoge huur. Dat geldt ook voor huurders van Rochdale en Stadgenoot. Bijna een derde van alle huurders van Rochdale krijgt helemaal geen verhoging, dat geldt voor 30 procent van de Stadgenoot-huurders. 
 
Voor alle Rochdale-huurders met een relatief laag inkomen geldt dat ze maximaal een verhoging van 0,7 procent krijgen. Een groot deel van deze groep krijgt zelfs geen huurverhoging of zelfs een huurverlaging (voor 300 huurders). Rochdale past wel de inkomensafhankelijke huurverhoging van 4,3 procent toe. Dat treft 8 procent van de huurders, huishoudens met een belastbaar inkomen hoger dan 40.349 euro (2015). 
 
Stadgenoot volgt een andere route, waarbij de mogelijkheden van de huursombenadering worden benut: lage huren stijgen meer dan hoge. Gemiddeld krijgen de sociale huurders van Stadgenoot te maken met een verhoging van 0,8 procent. Maar de lage huren (< €414) stijgen met 2,5 procent en de huren tussen de 414 en 635 euro met 1,2 procent. Alleen de sociale huurders met een huur boven de 635 euro krijgen geen huurverhoging. Dit geldt voor huishoudens met een inkomen beneden de 40.349 euro. 
Bij Stadgenoot krijgen ook huurders met een inkomen daarboven te maken met een gestaffelde huurverhoging die afhankelijk is van de huidige huur. Dat ziet er zo uit: huur < €635 euro = +4,3 procent; huur tussen €635 en €710 = 3,6 procent; huren > €710=2,9 procent.   
 
Voor alle huurverhogingen geldt dat de bovengrens wordt beperkt door de huurprijsgrens volgens het woningwaarderingssysteem.
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS