STADSDELEN

 • De Dienst Wonen Zorg en Samenleven kan de explosieve groei van het aantal meldingen van woonfraude niet meer het hoofd bieden, zo schrijft burgemeester Van der Laan aan de gemeenteraad. De problemen worden met name veroorzaakt door de groei van het aantal meldingen over illegale hotels en pensions, vakantieverhuur en short stay. Het totaal aantal meldingen bij Meldpunt Zoeklicht is de afgelopen drie jaar gestegen van 800 naar een kleine 2000 per jaar. WZS kan slechts gedeeltelijk voldoen aan de… meer
  Nieuwsartikel

 • Wethouder Ivens van Bouwen en Wonen vindt het vanwege de vele veranderingen niet wenselijk nu al tot nieuwe afspraken met de Amsterdamse corporaties te komen. De huidige afspraken (Bouwen aan de Stad II) kunnen beter tot 1 juli 2015 worden verlengd, zo schrijft hij aan de gemeenteraad. Het extra half jaar kan vervolgens worden benut om afspraken te maken die alsnog goed aansluiten bij nieuwe regelgeving. Er verandert volgens Ivens veel. Onduidelijk is hoe het nieuwe Woningwaarderingsstelsel… meer
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Amsterdam heeft de afgelopen drie weken dertig illegale hotels gesloten. Ook werd voor 216.000 euro aan boetes opgelegd. Deze actie maakt volgens wethouder Ivens van Wonen duidelijk dat extra acties nodig zijn om de problemen rondom illegale hotels te bestrijden. Op een adres waren er maar liefst 56 slaapplaatsen en voldeed het pand niet aan de brandveiligheidsvoorschriften. “De illegale hotels in de stad zorgen voor minder woningen, overlast en brandonveiligheid. Daar moet een… meer
  Nieuwsartikel

 • Alleenstaande starters slagen er mede dankzij de Starters Renteregeling steeds vaker in om een woning te kopen in Amsterdam. Het afgelopen jaar steeg de verkoop van corporatiewoningen met deze regeling met 20 procent, bovenop de verdubbeling van het jaar daarvoor. Dit voorjaar verwachten de deelnemende woningcorporaties dat in Amsterdam de vijfhonderdste woning bij de notaris passeert. Dat is een derde van het totaal aantal starters dat met de renteregeling een eerste huis heeft gekocht.… meer
  Nieuwsartikel

 • De Amsterdamse woningmarkt vertoont duidelijk tekenen van herstel, zo blijkt uit de jongste kwartaalcijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. De verkopen daalden in het eerste kwartaal van dit jaar wel iets, maar de prijzen vertoonden een lichte stijging. Daarmee scoort Amsterdam beter dan gemiddeld. Een appartement werd in Amsterdam het afgelopen kwartaal 1,7 procent duurder en kost nu 214.000 euro. De prijzen van alle Amsterdamse woningen bij elkaar stegen de afgelopen drie maanden… meer
  Nieuwsartikel

 • Wonen en ruimtelijke ordening komt in bijna alle stadsdelen in handen van een nieuwe bestuurder. D66 speelt een hoofdrol in het woondomein in Nieuw-West, West en Zuid. In Noord gaat de SP over wonen en ruimtelijke ordening. Alleen in Oost blijft wonen een aangelegenheid van de PvdA. In Centrum is Jeanine van Pinxteren (GroenLinks) verantwoordelijk voor de portefeuille bouwen en wonen, monumenten en openbare ruimte. Zij gaat ook over de parkeergarages.
  Nieuwsartikel

 • De armste gezinnen in Amsterdam krijgen in 2014 een tegemoetkoming in hun woonlasten. Dat hebben de corporaties, de gemeente en Huurdersvereniging Amsterdam afgesproken. Het gaat om gezinnen met minderjarige kinderen die na het betalen van de huur het minst overhouden. De afspraken over betaalbare huur voor deze gezinnen zijn een aanvulling op de afspraken Bouwen aan de Stad II die de drie partijen eerder maakten voor de periode 2010 t/m 2014. Door de verhuurderheffing die het kabinet de… meer
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam plaatst op acht plekken in de stad in totaal 24 wooncontainers voor asociale bewoners, zo heeft burgemeester Eberhard van der Laan bekend gemaakt. De wooneenheden zijn bestemd voor gezinnen die stelselmatig andere bewoners treiteren, intimideren en bedreigen. De gemeente heeft dertig zaken van structurele overlast in behandeling. Vorig jaar werd al een gezin onder dwang verhuisd van Amsterdam-Noord naar een wooncontainer pal naast de Piet Heintunnel op het Zeeburgereiland. Daar wonen… meer
  Nieuwsartikel

