Vertraging voor Buiksloterham&Co Amsterdam-Noord

23.11.2016
Image
Woningcorporatie de Alliantie en bouwbedrijf Hurks leggen de ontwikkeling van bouwplan Buiksloterham&Co, een nieuw stuk stad in Amsterdam-Noord, stil wegens het uitblijven van de benodigde vergunningen. De realisatie van woongebouw Kaai#01 en de ontwikkeling van zestien zelfbouwkavels en vijf CPO-projecten worden vertraagd vanwege bezwaren van een nabij gelegen bedrijf. De locatie grenst aan de ene kant aan het Tolhuiskanaal, dat uitkomt op het IJ. Aan de andere kant ligt de Distelweg. Een van de daar gevestigde bedrijven vreest dat de bouw van woningen de bedrijfsactiviteiten teveel zal beperken. De Alliantie houdt er rekening mee dat de ondernemer tot aan de Raad van State de voorgenomen bouwactiviteiten zal bestrijden. Het is daardoor volkomen ongewis of en wanneer de bouw weer op gang kan komen. "Wij willen de bezwaarprocedures afwachten. Het verkrijgen van de vergunningen kan wel enkele jaren duren", aldus een woordvoerster. De druiven zijn vooral zuur voor de 37 kopers van twee-, drie- en vierkamerappartementen in woongebouw Kaai#01. Zij zien hun aankoop in rook opgaan. De Alliantie en Hurks beroepen zich op de opschortende voorwaarden in de koopovereenkomst. Mocht het project op een later moment alsnog kunnen worden gerealiseerd, dan zijn de dan geldende condities en voorwaarden van toepassing. Vermoedelijk worden de woningen aanmerkelijk duurder. De erfpachtaanbieding gaat gelijk op met het verkrijgen van de omgevingsvergunning. Verwacht mag worden dat de gemeente tegen die tijd de grondprijs zal verhogen.