Overslaan en naar de inhoud gaan

Corporaties maken prestatieafspraken met gemeente Diemen

Rochdale verkoopt volgend jaar geen sociale huurwoningen in Diemen, Stadgenoot doet hooguit twee sociale huurwoningen van de hand en woonstichting De Key zal alleen vrije-sector huurwoningen in Berkendaal verkopen. Dit is een van de afspraken die de drie corporaties onlangs hebben gemaakt met de gemeente. Tezamen beschikken zij over 4.200 huurwoningen in Diemen.

In de prestatieafspraken heeft De Key ook per wooncomplex afspraken gemaakt. Voor de studentenflat aan de Rode Kruislaan is afgesproken dat bij het geplande onderhoud ook duurzaamheidsmaatregelen worden genomen. En op verzoek van Huurdersplatform Diemen en de bewonerscommissie in de flat Beukenhorst zal De Key vrijkomende woningen verloten via Woningnet. Loting moet leiden tot een meer gevarieerd huurdersbestand. Ook jonge woonstarters uit Diemen maken daardoor kans op een woning.
Stadgenoot introduceert friendscontracten. Het betreft jaarlijks maximaal vier in de complexen Kruidenwijk Zuid, Kruidenhof en Polderland. Ook Rochdale gaat om de kansen van jongeren te verbeteren eveneens meer huurwoningen via zogeheten friendscontracten verhuren. Het betreft volgend jaar maximaal 22 extra te liberaliseren woningen. Ook heeft Rochdale toegezegd de energetische kwaliteit van de sociale woningportefeuille te zullen verbeteren. Voor 2019 moeten alle F- en G-labels zijn weggewerkt. In 2017 wordt een begin gemaakt met de plaatsing van zonnepanelen.

Verder is afgesproken dat huurders en corporaties nauw betrokken worden bij het opstellen van een nieuwe woonvisie. Deze visie wordt volgend jaar voorgelegd aan de gemeenteraad. In de tweede helft van 2017 gaan de partijen vervolgens om de tafel voor het maken van prestatieafspraken op basis van de nieuwe woonvisie.