‘Maximale exploitatie Amsterdamse vastgoedportefeuille’

18.06.2013

De gemeente Amsterdam moet het gemeentelijk vastgoedbezit dat bestaat uit woningen, winkels, cafés en bedrijfspanden maximaal commercieel exploiteren. Zo vindt VVD-raadslid Daniel van der Ree. Samen met andere partijen heeft de VVD gevraagd om een betere regie op de vastgoedportefeuille.
In totaal bezit Amsterdam rond de 2300 verhuurbare eenheden. Het grootste deel daarvan is in bezit van de stadsdelen. De vastgoedportefeuille heeft een WOZ-waarde van naar schatting ruim twee miljard euro. Volgens Van der Ree brengt de vastgoedportefeuille niet voldoende op. Hij verwijst naar een recent onderzoek van de TU Delft. De exploitatiekosten van vastgoed in bezit van gemeenten zijn hoog. En de opbrengst is in vergelijking met commerciële partijen erg laag. “Het is zaak het gemeentelijk vastgoed dat niet tot de categorieën strategisch of maatschappelijk behoort of niet in eigen gebruik is – en vooralsnog niet op een financieel gunstige wijze kan worden afgestoten – met maximaal rendement te exploiteren,” aldus het liberale raadslid.
Het college heeft vorig jaar wel besloten een vastgoedstrategie op te stellen. Van der Ree wil onder meer weten hoe het daar mee staat en waarom niet altijd een marktconforme huur wordt gevraagd.