'Beleid voor woningdelen grondig tegen het licht houden'

15.05.2013
Image
update 16 mei

Het beleid voor woningdelen en kamerverhuur wordt grondig tegen het licht gehouden. En zo nodig gemoderniseerd. Zo schrijft wethouder Freek Ossel van Wonen in een brief aan de gemeenteraad. Doel is te komen tot harmonisering en vereenvoudiging van regels. Na de zomer komt de wethouder met een voorstel.

Volgens Ossel neemt woningdelen aan populariteit toe. Maar er is ook sprake van overlast. Bovendien is uitbuiting en misbruik van huurders in deze niche van woninggebruik aan de orde van de dag."Wekelijk ontvang ik mails van zowel Amsterdammers die overlast ondervinden van woningdelers, als van studenten die vinden dat er te weinig mogelijkheden zijn," aldus Ossel.

Amsterdam kent voor huishoudens verschillende vormen van woningdelen. Ook is er ruimte voor woongroepen en kamerverhuur. Om illegale woonvormen tegen te gaan is in Amsterdam een huishouden gedefinieerd als een alleenstaande of twee personen met of zonder kinderen. VVD-raadslid Van der Ree vroeg onlangs in een initiatiefvoorstel voor verbreding van de mogelijkheden voor woningdelen: "In mijn initiatiefvoorstel neem ik als criterium op dat je een gemeenschappelijke woonkamer moet hebben als je onder woningdelen wil vallen. Dus drie bewoners in een vierkamerwoning en vier bewoners in een vijfkamerwoning. Als alle kamers bewoond zijn is er sprake van kamergewijze verhuur."

Volgens het liberale raadslid kunnen misstanden, huisjesmelkerij en overbewoning naar voorbeeld van Rotterdam worden bestreden. Ossel toont zich huiverig voor een dergelijke verruiming. "De huidige praktijk laat zien dat woningdelen regelmatig wordt ingezet voor het omzeilen van de regels met betrekking tot kamerverhuur. Steeds vaker komen er meldingen van overlast en onveilige situaties." De toename van het aanbod en een groeiende behoefte in de markt, brengt de wethouder er wel toe het bestaande beleid grondig tegen het licht te willen houden. Hij hanteert daarbij een aantal uitgangspunten. De veiligheid en leefbaarheid van bewoners blijft voorop staan. Amsterdam blijft handhaven op excessen. En regels worden geharmoniseerd en vereenvoudigd. Daarbij zal een vergelijking worden gemaakt met andere grote steden.

Trefwoorden