Akkoord over nieuw erfpachtstelsel: meer korting en langere bedenktijd

21.04.17
Eric van der Burg: "historisch besluit"
Akkoord over nieuw erfpachtstelsel: meer korting en langere bedenktijd
update maandag 24 april

Erfpachters krijgen meer korting en langere bedenktijd. Dat is de kern van het compromis dat de Amsterdamse coalitiepartijen D66, VVD en SP hebben bereikt over de invoering van een nieuw erfpachtstelsel. Ten opzichte van het conceptvoorstel krijgen eigenaren 25 procent extra korting en tot 2020 (was 2018) de tijd om onder deze gunstige voorwaarden over te stappen. Voor wie voor 2020 overstapt, geldt de WOZ-waarde van naar keuze 2014 of 2015. Erfpachters kunnen kiezen voor altijd afkopen of een geïndexeerde canon. Behalve de extra korting wordt de zogeheten buurtstraatquote (bsq) aangepast én gemaximeerd op 49 procent. Dit is gunstig voor eigenaren in de populairste wijken. Die liggen vooral in Centrum en Zuid. In het eerdere voorstel zaten circa 39.000 woningen in de laagste categorie bsq van 5-10 procent. Nu het nieuwe voorstel gunstiger uitpakt is deze groep met de laagste bsq gegroeid tot bijna 59.000 woningen. Daarmee zit de grootste groep erfpachters in de laagste bsq.

Eric van der Burg, wethouder Grondzaken, spreekt over een 'historisch besluit': "De grote hoeveelheid insprekers waren een politiek breekijzer in een eeuwenoud principieel politiek debat in Amsterdam. Door de insprekers is de politieke realiteit veranderd en ontstond draagvlak om korting aan te bieden aan erfpachters die vrijwillig overstappen. Daar wil ik de insprekers voor bedanken.”

In twee rekenvoorbeelden van de gemeente leiden de aanpassingen tot meer dan een halvering van de toekomstige jaarlijkse canonkosten. De overstap heeft op termijn dan ook grote financiële gevolgen voor Amsterdam. Het nieuwe stelsel laat de jaarlijkse inkomsten over 100 jaar dalen van 5,4 miljard naar 2,2 miljard euro, aldus een berekening van de gemeente. De 25 procent extra overstappremie laat de inkomsten dalen met 500 miljoen euro, een voor erfpacht gunstige aanpassing van de bsq’s scheelt 600 miljoen euro en het aftoppen van de bsq op maximaal 49 'kost' 145 miljoen euro.

 

Aanpassingen

Het definitieve voorstel voor de Overstapregeling die het college vrijdag 21 april heeft gepresenteerd, bevat deze aanpassingen ten opzichte van het eerdere conceptvoorstel: 

  • Overstappen kon tot 2017, in het nieuwe stelsel kan overstappen onder gunstige voorwaarden tot 2020
  • Erfpachters kunnen overstappen op basis van de WOZ waarde van 1-1-2014 of 1-1-2015 waarbij de laagste van deze twee zal worden toegepast
  • 25% overstappremie
    BSQ
  • De bsq's zijn aangepast. Dit buurtstraatquote is een percentage dat aangeeft welk deel van de marktwaarde (WOZ-waarde) bestaat uit de waarde van de grond (het andere deel is de opstalwaarde, de stenen). De percentages gaan omlaag omdat de gemeente nu ook de funderingskosten opneemt in de opstalwaarde en opstalwaarde nog wat hoger aanslaat ('hogere kwaliteitsopslag'). Er komt bovendien een bovengrens van 49 procent (De hoogste bsq was 82%).
  • De gemiddelde bsq daalt van 28 naar 14,1 procent. 
  • Een derde van alle woningen valt in de laagste categorie bsq van 5-10 procent.
  • De vangnetregeling wordt aangepast om te voorkomen dat erfpachters ernstig in de problemen komen na een verhoging van hun canon die zij niet kunnen betalen.
  • Een extra betalingsvorm is toegevoegd. Canonbetalende erfpachters kunnen bij overstap hun huidige canon blijven betalen tot einde van het voortdurende tijdvak en alleen de eeuwigdurende canon direct afkopen.

Zie ook:
- Gemeente Amsterdam: uitleg voorstel Overstapregeling Erfpacht

- Parool: Coalitiepartijen bereiken akkoord over erfpachtstelsel (21 april 2017)
NUL20 erfpachtdossier

- Amsterdam luistert naar inspraak: aangepast erfpachtstelsel veel voordeliger (Amsterdam, 21 april)
- Interactieve kaart Amsterdam met indicaties buurtstraatquote

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Video 21.06
In de Omgevingsvisie 2020-2050 presenteert de hoofdstad een toekomstbeeld van de ontwikkeling van Amsterdam de komende decennia. In deze visie, een update van de Structuurvisie 2020-20240 - worden ideeën voor de volgende groeispurt uitgewerkt. Deze aflevering van BouwWoonLeef besteedt aandacht...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.