Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw erfpachtregime voor nieuwbouw vanaf 1 juli

Voor alle nieuwbouwkavels die Amsterdam vanaf 1 juli uitgeeft, geldt het nieuwe erfpachtregime. Dit betekent dat huizenkopers óf de erfpacht eenmalig voor altijd afkopen óf kiezen voor een geïndexeerde canon. De canon wordt bij uitgifte eenmalig vastgesteld, de gemeente klopt niet meer voor een herziening. Het college heeft ingestemd met de invoering van eeuwigdurende erfpacht. Als de gemeenteraad akkoord gaat, zal het nieuwe stelsel per 1 juli ingaan. Wethouder Grondzaken, Eric van der Burg: “Het college lost met de invoering van eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw haar eerste deel van de belofte in om meer zekerheid te bieden voor erfpachters.”

Deze erfpachtregeling voor nieuwbouw is het makkelijke deel van de overgang van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht. Invoering daarvan gaat dit jaar niet meer lukken. De gemeente geeft nu de overstapregeling voor bestaande erfpachters op zijn vroegst in oktober ter inspraak wordt gelegd. De gemeente verwacht in maart 2017 een besluit te kunnen nemen.
De Vereniging Eigen Huis heeft forse kritiek op de huidige plannen: "te duur en te ingewikkeld." Dat is de conclusie van een rapport van RIGO. Volgens het onderzoeksbureau rekent de gemeente met te hoge grondwaarden en een te hoog canontarief. Daarnaast hebben Vereniging Eigen Huis en RIGO grote twijfels bij de voorgestelde methode van het bepalen van de grondwaarde, de verouderingsfactor en de buurtgrondquote.
Volgens RIGO levert het eeuwigdurend afkopen van de erfpacht de gemeente 70 procent meer inkomsten op. Dat gaat dus bijna niemand doen, aldus RIGO en Vereniging Eigen Huis. Amsterdam is van mening dat er onjuiste aannames in het rapport zitten. Vereniging Eigen Huis en RIGO zeggen deze kritiek bij de gemeente te hebben weerlegd. Ze doen een aantal suggesties om de overstap eerlijker en eenvoudiger te maken. Overigens zijn de plannen voor het nieuwe erfpachtstelsel nog niet volledig uitgewerkt.

Trefwoorden