Zaanstad beschermt omvang sociale woningvoorraad

17.06.16
Ondertekening raamovereenkomst
Zaanstad beschermt omvang sociale woningvoorraad

Zaanstad houdt de komende vier jaar ruim 25.000 sociale huurwoningen. Daarover hebben de gemeente Zaanstad, de woningcorporaties Parteon, ZVH, Rochdale, Eigen Haard, Wormer Wonen en Woonzorg Nederland en de huurdersorganisaties vrijdag een overeenkomst getekend.
Deze overeenkomst is de basis voor de prestatieafspraken die de gemeente elk jaar met de plaatselijke woningcorporaties zal maken. Deze prestatieafspraken gaan over nieuwbouw, betaalbaarheid, kwaliteit en de huisvesting van specifieke doelgroepen. De Zaanse corporaties bouwen de komende jaren gemiddeld 180 woningen, maar ze verkopen en slopen ook woningen. Niet alle Zaanse corporaties hebben evenveel investeringsmogelijkheden. Bedoeling is dat zij gezamenlijk een bod doen aan de gemeente.
Om ervoor te zorgen dat de sociale huurwoningen optimaal worden benut, zorgen de corporaties ervoor dat woningen kunnen worden gedeeld, bijvoorbeeld door jongeren of statushouders. Ook komen er tijdelijke huurcontracten voor jongeren en inkomensafhankelijke huurverhogingen. Daarnaast wordt de behoefte aan zorg- en ouderenwoningen goed in kaart gebracht.
Wethouder Jeroen Olthof (PvdA) is tevreden over de afspraken. ‘We houden de voorraad op peil en betaalbaar en we kijken naar manieren om de voorraad voor zo veel mogelijk mensen in de doelgroep beschikbaar te hebben.’ De Huurdersorganisatie Zaanstreek is blij met de goede samenwerking, zegt voorzitter Ron Kiburg. ‘Waar bij de een de middelen ontbreken om nieuwbouw te realiseren, vult de ander dat aan.’
Hester van Buren, bestuursvoorzitter van Rochdale, reageert eveneens erg tevreden: 'We zijn dit op een prettige manier met elkaar overeengekomen, en het mooie is dat alle partijen hetzelfde doel hebben: voldoende betaalbare woningen in Zaanstad met aandacht voor de huurder. Dit past natuurlijk helemaal in de vernieuwde koers van Rochdale.' Ook directeur-bestuurder Cees van Boven van woningcorporatie Parteon is positief over de overeenkomst. ‘We gaan er alles aan doen om de afspraken waar te maken: voldoende betaalbare woningen van een goede kwaliteit in de Zaanstreek.
In de raamovereenkomst zijn ook afspraken gemaakt over duurzaamheid. De corporaties zorgen ervoor dat in 2020 de helft van het aantal huurwoningen een energielabel A of B heeft. Op lange termijn moet de volledige woningvoorraad energieneutraal worden.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS