Overslaan en naar de inhoud gaan

Ymere mag aandeel Weespersluis verkopen aan AM

Image

De gemeente Weesp heeft alsnog ingestemd met de verkoop van het aandeel koopwoningen van Ymere in de nieuwe woonwijk Weespersluis aan gebiedsontwikkelaar AM. Aanvankelijk maakte het college bezwaar vanwege onvrede over de investeringen van de corporatie in de plaatselijke sociale woningvoorraad.
Ymere participeert voor 14,5 procent in het brede consortium dat in de Bloemendalerpolder 2.750 koopwoningen bouwt. Het aandeel van Ymere omvat zo'n vierhonderd dure koopwoningen. "De bouw van dure koopwoningen behoort niet meer tot de taak van een corporatie. Wij verkopen daarom ons aandeel in de ontwikkeling van Weespersluis aan AM”, zo verklaart een woordvoerster. AM wordt dan verantwoordelijk voor de bouw van 800 woningen in het gebied.
Het college heeft zich geschikt in de wens van Ymere. De investeringen in de sociale voorraad zijn onderwerp van nog te maken prestatieafspraken. Daarvoor heeft Ymere een bod gedaan. De corporatie is bereid volgend jaar woningen in de Talmastraat te verbeteren met behoud van sociale huur. Ook blijft op de plek van de Kostverlorenflat sociale huur zoveel mogelijk behouden. Verder wil Ymere de bestaande voorraad verder verduurzamen, blijven de investeringen in leefbaarheid overeind en komt er onderzoek naar de woonwensen van jongeren. Ook zouden voor jongeren geschikte woningen vaker via loting kunnen worden aangeboden.
Onduidelijk is of de gemeenteraad later deze maand het bod van Ymere als voldoende zal kwalificeren. Volgens de gemeenteraad is dringend behoefte aan extra sociale woningbouw. Door verkoop uit bestaand bezit, daalt het percentage sociale huur binnen de gemeente. Ymere wil echter pas op termijn afspraken maken over een ‘dynamisch evenwicht’ waarbij afname van de sociale voorraad wordt gecompenseerd door nieuwbouw.
Ook heeft het huidige college van Weesper Stadspartij, GroenLinks en PvdA moeite met het eenzijdige karakter van de Bloemendalerpolder. In Weespersluis komen alleen koopwoningen. Om tweedeling tegen te gaan zou PvdA-wethouder Eijking graag zien dat in de nieuwe wijk ook sociale huur- en vrije sector huurwoningen worden gebouwd.