Akkoord over nieuw erfpachtstelsel: meer korting en langere bedenktijd

21.04.17
Eric van der Burg: "historisch besluit"
Akkoord over nieuw erfpachtstelsel: meer korting en langere bedenktijd
update maandag 24 april

Erfpachters krijgen meer korting en langere bedenktijd. Dat is de kern van het compromis dat de Amsterdamse coalitiepartijen D66, VVD en SP hebben bereikt over de invoering van een nieuw erfpachtstelsel. Ten opzichte van het conceptvoorstel krijgen eigenaren 25 procent extra korting en tot 2020 (was 2018) de tijd om onder deze gunstige voorwaarden over te stappen. Voor wie voor 2020 overstapt, geldt de WOZ-waarde van naar keuze 2014 of 2015. Erfpachters kunnen kiezen voor altijd afkopen of een geïndexeerde canon. Behalve de extra korting wordt de zogeheten buurtstraatquote (bsq) aangepast én gemaximeerd op 49 procent. Dit is gunstig voor eigenaren in de populairste wijken. Die liggen vooral in Centrum en Zuid. In het eerdere voorstel zaten circa 39.000 woningen in de laagste categorie bsq van 5-10 procent. Nu het nieuwe voorstel gunstiger uitpakt is deze groep met de laagste bsq gegroeid tot bijna 59.000 woningen. Daarmee zit de grootste groep erfpachters in de laagste bsq.

Eric van der Burg, wethouder Grondzaken, spreekt over een 'historisch besluit': "De grote hoeveelheid insprekers waren een politiek breekijzer in een eeuwenoud principieel politiek debat in Amsterdam. Door de insprekers is de politieke realiteit veranderd en ontstond draagvlak om korting aan te bieden aan erfpachters die vrijwillig overstappen. Daar wil ik de insprekers voor bedanken.”

In twee rekenvoorbeelden van de gemeente leiden de aanpassingen tot meer dan een halvering van de toekomstige jaarlijkse canonkosten. De overstap heeft op termijn dan ook grote financiële gevolgen voor Amsterdam. Het nieuwe stelsel laat de jaarlijkse inkomsten over 100 jaar dalen van 5,4 miljard naar 2,2 miljard euro, aldus een berekening van de gemeente. De 25 procent extra overstappremie laat de inkomsten dalen met 500 miljoen euro, een voor erfpacht gunstige aanpassing van de bsq’s scheelt 600 miljoen euro en het aftoppen van de bsq op maximaal 49 'kost' 145 miljoen euro.

 

Aanpassingen

Het definitieve voorstel voor de Overstapregeling die het college vrijdag 21 april heeft gepresenteerd, bevat deze aanpassingen ten opzichte van het eerdere conceptvoorstel: 

  • Overstappen kon tot 2017, in het nieuwe stelsel kan overstappen onder gunstige voorwaarden tot 2020
  • Erfpachters kunnen overstappen op basis van de WOZ waarde van 1-1-2014 of 1-1-2015 waarbij de laagste van deze twee zal worden toegepast
  • 25% overstappremie
    BSQ
  • De bsq's zijn aangepast. Dit buurtstraatquote is een percentage dat aangeeft welk deel van de marktwaarde (WOZ-waarde) bestaat uit de waarde van de grond (het andere deel is de opstalwaarde, de stenen). De percentages gaan omlaag omdat de gemeente nu ook de funderingskosten opneemt in de opstalwaarde en opstalwaarde nog wat hoger aanslaat ('hogere kwaliteitsopslag'). Er komt bovendien een bovengrens van 49 procent (De hoogste bsq was 82%).
  • De gemiddelde bsq daalt van 28 naar 14,1 procent. 
  • Een derde van alle woningen valt in de laagste categorie bsq van 5-10 procent.
  • De vangnetregeling wordt aangepast om te voorkomen dat erfpachters ernstig in de problemen komen na een verhoging van hun canon die zij niet kunnen betalen.
  • Een extra betalingsvorm is toegevoegd. Canonbetalende erfpachters kunnen bij overstap hun huidige canon blijven betalen tot einde van het voortdurende tijdvak en alleen de eeuwigdurende canon direct afkopen.

Zie ook:
- Gemeente Amsterdam: uitleg voorstel Overstapregeling Erfpacht

- Parool: Coalitiepartijen bereiken akkoord over erfpachtstelsel (21 april 2017)
NUL20 erfpachtdossier

- Amsterdam luistert naar inspraak: aangepast erfpachtstelsel veel voordeliger (Amsterdam, 21 april)
- Interactieve kaart Amsterdam met indicaties buurtstraatquote

(was 2018) de tijd om onder deze gunstige voorwaarden over te stappen. Voor wie voor 2020 overstapt, geldt de WOZ-waarde van naar keuze 2014 of 2015." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. Henk Nijboer, Kamerlid voor de PvdA over de verruiming van de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 01.03.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de aanpak in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.02 Geactualiseerd op: 17.02.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de bijzondere...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.02 Geactualiseerd op: 16.02.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de derde aflevering: Paul Smeulders, Kamerlid voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.02 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: Koopgarant en...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 01.02 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de tweede aflevering: Daniel Koerhuis, VVD-Kamerlid, over...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.01 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. We starten met Julius Terpstra, kandidaat-Kamerlid voor het...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 26.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.