Achtergrondartikelen

Doortrekken Noord-Zuidlijn essentieel voor bouw 15.000 woningen
Met Hyde Park houdt het niet op. Rond het treinstation Hoofddorp wil de gemeente Haarlemmermeer meer dan 15.000 woningen bouwen. Cruciaal voor deze ambities is het doortrekken van de Noord-Zuidlijn en een rijksbijdrage van meer dan 360 miljoen euro. “Wij zijn een van de weinige MRA-gemeenten die…
Interview: Lex Brans over nieuw ontwikkelmodel voor betaalbare woningen
Om de woningnood op te lossen moeten er de komende acht jaar nog 900.000 woningen bijkomen. Bouwambassadeur Lex Brans is één van de mensen die aan deze opgave werkt. Bijvoorbeeld via het transformatieproject Stationsgebied Hoofddorp. Haarlemmermeer heeft daar een groot voordeel: het is de…
Bouwkostenstijgingen zorgen op zijn minst voor vertraging
Ontwikkelaars en corporaties weten in goede samenwerking met huisaannemers de bouw van nieuwe woningen gaande te houden. Maar voor hoe lang? Als de prijzen blijven stijgen, dan is op enig moment uitstel of afstel van projecten onvermijdelijk. Vooralsnog blijven de heimachines stampen.
OP STAP MET ….. Nicole Hoogendijk, beheerder van studentenflats
Nicole Hoogendijk is sinds januari gebouwbeheerder bij studentenflat De Weesper in Amsterdam. Daarnaast heeft ze nog dertien andere studentencomplexen voor woningstichting Lieven de Key onder haar hoede. “Maar De Weesper is het bewerkelijkste pand, met name omdat hier de meeste mensen wonen.” Op…
Het huurbeleid is onderwerp van hevige Hoekse en Kabeljauwse twisten. Na enkele decennia van liberaal beleid lijkt het machtsevenwicht weer wat ten gunste van de huurders te verschuiven. Zo werkt minister Hugo de Jonge aan wetgeving om de huren in het middensegment te gaan reguleren. En PvdA en…
Rijksbegroting 2023
Meer dan in vorige jaren vonden thema's uit de 'volkshuisvesting' de weg naar de Rijksbegroting 2023. En dit gaat ook gepaard met veel meer investeringen, waarvan het grootste deel al eerder aangekondigd. De belangrijkste plannen op een rij.
Interview: Martin van Rijn over de terugkeer van de volkshuisvesting
Corporaties hebben met VNG, provincies en Rijk ‘Nationale prestatieafspraken voor de volkshuisvesting’ gemaakt. Aedes-voorzitter Martin van Rijn over de terugkeer van volkshuisvesting en de zegeningen van regie door het Rijk. “Gemeenten zonder trek in meer sociale woningbouw, die moeten maar trek…
Zoektocht naar meer permanente woonruimte
Nederland zit middenin een asielopvang- en een wooncrisis, maar ondertussen vraagt ook een meer permanente opvang van Oekraïense vluchtelingen de aandacht. Het lijkt erop dat veel van hen langer zullen blijven. In de Amsterdamse regio zijn de eerste opvangplekken voor de middellange termijn…
Nieuwe colleges in de MRA continueren grotendeels bestaand woonbeleid
Medio juli hadden ook de laatste gemeenten in de regio Amsterdam een nieuw college. De nieuwe wethouders konden bijna gelijk op reces. Hun nieren moeten dus nog worden geproefd. Maar op basis van de coalitieakkoorden valt op te maken dat veel ingezet beleid wordt gecontinueerd. De woningnood heeft…
Verslag Bijeenkomst Wonen is voor iedereen - 13 september
7.500 woningen nieuwbouwwoningen erbij, versnelde verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en het versterken van buurten. Zo maar een aantal ambities van het nieuwe Amsterdamse college. Maar hoe haalbaar zijn die in deze tijden van crises? In Pakhuis de Zwijger werd op 13 september gesproken…
Tegen toestroom buitenlandse studenten valt niet op te bouwen
Het aandeel buitenlandse studenten is de afgelopen jaren onevenredig toegenomen. De nadelen daarvan, onder andere voor de woningsector, worden steeds duidelijker. Universiteiten en hogescholen willen de toestroom wel afremmen, maar stellen dat alleen Den Haag daarvoor de gereedschappen kan leveren…
Jaarbijeenkomst 2022 Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties
De Amsterdamse woningcorporaties staan voor enorme opgaven, zo bleek tijdens de jaarbijeenkomst van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). Daar was ook reden voor optimisme: de sociale woningvoorraad groeide vorig jaar weer na vele jaren van afname. Directeur Anne-Jo Visser: “Onze…
Hoeveel sneller kunnen sociale huurwoningen worden aangepakt?
Door de hoge energieprijzen en de sancties tegen Rusland staat het versneld isoleren van de woningvoorraad hoog op de agenda. Vooral sociale huurders kampen met energiearmoede. Kunnen woningcorporaties op korte termijn het verschil maken nu de verhuurderheffing eindelijk van tafel is? En hoe nuttig…
Nieuw plan in Zuidoost wordt wél door buurt omarmd
Meer woningen dan in het oorspronkelijke plan. Een plein met bruis en rust in de buurten eromheen. Betere woon- en leefkansen voor jongeren. Dat zijn elementen uit nieuwe plannen voor K-buurt-midden in Zuidoost. Plannen waarbij na een participatiestaking bewoners aan het roer stonden en de gemeente…
Bewoners Zaaneiland verzetten zich tegen bouw 120 sociale huurwoningen
In de serie ‘waarom duurt het toch zo lang’ aandacht voor een project op het Zaaneiland in Zaandam. Al in 2005 wordt op Skyscraper City Forum gesproken over een woontoren aan de Badhuisweg. Maar het duurt tot februari 2022 voordat de gemeenteraad instemt met het conceptbouwplan van Rochdale. Gezien…
Prangende woningnood vergroot belangstelling voor flexwoningen
Gebrek aan locaties remt overal in de Metropoolregio Amsterdam de bouw van flexwoningen, maar de Oekraïnecrisis creëert enig momentum. Ymere gaat aan de slag in Ouder-Amstel en Amsterdam-Noord met woningen van permanente kwaliteit. Bestuursvoorzitter Erik Gerritsen van Ymere hoopt dat elders niet…
Terugblik: drie corporaties participeerden in het RESILIO-project
Drie Amsterdamse woningcorporaties legden zeven ‘blauw-groene’ daken aan, voorzien van een vernuftig waterbergingssysteem dat wateroverlast in de stad moet beperken en hittestress tegengaan. De corporaties noemen deelname aan dit RESILIO-project ‘lastig maar ook heel leerzaam’. Belangrijkste…
“Grotere MRA-gemeenten waren het moeilijkst over de streep te trekken”
Al meer dan vijftig partijen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ondertekenden de afspraken over klimaatbestendige nieuwbouw. Zij beloven om zich te houden aan concrete normen voor de aanpak van toenemende droogte, wateroverlast en hittestress. Wat betekent dit voor nieuwbouwprojecten en welk…
Ontwikkeling van een toekomstbestendige woonwijk
Op het terrein van de voormalige Bijlmerbajes realiseren AM, AT Capital en Schroder Capital een gemengde stadswijk met hoge ambities voor duurzaamheid en klimaatadaptatie. Met voorzieningen voor de opvang en infiltratie van regenwater en de aanleg van 68 tuinen op, rond en in de gebouwen oriënteert…
DGPI: nieuwe set afspraken gaat veel verder dan huidige Bouwbesluit
Gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam én de provincie Utrecht kunnen zich binnen afzienbare tijd baseren op een geïntegreerde set standaarden voor ‘toekomstbestendige woningbouw’. Althans, als de nieuwe colleges hun handtekening willen zetten onder het Convenant Toekomstbestendige Woningbouw.
CDA compleet genezen van Maserati-syndroom
Corporaties moeten opnieuw een sleutelrol spelen in de bouw van betaalbare woningen, zo schrijft het CDA in haar nieuwe Woonvisie. Tweede Kamerlid Jaco Geurts, woordvoerder Volkshuisvesting, geeft tekst en uitleg. Ook over de verkeerde afslag na de parlementaire enquête, de mogelijke rol van…
Beter tijdelijke woning dan geen woning?
Het jongerencontract geeft een toenemend aantal - vooral Amsterdamse - jongeren met voorrang een woning. Ruim een kwart van de vrijkomende sociale huurwoningen gaat naar deze groep. Maar het tijdelijke karakter levert ook veel stress op. Weinigen kunnen de stap zetten naar de koopsector, 36 procent…
Regulering vrijehuursector leidt tot aardverschuiving in woningmarkt
De huren in de regio Amsterdam gaan gemiddeld met ruim 700 euro omlaag als de kabinetsplannen voor huurregulering doorgaan. Dat valt af te leiden uit een eerdere analyse van onderzoeksbureau Rigo. Nu ligt de vraaghuur van 80 procent van de aangeboden huurwoningen boven de 1.500 euro.
Bewonersinitiatief leidt tot groot natuurdak in Amsterdam-Oost
Bijna niemand die het ziet, maar Amsterdam-Oost is een groene oase rijker. Bewoners van een groot appartementencomplex aan de Camperstraat in de Oosterparkbuurt hebben hun huidige grinddak van 750 vierkante meter getransformeerd tot wat ze zelf een 'biodiversiteitshub' noemen. Op het dak zijn in…