 • De SP heeft een speciaal meldpunt gelanceerd voor huurders die te maken hebben met gebreken aan hun sociale huurwoning. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zullen SP'ers de wijken ingaan om huurders naar hun ervaringen te vragen. Ook is er een speciale website: amsterdam.sp.nl/onderhoud. Volgens lijsttrekker Laurens Ivens hebben steeds meer huurders te maken met een vochtige of beschimmelde woning. "Scheuren, schimmel en verzakkingen zien we steeds meer in Amsterdam. Corporaties… meer
  Nieuwsartikel

 • Het einde van het huidige stadsdeel is nabij. In de stadsdelen nieuwe stijl gaat het alleen nog om de uitvoering. Toekomstige bestuurders vrezen voor onvoldoende deskundige ambtenaren, te geringe beleidsruimte en een nieuwe machtsstrijd met de Stopera.
  Achtergrondartikel

 • Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en vermogensbeheerder MN zijn uitgekozen om een woontoren op Overhoeks te ontwikkelen. Het complex komt achter het Grootlab en wordt 75 meter hoog. Er komen circa 150 huurwoningen in, grotendeels in het middensegment. BAM Woningbouw gaat de toren bouwen. De keuze voor AM en MN is tot stand gekomen na een selectieprocedure van de gemeente Amsterdam. Voor deze selectie heeft de gemeente Amsterdam een nieuwe werkwijze gehanteerd waardoor de procedure is… meer
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam moet actiever meewerken aan het hergebruik van lege of leegkomende zorggebouwen. Vraag en aanbod kan beter op elkaar worden afgestemd. Ook dient aanpassing van bestemmingsplannen soepeler te verlopen, vindt de gemeenteraadsfractie van de PvdA. Om financiering makkelijker te maken zouden de raadsleden Michiel Mulder en Maarten Poorter graag zien dat de gemeente garant staat voor een deel van de benodigde leningen. Beide raadsleden voorzien tientallen vrijkomende zorglocaties.
  Nieuwsartikel

 • Het aantal starters op de Amsterdamse woningmarkt is – zowel absoluut als relatief – tussen 2005 en 2010 gegroeid. De nieuwkomers gaan echter steeds vaker buiten de ring wonen. Dit blijkt uit onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). De onderzoekers van het Centre for Urban Studies aan de UvA bekeken de toegankelijkheid van de Amsterdamse woningmarkt – zowel huur als koop – voor drie startersgroepen: ‘nestvlieders’, studenten en recent afgestudeerden. Hoewel het aantal starters groeide… meer
  Nieuwsartikel

