Nieuwbouw Braspenning op Zeeburgerdijk opgeleverd

01.06.2016
Image
Eigen Haard heeft het nieuwbouwcomplex Braspenning in de Indische Buurt opgeleverd. Het gebouw aan de Zeeburgerdijk bevat 32 vrije sector huurwoningen en zestien sociale huurwoningen. De helft van de vrijesectorhuur gaat naar ‘doorstromers’, de overige zestien naar woningdelers met ‘friends’-contracten. In de sociale huur zijn elf woningen voor terugkerende huurders. Op het achterterrein zijn 32 overdekte parkeerplaatsen verwerkt. Bij de officiële opening overhandigden bestuurder Mieke van den Berg van Eigen Haard en Thijs Reuten van stadsdeel Oost de sleutel aan een terugkerende bewoner, de heer Selcuk. Hij is lid van de bewonerscommissie van Braspenning. Vijf jaar geleden demonstreerde hij met de SP bij het hoofdkantoor van Eigen Haard voor een betere woning. De bouwstijl van Braspenning met veel baksteen sluit aan bij de overige architectuur in de wijk. Het ontwerp is van Inbo.