"Betere regionale afstemming sociale huursector nodig"

14.06.16
"Betere regionale afstemming sociale huursector nodig"

In de regio Amsterdam moet de opgave voor sociale huurwoningen eerlijk worden verdeeld. Die oproep deden de PvdA-wethouders Tjeerd Herrema (Almere) en Lex Scholten (Diemen) tijdens de zestiende editie van PakhuisNul20 in Pakhuis de Zwijger. Zij richten hun pijlen vooral op Amstelveen dat zijn toch al beperkte voorraad sociale huurwoningen verder wil afbouwen. Wethouder Herbert Raat (Wonen, VVD) van Amstelveen liet eerder in NUL20 weten sociale woningbouw een bodemloze put te vinden. De gemeente wil de sociale huursector de komende jaren geleidelijk inkrimpen, terwijl uit het recente WiRA-onderzoek blijkt dat in de zuidelijke regio onder Amsterdam al een objectief tekort aan sociale huurwoningen is.

Scholten, tevens portefeuillehouder Wonen van de Stadsregio, heeft geen goed woord over voor de opstelling van Amstelveen. Hij gaf aan dat de noodzaak nieuwe sociale huurwoningen in de regio te bouwen juist steeds groter wordt. Herrema vult aan: “Betaalbare huisvesting wordt een steeds groter probleem in de regio Amsterdam. We moeten de groep die daarvan afhankelijk is beter bedienen. Amstelveen zegt: laat de sociale sector maar zitten. Het kan niet zo zijn dat één gemeente zich aan die gemeenschappelijke opgave onttrekt.”

Almere wil volgens Herrema zijn bijdrage  leveren, maar andere gemeenten moeten dat ook doen. Hij pleitte voor meer regie op dit vlak. Een nieuw orgaan of een van de gemeenten zou in het uiterste geval de bouw van sociale huurwoningen in de regiogemeenten af moeten kunnen dwingen. Hij verwees daarbij naar de geslaagde afstemming op het gebied van zowel vervoer als bedrijfsterreinen. Vooral op dat laatste punt hebben gemeenten elkaar lange tijd beconcurreerd, maar dat heeft tot veel leegstand geleid. Regionale afspraken hebben daar verandering in gebracht.

Volgens Scholten heeft het Platform bedrijven en kantoren (plabeka) ook tijd nodig gehad om tot afspraken te komen en zijn die uiteindelijk in gezamenlijk overleg – en dus niet door een orgaan of gemeente afgedwongen – tot stand gekomen. Op het gebied van afstemming van de bouw van sociale huurwoningen wordt binnenkort een eerste overleg belegd, gaf Scholten in zijn rol als dagelijks bestuurder van de Stadsregio aan. Die regionale afstemming rond wonen is echt nodig: "Nu maakt elke gemeente zijn eigen prestatieafspraken met de corporaties. Dat hebben we in Diemen gemerkt. Amsterdam was de eerste. Daarna hadden de corporaties ons niet veel meer te bieden."

WoningNet uitbreiden?

Volgens Jeroen Frissen, directeur Strategie, Beleid en Innovatie bij Ymere, is een bijbehorend probleem dat woningzoekenden niet in alle gemeenten terecht kunnen die in feite wel één woningmarkt vormen. Almere is niet aangesloten bij het WoningNet van de Stadsregio; hetzelfde geldt voor Haarlem. Frissen: "terwijl kopers juist veel naar die plaats verhuizen, zijn sociale huurders hiervan in de praktijk uitgesloten." Amsterdammers kunnen namelijk hun opgebouwde inschrijfduur niet inzetten als ze in die plaatsen een woning zoeken. Herrema vindt ook dat daar op termijn verandering in moet komen, maar voorlopig niet: “Ik kan het in Almere niet verkopen dat er een hele grote nieuwe groep aan de wachtlijst wordt toegevoegd als een gemeente als Amstelveen geen bijdrage levert.”

Frissen gaf aan dat de corporaties hun aandeel willen leveren aan de woningproductie in de metropool Amsterdam. "Maar als wij daar sociale woningen bouwen om gemengde wijken te realiseren, zullen we elders moeten verkopen of liberaliseren. Zo reëel moeten we ook zijn. In Amsterdam is afgesproken dat we in de toekomst evenveel mogen verkopen of liberaliseren als we nieuw bouwen. Dat lijkt me ook een goed model voor de hele regio."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 23.11 Geactualiseerd op: 23.11.20

In de derde livecast van Comeback Wijkaanpak wordt ingegaan op het Pact Poelenburg Peldersveld in Zaandam; een integrale langjarige aanpak om de wijk én de positie van bewoners te verbeteren. Wat is de essentie van deze aanpak en wat is er tot dusver bereikt? Het verslag.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.11

Op 13 november namen ruim 1500 jongeren namen deel aan de online Woontop Jongerenhuisvesting, georganiseerd door de gemeente Amsterdam. Aan tafel spraken jongeren met gemeente-ambtenaren en elkaar over de stand van zaken rondom jongerenhuisvesting. Deelnemers leverden inbreng via metingen en de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.11

BouwWoonLeef is in Amsterdam Noord en dan met name in het Centrumgebied Amsterdam Noord. Het CAN. Er worden maar liefst 6.000 woningen gebouwd, waarvan 1.100 in het stationsgebied. En waar lange tijd Noord niet populair was, is het stadsdeel nu juist enorm in trek, merkt ook geboren Noorderling...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.11

In een vierdelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de tweede aflevering wordt ingegaan op de vernieuwende aanpak in Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Experts gaan in op de vraag welke lessen andere kwetsbare wijken hiervan kunnen leren nu de wijkaanpak...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.11 Geactualiseerd op: 11.11.20

In een driedelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de eerste aflevering werd teruggekeken naar de lange geschiedenis van de wijkaanpak in Nederland en gingen experts in op de vraag of die herleefde aandacht voor kwetsbare wijken een goede zaak is. Een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 10.11

De herontwikkeling van het plein aan de Bos en Lommerweg kan officieel van start nu de gemeente Amsterdam op 3 november heeft besloten dat de markt op het plein eind dit jaar verdwijnt. Plannen voor de herinrichting liggen in grote lijnen klaar.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.10 Geactualiseerd op: 09.11.20

De meeste afspraken uit de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2015-2019 zijn gehaald, zo blijkt uit de Monitor 2019. Zowel over 2019 als over de hele looptijd van de afspraken laten de cijfers een positief beeld zien, concludeert wethouder Ivens in de begeleidingsbrief aan de raad. Wel wordt...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10

PvdA-leider Lodewijk Asscher was zondag 25 oktober te gast bij Buitenhof. Hij bepleitte daar een fundamenteel andere aanpak van de woningsector: wonen moet weer een kerntaak worden van de overheid worden. "Zo staat het ook in de grondwet". Hij wil naar een woningproductie van 100.000 woningen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10
Xplore is de naam voor de nieuwe woonbuurt aan de westkant van de succesvolle nieuwbouwwijk Holland Park in Diemen. In deze video van BouwWoonLeef zit een virtuele reis door de nieuwe buurt en gesprekken met de ontwikkelaars.
Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 22.10

“We zijn keihard tegen een muur aangelopen", zei de projectleider van een aardgasvrije proeftuin Overwhere in Purmerend vorige week in de NRC. Het werd meteen gedeeld in onze buurtapp en verschillende media doken er bovenop. Begrijpelijk: dit was hét paradepaardje van het landelijke Programma...

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Video 21.10
Uitzending van De Monitor van 19 oktober, de derde in de reeks Heel Holland Zakt. Daarin komen een aantal woningeigenaren aan het woord waarvan de woning de laatste jaren ineens veel erger is gaan verzakken. Sommige daarvan worden binnen enkele jaren onbewoonbaar. Inmiddels is het aantal...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.10

Lange tijd was Noord vooral een gebied van fabrieken en arbeiders. Dat verandert in sneltreinvaart. De grote industriële zones aan het IJ zijn of worden volgebouwd met woningen. Voor welke uitdagingen staat het stadsdeel? Pakhuis de Zwijger organiseerde er een livecast bijeenkomst over.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.