Overslaan en naar de inhoud gaan

Akkoord over nieuw erfpachtstelsel: meer korting en langere bedenktijd

Image
update maandag 24 april

Erfpachters krijgen meer korting en langere bedenktijd. Dat is de kern van het compromis dat de Amsterdamse coalitiepartijen D66, VVD en SP hebben bereikt over de invoering van een nieuw erfpachtstelsel. Ten opzichte van het conceptvoorstel krijgen eigenaren 25 procent extra korting en tot 2020 (was 2018) de tijd om onder deze gunstige voorwaarden over te stappen. Voor wie voor 2020 overstapt, geldt de WOZ-waarde van naar keuze 2014 of 2015. Erfpachters kunnen kiezen voor altijd afkopen of een geïndexeerde canon. Behalve de extra korting wordt de zogeheten buurtstraatquote (bsq) aangepast én gemaximeerd op 49 procent. Dit is gunstig voor eigenaren in de populairste wijken. Die liggen vooral in Centrum en Zuid. In het eerdere voorstel zaten circa 39.000 woningen in de laagste categorie bsq van 5-10 procent. Nu het nieuwe voorstel gunstiger uitpakt is deze groep met de laagste bsq gegroeid tot bijna 59.000 woningen. Daarmee zit de grootste groep erfpachters in de laagste bsq.

Eric van der Burg, wethouder Grondzaken, spreekt over een 'historisch besluit': "De grote hoeveelheid insprekers waren een politiek breekijzer in een eeuwenoud principieel politiek debat in Amsterdam. Door de insprekers is de politieke realiteit veranderd en ontstond draagvlak om korting aan te bieden aan erfpachters die vrijwillig overstappen. Daar wil ik de insprekers voor bedanken.”

In twee rekenvoorbeelden van de gemeente leiden de aanpassingen tot meer dan een halvering van de toekomstige jaarlijkse canonkosten. De overstap heeft op termijn dan ook grote financiële gevolgen voor Amsterdam. Het nieuwe stelsel laat de jaarlijkse inkomsten over 100 jaar dalen van 5,4 miljard naar 2,2 miljard euro, aldus een berekening van de gemeente. De 25 procent extra overstappremie laat de inkomsten dalen met 500 miljoen euro, een voor erfpacht gunstige aanpassing van de bsq’s scheelt 600 miljoen euro en het aftoppen van de bsq op maximaal 49 'kost' 145 miljoen euro.

 

Aanpassingen

Het definitieve voorstel voor de Overstapregeling die het college vrijdag 21 april heeft gepresenteerd, bevat deze aanpassingen ten opzichte van het eerdere conceptvoorstel: 

  • Overstappen kon tot 2017, in het nieuwe stelsel kan overstappen onder gunstige voorwaarden tot 2020
  • Erfpachters kunnen overstappen op basis van de WOZ waarde van 1-1-2014 of 1-1-2015 waarbij de laagste van deze twee zal worden toegepast
  • 25% overstappremie
    BSQ
  • De bsq's zijn aangepast. Dit buurtstraatquote is een percentage dat aangeeft welk deel van de marktwaarde (WOZ-waarde) bestaat uit de waarde van de grond (het andere deel is de opstalwaarde, de stenen). De percentages gaan omlaag omdat de gemeente nu ook de funderingskosten opneemt in de opstalwaarde en opstalwaarde nog wat hoger aanslaat ('hogere kwaliteitsopslag'). Er komt bovendien een bovengrens van 49 procent (De hoogste bsq was 82%).
  • De gemiddelde bsq daalt van 28 naar 14,1 procent. 
  • Een derde van alle woningen valt in de laagste categorie bsq van 5-10 procent.
  • De vangnetregeling wordt aangepast om te voorkomen dat erfpachters ernstig in de problemen komen na een verhoging van hun canon die zij niet kunnen betalen.
  • Een extra betalingsvorm is toegevoegd. Canonbetalende erfpachters kunnen bij overstap hun huidige canon blijven betalen tot einde van het voortdurende tijdvak en alleen de eeuwigdurende canon direct afkopen.

Zie ook:
- Gemeente Amsterdam: uitleg voorstel Overstapregeling Erfpacht

- Parool: Coalitiepartijen bereiken akkoord over erfpachtstelsel (21 april 2017)
NUL20 erfpachtdossier

- Amsterdam luistert naar inspraak: aangepast erfpachtstelsel veel voordeliger (Amsterdam, 21 april)
- Interactieve kaart Amsterdam met indicaties buurtstraatquote

Trefwoorden