Cordaan maakt werk van transformatie verzorgingshuizen

08.04.17
Locatie De Boeg werd in 2015 omgebouwd naar zelfstandige seniorenhuisvesting
Cordaan maakt werk van ombouw verzorgingshuizen naar seniorenwoningen"
Cordaan gaat de komende vijf jaar een aantal verzorgingshuizen ombouwen naar zelfstandige seniorenwoningen. Daarvan komen er daardoor zeker duizend bij, aldus bestuursvoorzitter Eelco Damen in Het Parool. Een van de locaties die wordt omgebouwd De Beemster in Noord. Daar is ruimte voor ongeveer 150 appartementen. In 2013 kondigde Damen al in NUL20 aan "tientallen miljoenen" in transformatie te gaan investeren.
 
Senioren wonen steeds langer zelfstandig. Dat is vaak de eigen wens, maar wordt ook opgedrongen door de hervormingen in de zorg. Door dit beleid van 'extramuralisering' raken de traditionele verzorgingshuizen steeds leger. De vraag naar aangepaste woningen voor ouderen blijft intussen en ook daardoor groeien. Een voor de hand liggende strategie is dan ook om bestaande zorgvastgoed volledig of gedeeltelijk te transformeren naar zelfstandige seniorenhuisvesting. Bestaande voorbeelden daarvan zijn het Amstelhuis (particulier project) en De Boeg. 
Bij eerdere transformaties naar zelfstandige seniorenhuisvesting bleken dit ingewikkelde trajecten - nog afgezien van de fysieke verbouwing. Zo is een bestemmingsplanwijziging nodig vanwege veranderende functie, moet worden onderhandeld over een nieuw erfpachtcontract (wonen veelal hoger tarief dan maatschappelijke bestemming), moet er een mouw worden gepast aan de gemeentelijke parkeernorm en zijn de brandveiligheidseisen voor zelfstandige woningen strenger. En dan moeten ook eventuele bestaande bewoners verhuizen en de overstap maken naar een situatie met een zelfstandig huurcontract, betaling aan nutsleveranciers, aanvraag huurtoeslag enz.
 
Cordaan is al enkele jaren bezig met de aanpassing van bestaande zorginstellingen, maar is er nog lang niet. De organisatie heeft of huurt in Amsterdam liefst honderd gebouwen, waarvan 25 grote. Cordaan kondigde in 2015 in NUL20 aan van plan te zijn tien panden per jaar aan te pakken. 
Het Parool. Een van de locaties die wordt omgebouwd De Beemster in Noord. Daar is ruimte voor ongeveer 150 appartementen. In 2013 kondigde Damen al in NUL20 aan "tientallen miljoenen" in transformatie te gaan investeren." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS