Meldplicht vakantieverhuur vanaf 1 oktober

04.05.17
Meldplicht vakantieverhuur vanaf 1 oktober

Vanaf 1 oktober geldt er in Amsterdam een meldplicht voor alle personen die hun woning incidenteel verhuren aan toeristen. Het maakt niet uit via welk platform de woning wordt verhuurd. De verantwoordelijkheid voor de aanmelding komt bij de verhuurder te liggen en niet bij het verhuurplatform. De meldplicht zorgt er vooral voor dat de gemeente haar handhavingscapaciteit effectiever kan inzetten. De bewijslast tegen illegale verhuur wordt een stuk simpeler. Niet melden kan vanaf 1 oktober een boete opleveren.

Het net rond vakantieverhuur begint zich langzaam te sluiten. De boetes werden eerder dit jaar al verhoogd tot 20.500 euro. Daarnaast is de handhavingscapaciteit structureel uitgebreid en is het meldpunt Overlast Vakantieverhuur permanent geworden.

Amsterdam pleit al langer voor het instellen van deze meldplicht. Lang dacht men op het Stadhuis dat daarvoor nieuwe landelijke wetgeving nodig was. Maar het Ministerie van Binnenlandse Zaken wees er op dat gemeenten zelf voldoende instrumenten hebben - zoals de huisvestingsverordening - om een meldplicht in te voeren.

Vakantieverhuur blijft in Amsterdam toegestaan mits men zich aan de regels houdt. Naast de nieuwe meldplicht betekent dit een maximum van zestig nachten per jaar en aan maximaal vier toeristen per verblijf. Los van deze gemeentelijke regels is er instemming nodig van de VvE of - bij een huurwoning - de verhuurder van de woning. De verhuurder dient bij elke verhuring via een digitaal formulier bij de gemeente te melden hoeveel nachten hij of zij de woning verhuurt en aan hoeveel personen.

Inwoners van Amsterdam worden via een publiekscampagne deze zomer geïnformeerd over de meldplicht. De verordening tot wijziging van de huisvestingsverordening Amsterdam is vanaf 5 mei 2017 beschikbaar voor inspraak op www.amsterdam.nl/inspraak. Amsterdammers kunnen tot 2 juni 1017 hun mening hierover geven. In de gemeenteraad wordt de aanpassing in de huisvestingsverordening op 19 juli behandeld.

Bij de wijziging van de huisvestingsverordening wordt direct ook een tekst over het beleid rond Bed & Breakfast toegevoegd. Het gaat niet om nieuwe regels, maar om verduidelijking van bestaande. Het aantal Bed & Breakfastlocaties is groeiende, vermoedelijk mede vanwege strenger toezicht op Airbnb. Er is sprake van B&B als de hoofdbewoner ook in de woning woont en er maximaal 40 van de woning beschikbaar is gesteld als gastverblijf. Het exploiteren van een B&B in een woning mag niet worden gecombineerd met ‘vakantieverhuur’; ook niet als de hoofdbewoner op vakantie is.

Trefwoorden: