NUL20 nieuws

Pagina's

20.03

Nieuw plan Middenmeer Noord

Het huidige voorstel voor Middenmeer Noord houdt onder andere in dat de eerder geplande bebouwing van de velden van TOG niet doorgaat. Deze twee velden blijven beschikbaar voor sport. De...

18.03

Woonbond wil doorlichting nevenactiviteiten corporaties

De Nederlandse Woonbond wil dat minister Van der Laan snel overgaat tot een diepgaande doorlichting van nevenactiviteiten van woningcorporaties die zijn ondergebracht in aparte rechtspersonen, de zogenaamde 'verbindingen'. Deze...

16.03

Kantonrechter keurt ontslag Möllenkamp goed

06.03

Staalmanpleinbuurt stemt in met vernieuwingsplan

Een ruime meerderheid van de bewoners van de Staalmanpleinbuurt stemt in met de ingrijpende vernieuwingsplannen voor hun wijk. Volgens de Alliantie is bijna 73 procent vóór en 23 procent tegen. Maar liefst 94 procent van...

06.03

Paul Oudeman nieuwe kantorenloods

Paul Oudeman is Cor Brandsema opgevolgd als kantorenloods. Oudeman  was de afgelopen jaren al de rechterhand van Brandsema. De taak van de kantorenloods is de leegstand op de kantorenmarkt terug te...

06.03

Verhuiskostenvergoeding omhoog

De verhuiskostenvergoeding wordt per 1 maart 2009 verhoogd naar minimaal...

06.03

Hoogste punt eerste woongebouw Overhoeks

In deze tijden wordt alles gevierd wat gevierd kan worden. Zo ook dat het hoogste punt van woonblok De...

06.03

Toezichthouder bij SGBB

06.03

Rochdale introduceert Koopbrug-regeling

06.03

‘Vroeg Erop Af’ druk gebruikt

06.03

Corporaties: 300 miljoen euro in Vogelaarwijken

06.03

Aangifte tegen ex-directeur Möllenkamp

Woningcorporatie Rochdale doet aangifte tegen ex-directeur Hubert Möllenkamp. Hij wordt verdacht van verduistering in dienstverband, het knoeien met de jaarrekening en het zichzelf valselijk toekennen van bonussen. Zo heeft Rochdale...

06.03

Prijs koopwoningen omlaag

Woningcorporatie Stadgenoot heeft de prijzen van te verkopen voormalige sociale huurwoningen aangepast aan de veranderende marktomstandigheden. De daling varieert van enkele duizenden euro’s tot maximaal 80.000 euro per woning. De daling is niet...

06.03

Ontruiming kraakpanden voortgezet

06.03

Extra reserveringsvergoeding van de baan

Uitstel van bouwprogramma’s wordt voorlopig niet bestraft met extra reserveringsvergoedingen. De gemeenteraad ziet af van de snelle introductie van financiële bouwprikkels. Eerst moet nauwkeurig worden nagegaan welke instrumenten...

06.03

Woningen Spijtellaantje niet gesloopt

06.03

Woonservicewijk Amsterdam-Zuidoost

Zorgverleners (Cordaan, Markant, GAZO en apotheek Holendrecht), woningcorporaties (Stadgenoot en Eigen Haard), welzijnsinstellingen (Madi en Impact ), stedelijk projectbureau Zuidoostlob en stadsdeel Zuidoost hebben vorige maand het...

06.03

Uitbreiding Abcoude met dorpse bebouwing

Een dorpse woning te midden van water en groen onder de rook van Amsterdam. Abcoude breidt aan de zuidkant uit met tweehonderd woningen: van sociale huur tot koopwoningen in het duurste topsegment. Uiterlijk juli wordt een...

06.03

 Amstelveen beperkt welstandstoezicht

De gemeente Amstelveen wil alleen grote bouwprojecten nog laten toetsen door de Welstandscommissie. De rest kan ambtelijk worden afgedaan, zo verklaart wethouder Frans Hellendall van deregulering. Hij is verheugd over het...

06.03

Historisch Marken krijgt nieuwe terp

Het historische Marken krijgt een nieuwe terp met 35 woningen in houtskeletbouw. De zogeheten Bennewerf aan de dijk van het IJmeer bestaat uit een holle parkeergarage; een vanaf het maaiveld bereikbare betonnen bak. Daar bovenop en tegenaan worden...

