Overslaan en naar de inhoud gaan

Voor medewerkers NUL20: LOGIN

NUL20 is een platform voor informatie en opinievorming over woonbeleid en stedelijke ontwikkeling in de Metropoolregio Amsterdam. NUL20 ontvangt momenteel financiële bijdragen van de AFWC, de gemeente Amsterdam (Wonen, Grond en Ontwikkeling), De Metropoolregio Amsterdam en Stichting !WOON. NUL20 komt voort uit een initiatief van de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) en Stichting !WOON. NUL20 verschijnt sinds 2002 tweemaandelijks als tijdschrift. Op de website staat de volledige inhoud van het tijdschrift. De journalistieke identiteit wordt beschermd met een redactiestatuut.

NUL20 stelt zich ten doel het debat over woonbeleid en stedelijke ontwikkeling in de Metropoolregio Amsterdam te stimuleren, een goede communicatie tussen partijen te bevorderen, de achtergronden van actuele discussies inzichtelijk te maken en de feitelijke gevolgen van beleidsmaatregelen kritisch te volgen. Stedelijke vernieuwing, leefbaarheid en volkshuisvesting zijn belangrijke thema's van het blad. Het tijdschrift heeft een opiniërend en informerend karakter gebaseerd op journalistieke uitgangspunten.

De redactionele formule om deze doelstelling te verwezenlijken bestaat uit een mix van nieuws, reportages, dossiers, columns en beeldreportages die volgens journalistieke uitgangspunten worden geselecteerd en vervaardigd. Het merendeel van de bijdragen wordt door professionele journalisten geschreven, soms aangevuld door bijdragen van vakspecialisten. NUL20 richt zich op beleidsmakers, projectleiders, bewonersvertegenwoordigers, politici en andere betrokkenen bij het woonbeleid in de regio Amsterdam.

Het tijdschrift verschijnt vanaf 2017 vier keer per jaar (daarvoor zes keer), de digitale nieuwsbrief minimaal 20 keer per jaar.
U kunt HIER een abonnement aanvragen voor het tijdschrift, en HIER inschrijven voor de digitale nieuwsbrief.

NUL20 wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, de gemeente Amsterdam (Wonen, Grond&Ontwikkeling), de Metropoolregio Amsterdam en !WOON. Het blad wordt kosteloos toegezonden aan beleidsmakers, projectleiders, bewonersvertegenwoordigers, politici en andere betrokkenen bij het woonbeleid in de regio Amsterdam. 


Privacystatement

NUL20 respecteert uw privacy. Wij gebruiken uw persoonlijke informatie uitsluitend voor onze abonnementen-administratie. NUL20 zal geen persoonlijke gegevens aan derden verkopen of anderszins beschikbaar stellen. Indien u informatie van derden ontvangt op basis van onze gegevens zal dit via en vanuit NUL20 worden verzonden.

De mailadressen voor de digitale nieuwsbrief worden opgeslagen in een aparte database, waarin uitsluitend de mailadressen worden opgenomen.


ADVERTENTIES

Het is op beperkte schaal mogelijk in het blad te adverteren (zie Advertenties).
Contactadres is NUL20: 020-6937004, fred@nul20.nl

Verschijningstabel 2022

Nr. Afsluitdatum Verschijnt
114 13 maart 31 maart
115 19 juni  7 juli
116 11 september 29 september
117 25 november 15 december

Hoofdredacteur

Fred van der Molen (fred@nul20.nl)

Redactie

Bert Pots
Christine van Eerd
Jaco Boer
Quita Hendrison (eindredactie)
Wendy Koops

Overige journalistieke bijdragen van:
Joop de Haan
Bono Siebelink
Lisette Vos

Fotografie: Nico Boink
Vormgeving/webdesign: Imaginist, Pieter Lesage

Redactie-adres:
Mr. P.N. Arntzeniusweg 20H
1098 GP Amsterdam
Tel: 020-6937004
Mail: redactie@nul20.nl

Redactieraad
André Buys (Rigo)
Laura Uittenboogaard/Peter Kroon (Grond en Ontwikkeling, Amsterdam)
Jeannette Kuipers (Wonen, Amsterdam)
Ingrid Houtepen (!WOON)
Lisan Wilkens (MRA)
Joni Haijen (AFWC)


Voor medewerkers NUL20: LOGIN / LOGOUT