Amsterdam halveert lokaal bestuur

03.10.2012

De huidige stadsdeelraden worden vervangen door zeven bestuurscommissies met maximaal 14 leden. Zij kiezen uit hun midden een dagelijks bestuur van drie leden. Dat is het collegevoorstel voor de nieuwe bestuurlijke inrichting van Amsterdam vanaf 2014. Het lokaal bestuur wordt daarmee meer dan gehalveerd: van 203 deelraadsleden en 30 deelraadbestuurders naar bestuurscommissies met 98 leden.

De bestuurscommissies worden benoemd door het college van B&W en de gemeenteraad samen, op basis van de uitslag van rechtstreekse verkiezingen. Deze commissies krijgen aanzienlijk minder bevoegdheden en taken dan de huidige stadsdeelbesturen en -raden. Het beleid wordt vanaf 2014 stedelijk bepaald en gebiedsgericht door diensten en stadsdelen ingevuld. Alle Amsterdamse ambtenaren worden inzetbaar voor de hele stad.

Met dit verregaande voorstel anticipeert Amsterdam op het wetsvoorstel Afschaffing deelgemeenten dat op 5 juli 2012 door de Tweede Kamer is aangenomen. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel ook aanneemt, treedt de wet in werking in maart 2014. Tegelijkertijd grijpt het college dit moment aan om ingrijpend te bezuinigen, terwijl er in de zeven stadsdelen wel lokaal bestuur blijft.

Wethouder Andrée van Es (Bestuurlijk stelsel): "We wijzigen het stelsel omdat we meer eenheid willen in de stad. Eén Amsterdam is mijn credo. Maar wel een Amsterdam met oog voor de buurten en wijken. Een Amsterdam waarin de kracht van de stadsdelen blijft bestaan. Dus: we behouden de oren en ogen van het stadsbestuur, een goede toegankelijkheid van de bestuurders voor bewoners en bedrijven, en een kleinschalige en krachtige uitvoering van beleid."

 

Meer informatie: Amsterdam wijzigt bestuurlijk stelsel

Bron
Gemeente Amsterdam

Trefwoorden