06.03

Corporaties voor halvering aantal stadsdelen

25.02

Verhuiskostenvergoeding omhoog

De verhuiskostenvergoeding wordt per 1 maart 2009 verhoogd naar minimaal 5264,28 euro. De huurder krijgt deze vergoeding van de woningcorporatie als hij moet verhuizen omdat zijn woning wordt gerenoveerd.
De vergoeding geldt voor zelfstandige woningen...

25.02

Hoogste punt eerste woongebouw Overhoeks

In deze tijden wordt alles gevierd wat gevierd kan worden. Zo ook dat het hoogste punt van woonblok De Oranje op Overhoeks , 20 meter vanaf ‘het maaiveld’, eind februari werd bereikt. Op het voormalige Shell-terrein wordt inmiddels gebouwd. De...

06.02

Externe toezichthouders bij Rochdale

Minister Van der Laan heeft woningstichting Rochdale onder bijzonder toezicht geplaatst. Arthur Docters van Leeuwen, voormalig voorzitter van de AFM en Pim Vermeulen, voormalig voorzitter van de Bank Nederlandse Gemeenten vervullen...

04.02

Raad van Commissarissen Rochdale afgetreden

De voltallige Raad van Commissarissen van woningstichting Rochdale heeft besloten met onmiddellijke ingang terug te treden. Minister van der Laan wordt geadviseerd zo spoedig mogelijk een externe toezichthouder te benoemen.

02.02

Ontslag voor Rochdale-directeur Hubert Möllenkamp

Directeur Hubert Möllenkamp van woningcorporatie Rochdale is op staande voet ontslagen. Hij heeft niet gehandeld in overeenstemming met wat van een bestuurder mag worden verwacht, aldus de Raad van Commissarissen. Naar verluidt is sprake...

30.01

Het kabinet: aanvullende steun woningmarkt

29.01

Aanpak woonfraude succesvol

28.01

Verkoop woningen Venserpolder leidt tot verslechtering leefbaarheid 

De Key stopt woningverkoop in de Venserpolder omdat de leefbaarheid erdoor verslechtert. Woningen zouden worden opgekocht door criminelen. Ook Ymere is inmiddels gestopt met de...
27.01

Veel belangstelling voor ‘IkbouwbetaalbaarinAlmere’

27.01

Terugloop verkoop corporatiewoningen valt mee

26.01

Terugloop verkoop corporatiewoningen valt nog mee

19.01

NUL20-onderscheiding voor hoogste bouwproductie

Ymere wint Gouden Bouwsteen 2008

19.01

Stadgenoot koopt bouwlocatie Oostenburg

Woningbouwvereniging Stadgenoot heeft de bouwlocatie Oostenburg (6,5 hectare) overgenomen van Heijmans Commercieel Vastgoed. Er...

19.01

Fusieplan diensten wonen en zorg

De Dienst Wonen gaat in 2010 mogelijk fuseren met de Dienst Zorg en Samenleven. De directies zien mogelijkheden voor betere afstemming van programma’s en verbetering van dienstverlening. Ook moet de fusie leiden tot de opbouw van een minder kwetsbare...

19.01

Nieuwe directiestructuur OGA

Vanaf 2009 heeft het Ontwikkelingsbedrijf een nieuwe directiestructuur. Aanleiding vormen een eerder vastgesteld verbeterprogramma van de dienst, de samenwerking binnen de Amsterdamse OntwikkelAlliantie en de behoefte van het College aan een betere...

19.01

Geurt Brinkgreve Bokaal naar Kauwgomballenfabriek

De Geurt Brinkgreve Bokaal 2008 is toegekend aan de Kauwgomballenfabriek, de voormalige Maple Leafvestiging aan de Spaklerweg. In het door Guido Schippers van JINX Architecten opnieuw ingevulde complex zijn inmiddels ateliers,...

13.01

Corporaties voor centrumstedelijke woongebieden

Binnen de stadsgrenzen van Amsterdam kunnen de komende dertig jaar tot zeventigduizend woningen worden toegevoegd. Zo menen de Amsterdamse woningcorporaties. De toevoeging kan plaatsvinden aan de Noordelijke IJ-oever en aan de randen van...

13.01

Weg vrij voor bouw Fountainhead

Pagina's

Abonneren op NUL20 nieuws Abonneren op NUL20 nieuws