Ymere wil doorstroming huurders naar beter passende woningen bevorderen

28.04.17
Ymere wil doorstroming huurders naar beter passende woningen bevorderen

Ymere gaat de komende jaren nog meer doen aan het bevorderen van doorstroming van huurders naar woningen die beter passen bij het inkomen of de levensfase. Zo heeft de corporatie laten weten bij de publicatie van de jaarstukken over 2016. Vorig jaar verhuisden 185 huurders naar een beter passende (huur-)woning.

"De Metropoolregio is een fijne plek om te wonen. Die populariteit leidt ertoe dat de wachtlijsten voor een sociale huurwoning onwenselijk lang zijn," aldus de corporatie. "Ymere zoekt voortdurend naar creatieve mogelijkheden om de wachtduur te beperken. Het bevorderen van doorstroming door huurders en woningen actief te matchen is succesvol. Deze werkwijze wordt de komende jaren uitgebreid."

Ymere heeft afgelopen jaar bijna vierduizend sociale huurwoningen opnieuw verhuurd. De gemiddelde huurprijs bedroeg 533 euro. Elf procent van de beschikbare huurwoningen kwam vrij na ontbinding van het huurcontract, vanwege illegale onderverhuur, vakantieverhuur en de aanwezigheid van wietkwekerijen.

Ymere leverde in 2016 slechts 43 nieuwe sociale huurwoningen op en realiseerde 23 appartementen (Ymere-kantoorpand De Maurits) voor starters en statushouders. Wel leverde Ymere vorig jaar nog 457 koopwoningen op. Door veranderende wetgeving behoort nieuwbouw van koopwoningen echter niet langer tot het werkdomein. Lopende koopprojecten worden volgens de corporatie afgerond of overgedragen aan andere partijen. Daar tegenover staat, dat de komende jaren een groei van sociale nieuwbouw mag worden verwacht. "Nu de economische crisis voorbij is, groeit de investeringsruimte en krijgt nieuwbouw van sociale huurwoningen weer een flinke impuls. Dat resulteert in de komende vier jaar tot een forse toename van het aantal op te leveren sociale huurwoningen."

Ymere schoof afgelopen jaar start bouw bewust op om maximaal te kunnen profiteren van nieuwe kortingsregelingen op de Verhuurdersheffing. In 2016 bedroeg de Verhuurdersheffing 61,5 miljoen euro.

Ymere heeft een goed jaar achter de rug. Door een verlaging van de bedrijfskosten, aantrekkende woningmarkt en positieve effecten als gevolg van het doorzettend economisch herstel is het jaarresultaat van Ymere sterk verbeterd: 793 miljoen euro tegen 347 miljoen euro in 2015. De waarde van het vastgoed van Ymere steeg door de stijgende huizenprijzen met 629 miljoen euro. Het aantal leningen is verder afgebouwd. Er is voor 301 miljoen euro aan leningen afgelost.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12

Zuidoost staat aan de vooravond van een nieuwe ronde ‘wijkaanpak’. Het Masterplan Zuidoost moet verloedering en criminaliteit terugdringen, maar vooral het perspectief van de huidige bewoners verbeteren. Om een nieuw rondje in de projectencarrousel te vermijden, wordt van alle betrokken partijen...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Amsterdam Zuidoost krijgt er voor 2040 zo’n 39.000 woningen bij. Volgens de plannen dan. Een nieuwe ronde langs de velden leert dat er weliswaar veel wordt gebouwd, maar dat ook veel plannen al kampen met vertraging. De ambitie is duidelijk: een gemengd bouwprogramma en een voorinschrijfregeling...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Met de renovatie van de eerste flats in de Lodewijk van Deysselbuurt is de aanpak van de drie Röellbuurten begonnen. Hiermee wordt een 20 jaar oude belofte ingelost. De eisen zijn intussen gewijzigd: aardgasvrij, meer verdichting, meer respect voor de stedenbouwkundige erfenis, een duidelijke...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

De landelijke overheid investeert weer in woningbouwprojecten. Via de Woningbouwimpuls, een fonds van 1 miljard euro, betaalt ‘Den Haag’ mee aan de onrendabele top van woningbouwprojecten. Dat zorgt op zijn minst voor versnelling. Zowel bij de eerste als tweede tranche werd gretig ingetekend...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Zaanstad krijgt 20,6 miljoen euro voor versnelling van de woningproductie. Waarom is dat nodig? En waar wordt het geld voor gebruikt? Hans Krieger, wethouder MAAK.Zaanstad, geeft tekst en uitleg. “Zaanstad is een arme gemeente. Wij hebben niet genoeg eigen middelen voor nieuwe openbare ruimte,...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12 Geactualiseerd op: 11.12.20

Donderdag 10 december is Jeroen van der Veer overleden, senior beleidsadviseur en onderzoeker bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Eind mei werd bekend dat hij ernstig ziek was. Sinds begin oktober verbleef hij in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, waar hij ook is overleden....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12

Twee zogeheten ‘economische daklozen’ kregen vorige maand als eersten samen voor een jaar een sociale huurwoning toegewezen in het kader van het project ‘Tijdelijk Onder Dak’. Corporaties, Amsterdam en De Regenboog Groep werken daarin samen om deze groeiende groep een dak boven hun hoofd te...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Meer Amsterdammers zoeken het buiten de stad. Die trend was al voor corona gaande. Logisch, in de Zaanstreek of Almere zijn de woningen ruimer en een stuk goedkoper. Maar de bewoners van de stedelijke regio’s Utrecht en Amsterdam kijken inmiddels steeds verder om zich heen. Friesland wint aan...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.