Geen huurverhoging voor veel huurders van De Key

18.04.17
Geen huurverhoging voor veel huurders van De Key

Bij De Key krijgt bijna 60 procent van de huurders dit jaar geen huurverhoging. Het gaat om om bijna 15.000 huishoudens uit de lage inkomensgroep (tot € 40.349). De overige huurders in deze groep krijgt een verhoging tot maximaal 2,8 procent. Sociale huurders met een een inkomen boven de 40.349 euro krijgen een huurverhoging van 4,3 procent (zo'n 8,5% van de huurders). Huurders van een vrije sectorwoning krijgen 2,8 procent huurverhoging. Huurders van onzelfstandige ruimtes, zoals (studenten-)kamers krijgen een verhoging van maximaal 1,8%.

Het is weer de tijd dat woningcorporaties hun huurverhogingen aankondigingen. Sinds 1 januari geldt voor woningcorporaties dat de verhoging van de totale huursom die corporaties ontvangen wettelijk is gemaximeerd. Daarbinnen kunnen de corporaties differentiëren. Dat geeft de mogelijkheid om grote verschillen tussen huurders te verkleinen. De Key: "We verhogen alleen de huur van huurders die een relatief lage huur betalen gezien de kwaliteit van hun woning. Op deze manier verkleinen we de verschillen in huurprijs tussen vergelijkbare sociale huurwoningen."

Bij de huursombenadering krijgt niet elke woning dezelfde huurverhoging. De stijging van de gemiddelde huur mag bij elkaar niet meer zijn dan inflatie plus 1 procent. De huursom (het totaal aan huurinkomsten) wordt bepaald over de periode 1 januari 2017 tot 1 januari 2018. In de huursom worden de huurstijgingen meegenomen van alle zelfstandige sociale huurwoningen van corporaties. Huurverhogingen door woningverbetering tellen niet mee. Ook de huren van geliberaliseerde woningen tellen niet mee bij de vaststelling van de totale huursom.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS