Overslaan en naar de inhoud gaan

Amsterdam snijdt in bouwregels

Amsterdam snijdt in de regels voor het bouwen en verbouwen in de stad. Ongeveer negentig gemeentelijke regelingen op het gebied van welstand, monumentenzorg, brandveiligheid en bouwtechniek zijn teruggebracht tot ongeveer vijftien. Dit maakt bouwen en verbouwen in de stad overzichtelijker, makkelijker, sneller en voordeliger.
De gemeente beoogt de regeldruk verminderen om meer ruimte te scheppen voor initiatieven van burgers en bedrijven. Het aantal regels waar mensen mee te maken krijgen als ze in Amsterdam willen bouwen of verbouwen is door verschillende maatregelen nu fors verminderd: vijftien stadsdeelnota's over welstand en 25 reclamerichtlijnen worden vervangen door één welstandsnota voor de hele stad. Hierin zijn de ruimtelijke systemen van bij elkaar horende bouwstijlen leidend (de binnenstad, de negentiende eeuwse ring, de gordel uit de jaren twintig tot veertig etc.) en niet langer de stadsdeelgrenzen. Ook wordt het welstandstoezicht eenvoudiger. Er komt meer ruimte voor individuele expressie bij het bouwen en specifieke aandacht voor duurzaam (ver)bouwen.
Er komt één Erfgoedverordening waarin twintig afzonderlijke stadsdeelregelingen voor monumenten opgaan. Overbodige regels en verordeningen worden afgeschaft. In de Bouwverordening Amsterdam 2013 staan geen technische bouwregels meer. Voor het krijgen van een bouwvergunning gelden alleen nog de bepalingen in het Bouwbesluit 2012 die is opgesteld door het Rijk. Het aantal documenten en onderzoeken dat iemand moet inleveren voor een (ver)bouwvergunning wordt veel kleiner. Voor alle kleine bouwplannen is dit uitgewerkt en gepubliceerd op de gemeentelijke website. En er wordt een pilot gestart voor zelfbouwers waarbij het toezicht van Bouw- en Woningtoezicht achteraf plaats zal vinden. Mogelijk zal dit leiden tot lagere leges.
"Voor Amsterdammers en Amsterdamse ondernemers betekent dit een aanmerkelijke verbetering. Wie in Amsterdam wil bouwen of verbouwen kan voortaan van te voren op de gemeentelijke website zien welke documenten moeten worden ingediend en of een advies van de Welstandscommissie nodig is. De verbouwing zal daardoor vaak vier weken eerder kunnen beginnen," aldus wethouder Van Poelgeest.