'Reserveer dertig procent gronduitgiftes voor middeldure huurwoningen'

04.11.2016
Gemeenten doen veel te weinig om de enorme vraag naar huurwoningen op te vangen. Het aantal ontwikkellocaties moet flink omhoog en bij elke gronduitgifte moet minstens dertig procent worden gereserveerd voor middeldure huurwoningen. Dat zei IVBN-voorzitter Henk Jagersma afgelopen week op een congres van SPRYG Real Estate Academy. Volgens de directievoorzitter van Syntrus Achmea Real Estate & Finance ligt de sleutel bij de gemeenten. "Zowel consumenten als beleggers staan te springen om dit type woningen. Er is veel vraag en veel geld. Wij kunnen de bewoners en de financier bij elkaar brengen, mits de gemeenten de deur van het slot halen." De komende decennia krijgt Nederland er naar schatting een miljoen huishoudens bij. Vooral in de steden. Het grootste deel van die groei bestaat uit alleenstaande senioren met bovengemiddeld veel lage en middeninkomens. Daarnaast zoeken steeds meer starters een woning in de steden. Voor hen is sociale huur of koop geen optie. Bij ongewijzigd beleid dreigen volgens Jagersma nog langere wachtlijsten voor sociale huur. Institutionele beleggers willen graag samenwerken met gemeenten en corporaties om samen meer betaalbare woningen te realiseren, aldus Jagersma. "Wij kunnen heldere afspraken maken over betaalbaarheid van die nieuwe woningen. Dat is ook goed voor de doorstroming vanuit sociale huurwoningen." Ook wil hij nog meer samenwerken in de wijken, waarbij corporaties zorgen voor de sociale huur, beleggers voor de middeldure huur en gemeenten voor de openbare ruimte. "We kunnen elkaar helpen. Laten we dat doen."