VVD: stop sociale nieuwbouw in Amsterdam

26.08.2013
update 27 augustus

In Amsterdam moeten geen nieuwe sociale huurwoningen meer worden gebouwd, zo vindt de VVD. Volgens het maandag gepresenteerde concept-verkiezingsprogramma moet het ‘verplichte’ percentage van 30 procent sociale huur bij nieuwbouw van tafel. In plaats daarvan moeten er meer koop- en huurwoningen voor het midden- en hogere segment worden gebouwd.

Volgens de VVD remt het huidige Amsterdamse volkshuisvestingsbeleid de welvaart. Ruim zestig procent van alle woningen in Amsterdam behoort tot het sociale segment. Die woningvoorraad is volgens opsteller wethouder Eric Wiebes ‘verboden toegang voor die velen die groei en dynamiek naar onze stad (hadden) willen brengen.’ Dat niet alleen. De werkende middengroepen hebben de stad -waarin alleen maar heel goedkope en heel dure woningen staan - moeten verlaten. “De boekhouder, de leraar en de accountmanager wonen in Purmerend of Almere. Amsterdam heeft forensen van ze gemaakt en daarmee zijn eigen files gecreëerd,” aldus Wiebes.

De VVD wil op termijn het aandeel sociale huurwoningen in de stad halveren; in lijn met het aandeel huishoudens met een lager inkomen in de Nederlandse bevolking. Dat betekent volgens de liberalen niet dat mensen hun huis uit moeten; bestaande rechten moeten worden gerespecteerd. Wel pleit de VVD voor versnelde verkoop van sociale huurwoningen, onder andere aan de huidige bewoners, tegen aantrekkelijke voorwaarden.

Voor Hans van Harten, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, komen de opvattingen van de VVD niet als een verrassing. De opstelling van de liberalen acht hij niet effectief. "Het is vreemd helemaal geen nieuwe sociale huurwoningen meer te willen bouwen. Corporaties kunnen niet eeuwig door met hun oude voorraad."

Ook fixeert de VVD zich volgens hem nog te sterk op de koopmarkt. "De talenten die we aan de stad willen binden hebben een wisselend inkomen en flexibele arbeidscontracten. Die zoeken huurwoningen voor een prijs tussen 500 en 900 euro in de maand. In alle segmenten moet het huuraanbod worden verruimd. Dat kan door een deel van de vrijkomende woningen specifiek te bestemmen voor middengroepen, het uitbreiden van het gebruik van tijdelijke huurcontracten en of huren die meegroeien met het inkomen."

Gerard Anderiesen, bestuurder van Stadgenoot, beschouwt het pleidooi van de VVD voor minder sociale huurwoningen en het achterwege laten van nieuwbouw als een 'te simplistische benadering van de woningmarkt'. "In de stadsvernieuwingswijken moeten ook nieuwe sociale huurwoningen worden teruggebouwd. En beslist niet iedereen staat bij corporaties in die lange wachtrij. Een kwart van de sociale woningvoorraad is in bezit van particuliere verhuurders. Die woningen komen in de praktijk terecht bij hoger opgeleide woningzoekenden met een inkomen tot 43.000 euro. De stad is dus toegankelijker, dan door de VVD wordt gesuggereerd. Maar dan moet je wel kennissen in de stad hebben. Bovendien zijn wij bereid de toegankelijkheid van onze sociale woningvoorraad te verbeteren. Wij denken dat het aanstormend talent waarover de VVD zo graag spreekt, vandaag liever huurt dan koopt. En gaan graag het gesprek aan over een andere omgang met de sociale sector, bijvoorbeeld via de introductie van vijf-jaars huurcontracten."

Trefwoorden