VVD voorstander verruiming woningdelen

08.03.2013
Image

De gemeente Amsterdam moet woningdelen in geliberaliseerde huurwoningen ook mogelijk maken voor drie of meer personen. VVD-raadslid Daniel van der Ree heeft daarvoor een initiatiefvoorstel ingediend. De regelgeving behoort zo te worden ingericht dat huisjesmelken, overlast en misbruik van sociale huurwoningen wordt voorkomen.
Volgens Van der Ree is woningdelen een populaire woonvorm onder studenten en 'young professionals'. Voor veel jonge Amsterdammers is woningdelen een eigen keuze. Zij prefereren samenwonen met vrienden of collega's boven het alleen wonen. Maar binnen de huidige regels kunnen drie of meer samenwonende volwassenen niet een vergunning aanvragen; de 'uitvoeringsinstructie huishouden' legt een grens bij twee studenten of twee collega's.
De VVD vindt woningdelen een geaccepteerde woonvorm. Wethouder Ossel van Wonen hield de gemeenteraad twee jaar geleden nog voor dat verruiming van de definitie voor een duurzame gemeenschappelijke huishouding niet kan worden verruimd. De risico's op misstanden, zoals illegale pensions en matrassenverhuur, waren volgens hem te groot. "Wat volgens het gemeentebestuur in Amsterdam niet kan, kan echter wel in Rotterdam. Ook in veel andere grote steden is woningdelen met drie of meer personen onder voorwaarden toegestaan,"' aldus Van der Ree.
Hij stelt voor de in Rotterdam gebruikte criteria over te nemen: alle leden van het huishouden staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie; geen sloten op de deuren van woonvertrekken; een gemeenschappelijke rekening; voldoende gebruiksoppervlakte per persoon en een gemeenschappelijke administratie. Om misbruik van sociale huurwoningen te voorkomen, wil de VVD woningdelen alleen toestaan in de geliberaliseerde voorraad.