PvdA: actiever meewerken aan hergebruik zorgvastgoed

01.10.2013
Image

Amsterdam moet actiever meewerken aan het hergebruik van lege of leegkomende zorggebouwen. Vraag en aanbod kan beter op elkaar worden afgestemd. Ook dient aanpassing van bestemmingsplannen soepeler te verlopen, vindt de gemeenteraadsfractie van de PvdA. Om financiering makkelijker te maken zouden de raadsleden Michiel Mulder en Maarten Poorter graag zien dat de gemeente garant staat voor een deel van de benodigde leningen.
Beide raadsleden voorzien tientallen vrijkomende zorglocaties. Dergelijk vastgoed kan volgens hen worden opengesteld voor collectieven: om er te wonen, te werken of om elkaar te ontmoeten. Kleine panden kunnen worden hergebruikt voor specifieke kwetsbare groepen. Grote complexen verdienen in de visie van de PvdA een nieuwe toekomst als verzamelgebouwen, passend bij de buurt. Maar in de praktijk verloopt herbestemming uiterst moeizaam. Gebouweigenaren en instellingen strijden niet zelden met elkaar over de verrekening van de verliezen en blijken nauwelijks bereid herbestemming voortvarend ter hand te nemen.
Om die impasse te doorbreken moet de gemeente - zoals ze eerder heeft gedaan bij de aanpak van lege kantoren - vraag en aanbod bij elkaar brengen. En duidelijk maken dat een andere bestemming wordt gesteund. Voor collectieven die in lege zorginstellingen terecht willen zou de gemeente borg moeten staan. De Triodosbank is bereid dergelijke projecten te financieren onder dezelfde voorwaarden als bij broedplaatsen gebeurt. De daarvoor benodigde risicoreservering kan komen uit het Stimuleringsfonds volkshuisvesting. In het fonds is nog vier miljoen euro vrij besteedbaar.
Als sprekend voorbeeld voor het vastlopen van hergebruik dient een voormalig pand van Cordaan aan de Thomas Prinslaan in Amsterdam-Noord. De twintig verstandelijk gehandicapte bewoners zijn verhuisd naar een ruimer complex in Molenwijk. Woningstichting Rochdale zou het pand graag aan de vereniging De Latei verhuren voor de opvang van tien meervoudig gehandicapten, maar krijgt voor een 500.000 euro kostende verbouwing geen borgstelling van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.