Bouw op Centrumeiland kan van start

08.06.2016
Image
Het Amsterdams college heeft het Investeringsbesluit Centrumeiland vastgesteld. Hierdoor kan worden gestart met de bouw van de woonwijk met circa 1.300 woningen op het eiland, waarvan het grootste deel zelfbouwwoningen. Daarnaast komen er sociaal maatschappelijke functies zoals een school, huisartsenpost en een kinderdagverblijf. Bij de inrichting van Centrumeiland is vanaf het begin gekeken naar een gezonde inrichting van de openbare ruimte, zoals goede routes voor fietsers, voetgangers en hardlopers. Volgens wethouder Eric van der Burg (Grondzaken) wordt het Centrumeiland "een proeftuin voor de Bewegende Stad". Bovendien worden alle gebouwen energieneutraal. Hiervoor wordt een nieuw energiesysteem aangelegd. Daarnaast gaat extra aandacht uit naar opvang en hergebruik van regenwater. Het Centrumeiland is vierde eiland van IJburg en het eerste van de tweede fase van IJburg. De aanleg daarvan heeft in de crisisjaren even aan een zijden draad gehangen. De toenmalige wethouder Maarten van Poelgeest besloot toch alvast het Centrumeiland op te spuiten om de verleende vergunningen niet te laten verlopen. Na de zomer worden de eerste 355 woningen in de markt gezet. De eerste helft van 2018 kan worden begonnen met de bouw. De verwachting is dat in 2026 Centrumeiland helemaal klaar is.