Druk op hele Amsterdamse woonregio groeit

17.05.16
Druk op hele Amsterdamse woonregio groeit

De regio Amsterdam groeit en is populair; het aantal huishoudens neemt toe. De regio vergrijst, ondanks de toenemende instroom van jongeren. De druk op de woningmarkt blijft in alle segmenten groot. Dit blijkt uit het regionaal woononderzoek ‘Wonen in de regio Amsterdam 2015’. Het onderzoek is een initiatief van Stadsregio Amsterdam waarin alle in de regio actieve woningcorporaties participeren. Ook Almere en Haarlem deden weer mee aan het regionale onderzoek.

In 2015 waren er 896.601 huishoudens in de Stadsregio Amsterdam, Almere en Haarlem. Een groei van 7,6% ten opzichte van 2009 (+3,3% ten opzichte van 2013). Ook wordt er meer verhuisd, vooral in de koopsector. Het gaat dan vooral om jongeren en huishoudens met een hoger inkomen die hun woning in de stad verruilen voor een woning in de regio. Vooral de verhuisstromen naar Stadsregio-Zuid en Haarlem zijn toegenomen. Maar door de populariteit van de regio, het toegenomen aantal verhuizingen binnen de regio én de toestroom van mensen van buiten de regio, blijft de druk op de woningmarkt in alle segmenten groot. Dat betekent hoge prijzen.

Aandacht nodig voor betaalbare woningen

De toegenomen druk geldt ook voor het (sociale) huursegment. Daarom is extra aandacht nodig voor het toegankelijk en betaalbaar houden van de woningmarkt voor huishoudens met lagere (en lagere midden)inkomens. De sociale huurvoorraad is in omvang afgenomen. Tegelijkertijd worden de woningen in de sociale huursector wel doelmatiger bewoond. Er is minder sprake van ‘goedkope scheefwoners’, wat wil zeggen dat er minder huishoudens met hoge inkomens in goedkope huurwoningen wonen.
Het aantal huurwoningen in de vrije sector groeit. De vrije sector is relatief klein en beslaat ongeveer 9% van het totaal aantal woningen. Daarbij zoekt 7% van alle woningzoekenden een huis in de vrije huursector. Het is vooral een belangrijk segment voor starters en instromers van buiten de regio op de woningmarkt in de regio Amsterdam. De woonlasten in de vrije sector zijn wel flink gestegen; een huurquote van 40% is geen uitzondering. Voor veel huishoudens met een laag middeninkomen (lager dan €44.657) is deze markt daardoor beperkt toegankelijk.

Iedere twee jaar wordt onderzocht hoe huishoudens in de regio Amsterdam wonen, hoe  tevreden ze zijn met hun woning en woonomgeving, wat hun woonwensen zijn en welke verhuisbewegingen plaatsvinden in de regio. Daarnaast wordt gekeken naar de inkomensontwikkeling en de ontwikkeling van de woningvoorraad. Het onderzoek geeft inzichten in de werking van de woningmarkt die vervolgens door gemeenten en de woningcorporaties in hun beleid worden verwerkt. Ook Almere en Haarlem deden deze keer weer mee aan het regionale onderzoek, daarnaast deed Weesp dit keer voor het eerst mee.

Zie ook: Ook regio herstelt van crisis (NUL20 mei-nummer)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 26.11

Maarten Ridderbos beschrijft in zijn boek Transities in het landschap toonaangevende en spraakmakende ontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland van de afgelopen twee decennia. In het lijvige boekwerk wordt ingezoomd op stedelijke gebieden en op de plekken waar stad en land samenkomen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 25.11
Sinds de Woningwet van 2015 mogen corporaties alleen nog lage inkomens huisvesten. In buurten met veel corporatiebezit kunnen daardoor concentraties van armoede ontstaan. Het versterken van de kwaliteit van wonen en leven in deze buurten is een gezamenlijke...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 24.11

Bouwen in de stad of in het groen? Deze - al dan niet valse - tegenstelling blijft het debat over de aanpak van de wooncrisis bezighouden. De vijf grote steden hebben bureau APPM gevraagd om in deze publicatie bestaande onderzoeken, cijfers en argumenten voor- maar ook mogelijke nadelen van...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.11

Deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat in op verleden, heden en toekomst van de stedenbouw in Almere. De komende decennia gaat er nog heel veel gebouwd worden in de polderstad. Want er is ruimte. In de volgende fase wordt enigszins gebroken met de bouwtraditie waarin afzonderlijke kernen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 10.11

Tot in de jaren ’70 van de vorige eeuw was de menging van wonen en werken de alledaagse werkelijkheid in de binnenstad, de 19e eeuwse wijken en delen van de gordel '20-'40. In bijvoorbeeld de Amsterdamse Oosterparkbuurt zag je kleine garagebedrijven, een schaatsenfabriek, timmerwerkplaatsen, een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.11

Voor Amsterdamse koopwoningen tot 512.000 euro WOZ-waarde gaat bij verkoop een zelfwoonplicht gelden. Met de voorgestelde maatregel wordt 60 procent van de Amsterdamse koopwoningen beschermd tegen opkoop en verhuur door beleggers. Andere gemeenten volgen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.10 Geactualiseerd op: 25.10.21

Af en toe borrelt de wens ergens op, meestal aan de linkerkant van het politieke spectrum: de heroprichting van het gemeentelijk woningbedrijf. Aanleiding is veelal onvrede over de prestaties van de lokale woningcorporaties of de verkoop van sociale huurwoningen. In Amsterdam is het onderwerp...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.