 • update 27 augustusIn Amsterdam moeten geen nieuwe sociale huurwoningen meer worden gebouwd, zo vindt de VVD. Volgens het maandag gepresenteerde concept-verkiezingsprogramma moet het ‘verplichte’ percentage van 30 procent sociale huur bij nieuwbouw van tafel. In plaats daarvan moeten er meer koop- en huurwoningen voor het midden- en hogere segment worden gebouwd.
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam snijdt in de regels voor het bouwen en verbouwen in de stad. Ongeveer negentig gemeentelijke regelingen op het gebied van welstand, monumentenzorg, brandveiligheid en bouwtechniek zijn teruggebracht tot ongeveer vijftien. Dit maakt bouwen en verbouwen in de stad overzichtelijker, makkelijker, sneller en voordeliger. De gemeente beoogt de regeldruk verminderen om meer ruimte te scheppen voor initiatieven van burgers en bedrijven.
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam brengt alle mogelijkheden voor zonnepanelen op Amsterdamse daken in beeld. Vanaf 1 juli is de Amsterdamse Zonatlas online te bekijken via de website www.amsterdam.nl/zon. Op deze interactieve kaart kunnen Amsterdammers in een oogopslag zien welke daken geschikt zijn voor het opwekken van zonne-energie. "De kwaliteit van zonnepanelen is de afgelopen jaren toegenomen en de prijs sterk gedaald. Het loont dan ook om nu te investeren in zonnepanelen. Ik merk dat veel bewoners en bedrijven… meer
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Amsterdam moet het gemeentelijk vastgoedbezit dat bestaat uit woningen, winkels, cafés en bedrijfspanden maximaal commercieel exploiteren. Zo vindt VVD-raadslid Daniel van der Ree. Samen met andere partijen heeft de VVD gevraagd om een betere regie op de vastgoedportefeuille. In totaal bezit Amsterdam rond de 2300 verhuurbare eenheden. Het grootste deel daarvan is in bezit van de stadsdelen. De vastgoedportefeuille heeft een WOZ-waarde van naar schatting ruim twee miljard euro.… meer
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam heeft tijdens de zelfbouwmarkt op zaterdag 8 juni in Toren Overhoeks vijftig van de 180 beschikbare individuele zelfbouwkavels weten te slijten. De gemeente verwacht dat de komende tijd het aantal opties nog verder zal stijgen. Vooral de drie kavels aan de Noorder IJ-dijk in stadsdeel Noord en de vijf kavels in de Zuidbuurt van het Steigereiland in Amsterdam-Oost waren in korte tijd verkocht.
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporatie de Alliantie gaat voorlopig geen nieuwe verplichtingen aan om in het kader van het vernieuwen van wijken sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en goedkope koopwoningen te bouwen. De corporatie heeft de afspraken om hiervoor contracten te tekenen allemaal afgezegd. De bouwstop geldt voor het hele werkgebied: Amsterdam, Amersfoort en Almere. Volgens directie-voorzitter Jim Schuyt reageren de gemeentebestuurders teleurgesteld.
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam staat vakantieverhuur toe, maar gaat wel streng toezien op het naleven van de regels die hierbij horen. Vakantieverhuur in sociale huurwoningen blijft verboden. Vakantieverhuur is een nieuwe opkomende vorm van incidentele verhuur waarbij de eigenaar of huurder via websites hun woning tegen betaling per nacht aan toeristen verhuren. Volgens wethouder Ossel van Wonen kan vakantieverhuur een stimulans kan zijn voor het toerisme en de economie van de stad.
  Nieuwsartikel

 • Het Amsterdamse erfpachtstelsel wordt op een aantal punten ingrijpend gewijzigd. De vergoeding voor het gebruik van de grond wordt vanaf 2014 bij aankoop van de woning op basis van de transactieprijs vastgesteld. En wijzigt pas weer bij het aantreden van een nieuwe eigenaar. Zo ontstaat volgens wethouder Van Poelgeest van Grondzaken veel meer duidelijkheid over de canon. Ook verdwijnt de langjarige afkoop. Volgens Van Poelgeest staan de wenselijkheid van het erfpachtstelsel niet ter discussie.
  Nieuwsartikel

 • update 16 meiHet beleid voor woningdelen en kamerverhuur wordt grondig tegen het licht gehouden. En zo nodig gemoderniseerd. Zo schrijft wethouder Freek Ossel van Wonen in een brief aan de gemeenteraad. Doel is te komen tot harmonisering en vereenvoudiging van regels. Na de zomer komt de wethouder met een voorstel.
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam introduceert opnieuw een starterslening. Ruim driehonderd jonge kopers van een nieuwbouwwoning kunnen tot maximaal twee ton lenen, zo heeft wethouder Ossel van Wonen bekendgemaakt. Amsterdam reserveert hiervoor twee miljoen euro uit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Eenzelfde bedrag wordt door het Rijk op tafel gelegd. Van 2008 tot 2010 kende Amsterdam ook startersleningen. 
  Nieuwsartikel

 • Onafhankelijke experts zijn veel minder somber over de kansen van het Amsterdamse grondbedrijf dan de gemeente zelf. Het Ontwikkelingsbedrijf rekent de komende tien jaar op hooguit elfduizend nieuwbouwwoningen. “Gezien de structurele vraag is dat te pessimistisch. Wij denken eerder aan de bouw van twintigduizend marktwoningen,” zo verklaart Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Van Hoek heeft zich de afgelopen vier maanden als lid van een extern Aviesteam… meer
  Nieuwsartikel

 • Straatcoaches, buurtbarbecues of wijksport leveren nagenoeg geen bijdrage aan verbetering van achterstandswijken. Zo concludeert socioloog Vasco Lub na grondige analyse van driehonderd binnen- en buitenlandse studies over de wijkaanpak. In opdracht van Movisie stelde Lub zich de afgelopen twee jaar de vraag of al die sociale projecten, waar ook in Amsterdam de afgelopen jaren miljoenen aan zijn gespendeerd, wel werken. Het blijkt dat slechts een klein deel van de projecten gebaseerd is op… meer
  Nieuwsartikel