Eigen Haard houdt vast aan middensegment

01.05.17
Eigen Haard houdt vast aan middensegment

Eigen Haard leverde vorig jaar 228 nieuwe huurwoningen op, nam er 355 in aanbouw en rondde 232 renovaties af. De corporatie verkocht 177 bestaande woningen en 163 nieuwbouwwoningen, zo blijkt uit het Jaarverslag 2016. De corporatie wil een rol blijven spelen in het middensegment en streeft ernaar op termijn 10 procent van haar woningen in dat segment aan te bieden. "We zijn vasthoudend op dit gebied. Ook al beperkt de Woningwet corporaties juist op dit terrein," stelt de corporatie. Eigen Haard beklemtoont dat niet alleen de markt daaraan behoefte heeft, maar dat haar aanbod ook voor doorstroming uit de sociale huur zorgt. In 2016 liet bijna de helft van de nieuwe huurders van een middeldure woning een sociale huurwoning achter.

Eigen Haard wil passender gaan verhuren. "We willen dat woningen passen bij het individu. (...) Waar nu één keer een woning wordt toegewezen willen we steeds meer naar voortdurend monitoren. Past een woning nog bij het gezin. Of bij het inkomen.
Kunnen we huren flexibel mee laten bewegen? Kunnen we woonruimten flexibeler mee te laten bewegen met de ontwikkelingen in het
leven van een huurder?

Eigen Haard betaalde vorig jaar 43,8 miljoen aan verhuurderheffing. De corporatie constateert dat voor afschaffing geen politiek draagvlak bestaat en pleit er daarom voor de heffing terug te laten vloeien naar de volkshuisvesting. Bijvoorbeeld in de vorm van een investeringsfonds voor sociale woningbouw. De corporatie staat er financieel goed voor. Het resultaat is bijna verdrievoudigd ten opzichte van vorig jaar en komt uit op ruim 1,2 miljard euro. De stijging wordt overigens grotendeels veroorzaakt door de herwaardering van het vastgoed. De renteuitgaven bedroegen 66,5 miljoen euro. (LTV=54,4%, volgens WSW-methodiek)

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS