NUL20 nieuws

Pagina's

05.03

Kamer: geen besluit over  Zuidas, wel over aanpassing WWS

 De Tweede Kamer-commissie voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) heeft op 4 maart 2010 een aantal onderwerpen controversieel verklaard. Dat betekent dat het kabinet op deze onderwerpen geen besluit mag nemen. Tot die onderwerpen...

04.03

Universiteiten: meer studentenwoningen nodig in Amsterdam

Amsterdamse universiteiten en hbo-instellingen pleiten gezamenlijk voor meer studentenhuisvesting. Ze wijzen erop dat de studentenaantallen van de Amsterdamse hogeronderwijsinstellingen stijgen de laatste jaren aanzienlijk. De...

04.03

Woonswitch werkt, in Zuid-Kennemerland

Volgens Laagland’ Advies zijn de ervaringen met dé Woonswitch voornamelijk positief. Bij dé Woonswitch wordt gekeken of het type woning bij de persoonlijke situatie en wensen past en of de woning die wordt achtergelaten geschikt is voor...

03.03

Groei van Almere nog net voor verkiezingen verankerd

03.03

Aanleg van Kustzone Almere Poort kan beginnen

De gemeenteraad van Almere heeft groen licht gegeven voor de ontwikkeling van de Kustzone bij Almere Poort.  De ontwikkeling wordt in handen gegeven van...

03.03

Zaterdag 6 maart weer een MVA Huizentocht

Voor de derde keer zal de Makelaarsvereniging Amsterdam  de Huizentocht organiseren. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen geïnteresseerden op zaterdag 6 maart tussen 11.00 en 14.00 uur een groot aantal koopwoningen bekijken. Ruim...

02.03

Ondernemers Czaar Peterstraat ontevreden over Eigen Haard

01.03

Verhuiskostenvergoeding ook voor particuliere verhuurders verplicht

Bij een noodzakelijke verhuizing als gevolg van renovatie of sloop moeten ook particuliere verhuurders voortaan een bijdrage in de verhuis- en inrichtingskosten verstrekken aan de huurder. De bijdrage bedraagt vanaf 1...

01.03

Kamers met Kansen in Zuidoost

01.03

Pakkans onderverhuur stijgt

In 2009 is in totaal bij 1768 woningen de woonfraude of een onrechtmatige situatie beëindigd. Steeds meer doorverhuurders worden gepakt door Bureau Zoeklicht, een breed Amsterdams samenwerkingsverband van gemeentelijke diensten en corporaties. Zo zijn 520...

19.02

Volgens Property.nl overweegt de  gemeente Amsterdam de bouw van sociale huurwoningen in nieuwbouwgebieden te halveren. Verlaging van het percentage sociale huur van 30 naar 15 procent zou 120 miljoen euro opleveren. Het is volgens Property een van de scenario's die het Ontwikkelingsbedrijf...

18.02

Architectuurprijzen voor Grubbehoeve en Bijlmer Parktheater

Grubbehoeve

De Zuidoost Architectuurprijzen 2009  gingen naar de flat Grubbehoeve (...

16.02

335 studentenwoningen op Zeeburgereiland

Vanaf vrijdag 19 februari is Amsterdam 335 tijdelijke studentenwoningen rijker. Dan wordt studentencomplex Zuiderzeeweg van Woonstichting De Key feestelijk opgeleverd en officieel geopend door wethouders Gerson en Van Poelgeest. De woningen zijn...

16.02

“Allemaal een beetje lui geworden”

Op 3 februari 2010 hield de fusiecorporatie Stadgenoot zijn eerste jaarcongres. Onder leiding van Felix Rottenberg hield de bouwsector zichzelf onder het optimistische motto ‘Met elan de crisis door’ een spiegel voor. De ontwikkelaars toonden de nodige...

16.02

Krakers belemmeren ontruiming pand Ringdijk

16.02

Huren omhoog en omlaag door energielabel

Als het kabinet de wetgeving nog voor 1 april door de Kamer kan loodsen, wordt per  1 juli 2010 het Woningwaarderingsstelsel (‘puntenstelsel’) voor zelfstandige huurwoningen aangepast. De huidige punten voor verwarmingsmethode en isolatie worden...

15.02

Zeeburg stoot maatschappelijk vastgoed in Indische Buurt af

12.02

Winnaars duurzaamheidstender Buiksloterham bekend

12.02

PVDA, SP en Groenlinks: verhoog huurgrens vrije sector

Op een verkiezingsdebat van de Huurdersvereniging Amsterdam vonden SP, PvdA en GroenLinks elkaar in het optrekken van de huurliberalisatiegrens naar 800-900 euro. Een veel groter deel van de Amsterdamse woningvoorraad zou daarmee...

12.02

Woning gesloten na drugsvondst

Op 11 februari is op last van burgemeester Cohen een woning aan de Bataviastraat gesloten. De burgemeester heeft hiertoe besloten naar aanleiding van een rapportage van de politie. Uit observaties is gebleken dat de woning wordt gebruikt als uitvalsbasis...

10.02

'Huurders op Maat' in betere woningen

08.02

'Asowoningen' slaan aan in Amsterdam

De zogeheten Skaeve Huse, speciale woningen voor extreme overlastveroorzakers, blijken in Amsterdam volgens Het Parool een succes. In juni 2007 werden in de Houthaven in Westerpark wooncontainers neergezet bestemd voor vijf bewoners en een...

05.02

Wijk Jeruzalem is nu officieel Rijksmonument

De wijk Jeruzalem in Amsterdam-Oost krijgt als eerste naoorlogse wijk de status van Rijksmonument vanwege zijn bijzondere architectuur en stedenbouw. Donderdag 11 februari kent minister Plasterk deze status toe tijdens een bezoek aan de wijk...

05.02

Amsterdam krijgt 230 miljoen voor stedelijke vernieuwing

Minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie stelt voor de periode 2010-2014 1,2 miljard euro beschikbaar aan de 31 grote steden en provincies voor stedelijke vernieuwing. Het geld is onder meer bedoeld voor fysieke...

04.02

Omzet in bouwsector blijft dalen

De omzetten in de bouwsector zijn voor het vierde kwartaal op rij gedaald, meldt Bouwkennis. Bijna een kwart van de bedrijven noteert per saldo een lagere omzet in het laatste kwartaal van 2009 dan een jaar eerder. Ook voor 2010 zijn de verwachtingen...

02.02

Almere Hout Noord wordt ultra duurzaam

02.02

4000 X huurachterstand

In 2009 hebben de Amsterdamse corporaties 3817 gevallen van huurachterstand gemeld in het kader van de VroegEropaf-aanpak. Deze aanpak, die het aantal ontruimingen door huurachterstand beoogd terug te brengen, is stadsbreed ingevoerd per 1 januari 2009. Onbekend...

01.02

Frank de Grave benoemd tot voorzitter Raad van Commissarissen De Key

Frank de Grave wordt per 1 februari de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Woonstichting De Key. Hij volgt Hans Oosterbaan op. 

01.02

Gewijzigd bestemmingsplan Kop Zuidas vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 21 januari 2010 het bestemmingsplan Kop Zuidas gewijzigd vastgesteld. Kop Zuidas is de oostelijke entree van Zuidas en ligt ten oosten van de RAI tussen de Europaboulevard, President Kennedylaan, A10 en...

29.01

Record aantal woningen opgeleverd en gerenoveerd in West 

De stedelijke vernieuwing van Amsterdam bereikte in 2009 een piek. Er werden 1871 nieuwbouwwoningen en 496 renenoveerde woningen opgeleverd. De helft van deze productie kwam voor rekening van Far West. Deze woningcorporatie...

15.01

Leefbaarheidsambassadeurs in West

Actieve bewoners gaan toezien op de naleving van de woonregels. Rochdale heeft leefbaarheidsambassadeurs aangesteld in drie complexen in Amsterdam-West. Alle bewoners kunnen hun suggesties voor verbeteringen, klachten, of tips melden bij de...

15.01

Bestuurswijzigingen bij De Key

Haijo Pietersma (56) is benoemd tot interim-directeur van De Key. Pietersma moet de bijgestelde koers - van expansie naar consolidatie en concentratie op de kerntaken - gaan leiden. Pietersma heeft veel ervaring...

15.01

In tentje wachten op de inschrijving

15.01

Appartementen aan Buyskade

15.01

Piggelmeewoningen deels gesloopt

15.01

Kunstenaars in woning Karel Appel

Dapperstraat 7 is de geboortewoning van Karel Appel. Om hem te gedenken, maakt De Key in het huis vier huurappartementen voor studenten die een jaar studeren aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten. Het gehele pand wordt nu gerenoveerd. DUS...

15.01

Maarsen Groep start 2e fase Oranjekwartier

15.01

Synchroon en Stadgenoot beginnen aan Houthaven

15.01

Starterslening werkt nu wel

Sinds de gemeente half juni de voorwaarden voor de Starterslening heeft verruimd, zijn er al ruim vierhonderd verstrekt. In bijna alle gevallen gaat het om de aankoop van een al bestaande woning. Het gemiddelde leenbedrag is 42.000 euro. Amsterdam heeft een...

15.01

Stadgenoot opent 'BuurtEntree' in Holendrecht

Stadgenoot heeft zijn vijfde zogeheten Buurtentree geopend, nu  in Zuidoost. De BuurtEntrees van Stadgenoot zijn huiskamers voor de buurt waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen organiseren. De invulling van de...

Pagina's

Abonneren op NUL20 nieuws Abonneren op NUL20 nieuws