Zaanstad beschermt omvang sociale woningvoorraad

17.06.16
Ondertekening raamovereenkomst
Zaanstad beschermt omvang sociale woningvoorraad

Zaanstad houdt de komende vier jaar ruim 25.000 sociale huurwoningen. Daarover hebben de gemeente Zaanstad, de woningcorporaties Parteon, ZVH, Rochdale, Eigen Haard, Wormer Wonen en Woonzorg Nederland en de huurdersorganisaties vrijdag een overeenkomst getekend.
Deze overeenkomst is de basis voor de prestatieafspraken die de gemeente elk jaar met de plaatselijke woningcorporaties zal maken. Deze prestatieafspraken gaan over nieuwbouw, betaalbaarheid, kwaliteit en de huisvesting van specifieke doelgroepen. De Zaanse corporaties bouwen de komende jaren gemiddeld 180 woningen, maar ze verkopen en slopen ook woningen. Niet alle Zaanse corporaties hebben evenveel investeringsmogelijkheden. Bedoeling is dat zij gezamenlijk een bod doen aan de gemeente.
Om ervoor te zorgen dat de sociale huurwoningen optimaal worden benut, zorgen de corporaties ervoor dat woningen kunnen worden gedeeld, bijvoorbeeld door jongeren of statushouders. Ook komen er tijdelijke huurcontracten voor jongeren en inkomensafhankelijke huurverhogingen. Daarnaast wordt de behoefte aan zorg- en ouderenwoningen goed in kaart gebracht.
Wethouder Jeroen Olthof (PvdA) is tevreden over de afspraken. ‘We houden de voorraad op peil en betaalbaar en we kijken naar manieren om de voorraad voor zo veel mogelijk mensen in de doelgroep beschikbaar te hebben.’ De Huurdersorganisatie Zaanstreek is blij met de goede samenwerking, zegt voorzitter Ron Kiburg. ‘Waar bij de een de middelen ontbreken om nieuwbouw te realiseren, vult de ander dat aan.’
Hester van Buren, bestuursvoorzitter van Rochdale, reageert eveneens erg tevreden: 'We zijn dit op een prettige manier met elkaar overeengekomen, en het mooie is dat alle partijen hetzelfde doel hebben: voldoende betaalbare woningen in Zaanstad met aandacht voor de huurder. Dit past natuurlijk helemaal in de vernieuwde koers van Rochdale.' Ook directeur-bestuurder Cees van Boven van woningcorporatie Parteon is positief over de overeenkomst. ‘We gaan er alles aan doen om de afspraken waar te maken: voldoende betaalbare woningen van een goede kwaliteit in de Zaanstreek.
In de raamovereenkomst zijn ook afspraken gemaakt over duurzaamheid. De corporaties zorgen ervoor dat in 2020 de helft van het aantal huurwoningen een energielabel A of B heeft. Op lange termijn moet de volledige woningvoorraad energieneutraal worden.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

Opinie 02.10

Rond de toewijzing van nieuwbouwkoopwoningen hangt al jaren een geur van vriendjespolitiek. Hoog tijd om hier een einde aan te maken, vindt belangenbehartiger Wike Wilbrink (Vereniging Eigen Huis). Ga lootjes trekken. Of nog beter: laat een notaris de volgorde bepalen.

Anoniem
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 23.11 Geactualiseerd op: 23.11.20

In de derde livecast van Comeback Wijkaanpak wordt ingegaan op het Pact Poelenburg Peldersveld in Zaandam; een integrale langjarige aanpak om de wijk én de positie van bewoners te verbeteren. Wat is de essentie van deze aanpak en wat is er tot dusver bereikt? Het verslag.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.11

Op 13 november namen ruim 1500 jongeren namen deel aan de online Woontop Jongerenhuisvesting, georganiseerd door de gemeente Amsterdam. Aan tafel spraken jongeren met gemeente-ambtenaren en elkaar over de stand van zaken rondom jongerenhuisvesting. Deelnemers leverden inbreng via metingen en de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.11

BouwWoonLeef is in Amsterdam Noord en dan met name in het Centrumgebied Amsterdam Noord. Het CAN. Er worden maar liefst 6.000 woningen gebouwd, waarvan 1.100 in het stationsgebied. En waar lange tijd Noord niet populair was, is het stadsdeel nu juist enorm in trek, merkt ook geboren Noorderling...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.11

In een vierdelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de tweede aflevering wordt ingegaan op de vernieuwende aanpak in Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Experts gaan in op de vraag welke lessen andere kwetsbare wijken hiervan kunnen leren nu de wijkaanpak...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.11 Geactualiseerd op: 11.11.20

In een driedelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de eerste aflevering werd teruggekeken naar de lange geschiedenis van de wijkaanpak in Nederland en gingen experts in op de vraag of die herleefde aandacht voor kwetsbare wijken een goede zaak is. Een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 10.11

De herontwikkeling van het plein aan de Bos en Lommerweg kan officieel van start nu de gemeente Amsterdam op 3 november heeft besloten dat de markt op het plein eind dit jaar verdwijnt. Plannen voor de herinrichting liggen in grote lijnen klaar.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.10 Geactualiseerd op: 09.11.20

De meeste afspraken uit de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2015-2019 zijn gehaald, zo blijkt uit de Monitor 2019. Zowel over 2019 als over de hele looptijd van de afspraken laten de cijfers een positief beeld zien, concludeert wethouder Ivens in de begeleidingsbrief aan de raad. Wel wordt...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10

PvdA-leider Lodewijk Asscher was zondag 25 oktober te gast bij Buitenhof. Hij bepleitte daar een fundamenteel andere aanpak van de woningsector: wonen moet weer een kerntaak worden van de overheid worden. "Zo staat het ook in de grondwet". Hij wil naar een woningproductie van 100.000 woningen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10
Xplore is de naam voor de nieuwe woonbuurt aan de westkant van de succesvolle nieuwbouwwijk Holland Park in Diemen. In deze video van BouwWoonLeef zit een virtuele reis door de nieuwe buurt en gesprekken met de ontwikkelaars.
Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 22.10

“We zijn keihard tegen een muur aangelopen", zei de projectleider van een aardgasvrije proeftuin Overwhere in Purmerend vorige week in de NRC. Het werd meteen gedeeld in onze buurtapp en verschillende media doken er bovenop. Begrijpelijk: dit was hét paradepaardje van het landelijke Programma...

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Video 21.10
Uitzending van De Monitor van 19 oktober, de derde in de reeks Heel Holland Zakt. Daarin komen een aantal woningeigenaren aan het woord waarvan de woning de laatste jaren ineens veel erger is gaan verzakken. Sommige daarvan worden binnen enkele jaren onbewoonbaar. Inmiddels is het aantal...
Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.