Dichte bebouwing in nieuw centrumgebied Amsterdam Noord

12.04.2017
Image
Bij het eindstation van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam-Noord komt een nieuwe gemengde hoogstedelijke wijk met pal bij het station twee grote wooncomplexen. Blauwhoed en AM gaan deze twee gebouwen (1N2 en Z1) ontwikkelen, gelegen aan beide zijden van het ROC. In totaal gaat het om ruim 600 appartementen, 550 m2 commerciële ruimte en een hotel. De gemeente Amsterdam heeft hierover met CZAN, de ontwikkelcombinatie van Blauwhoed en AM, overeenstemming bereikt. Voor het complex 1N2 komt een nieuw busstation.
Beide locaties maken deel uit van Centrumgebied Amsterdam-Noord (CAN), het nieuwe centrum van het noordelijke deel van Amsterdam. Hier wordt een verscheidenheid aan woon-, werk- en verblijfmilieus gerealiseerd. Het gebied ligt tussen de Nieuwe Purmerweg, de Ring A10, het Olof Palmeplein en het Noordhollandsch Kanaal.
Eerder ontwikkelde CZAN in het gebied 300 woningen in Jeugdland en 600 woningen in Elzenhagen Noord. De ontwikkeling van ongeveer 500 woningen in Noorderkwartier, waaronder een aantal zelfbouwkavels, is in volle gang: de eerste fase is nagenoeg uitverkocht. De tweede fase gaat later dit jaar in verkoop. Het laatste deel is nog in ontwikkeling. De plannen voor Elzenhagen Zuid krijgen de komende jaren nog vorm, als sluitstuk van de ontwikkeling van Centrumgebied Amsterdam-Noord.