STADSDELEN

 • Straatcoaches, buurtbarbecues of wijksport leveren nagenoeg geen bijdrage aan verbetering van achterstandswijken. Zo concludeert socioloog Vasco Lub na grondige analyse van driehonderd binnen- en buitenlandse studies over de wijkaanpak.
  Nieuwsartikel

 • UPDATEBouwkavels worden in Amsterdam alleen nog verder ontwikkeld als een opbrengst echt verzekerd is. Ook verliezen meer dan tweehonderd ambtenaren bij projectbureaus hun werk. Maar dan nog moet de gemeente rekening houden met een tekort bij het Grondbedrijf van 70 miljoen euro over vier jaar, zo blijkt uit maandag gepresenteerde cijfers.
  Nieuwsartikel

 • De afdeling handhaving van de dienst Wonen, Zorg en Samenleven van de gemeente Amsterdam heeft de aanpak van oneigenlijk gebruik van sociale huurwoningen aanmerkelijk verbeterd. Zo concludeert de Gemeentelijke Ombudsman in een afgelopen week uitgebracht rapport. Drie jaar geleden kwam de dienst negatief in de publiciteit vanwege een onredelijke en onzorgvuldige handhavingspraktijk. De Ombudsman concludeerde vervolgens dat de gemeente zijn doel met slechte communicatie en ontoereikende… meer
  Nieuwsartikel

 • In Amsterdam zijn in de eerste drie maanden van 2013 een kwart minder huizen verkocht dan in het laatste kwartaal van vorig jaar. Zo blijkt uit de jongste kwartaalcijfers van de NVM. In vergelijking met dat kwartaal is de prijs gemiddeld 0,7 procent hoger. Ook worden woningen iets sneller verkocht.
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Amsterdam moet woningdelen in geliberaliseerde huurwoningen ook mogelijk maken voor drie of meer personen. VVD-raadslid Daniel van der Ree heeft daarvoor een initiatiefvoorstel ingediend. De regelgeving behoort zo te worden ingericht dat huisjesmelken, overlast en misbruik van sociale huurwoningen wordt voorkomen.
  Nieuwsartikel

 • Hans Weevers, Daniel van der Ree en Tamira Combrink, woordvoerders wonen voor respectievelijk PvdA, VVD en GroenLinks in de Amsterdamse gemeenteraad, hebben een plan gelanceerd om de wijken buiten de Ring en over het IJ aantrekkelijker te maken en onder de aandacht te brengen. De maatregelen die in 'Amsterdam is groter dan je denkt' worden voorgesteld beogen het imago van deze stadsdelen op te poetsen en problemen zoals een eenzijdige bevolkingssamenstelling en het weinig grootstedelijk… meer
  Nieuwsartikel

 • De huidige stadsdeelraden worden vervangen door zeven bestuurscommissies met maximaal 14 leden. Zij kiezen uit hun midden een dagelijks bestuur van drie leden. Dat is het collegevoorstel voor de nieuwe bestuurlijke inrichting van Amsterdam vanaf 2014. Het lokaal bestuur wordt daarmee meer dan gehalveerd: van 203 deelraadsleden en 30 deelraadbestuurders naar bestuurscommissies met 98 leden.
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam wil slachtoffers van stelselmatige intimidatie in de woonomgeving voortaan beter beschermen. Daders die niet stoppen met treiteren worden gedwongen om te verhuizen, zo kondigt burgemeester Van der Laan aan.
  Nieuwsartikel

 • Wat vinden Amsterdammers aantrekkelijke buurten? We hebben die vraag laten meelopen in het grootschalige enquête-onderzoek Wonen in Amsterdam. Dat onderzoek wordt elke twee jaar gehouden, afgelopen jaar onder zeventienduizend Amsterdammers. Wij vroegen: “Wat vindt u de aantrekkelijkste buurt van Amsterdam”. Het was een open vraag, dus zonder voorgedrukte hokjes met antwoorden, waardoor de respondenten zelf de omschrijving van hun favoriete buurt moesten geven. Deze vraag is beantwoord door… meer
  Achtergrondartikel