Amsterdam introduceert opnieuw starterslening

13.05.2013

Amsterdam introduceert opnieuw een starterslening. Ruim driehonderd jonge kopers van een nieuwbouwwoning kunnen tot maximaal twee ton lenen, zo heeft wethouder Ossel van Wonen bekendgemaakt. Amsterdam reserveert hiervoor twee miljoen euro uit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Eenzelfde bedrag wordt door het Rijk op tafel gelegd. Van 2008 tot 2010 kende Amsterdam ook startersleningen. 

PvdA-wethouder Freek Ossel werkt aan een aantal maatregelen om meer beweging te krijgen op de Amsterdamse woningmarkt. Naast de beschikbaarheid van startersleningen, wil hij woningruil beter faciliteren. In het verleden was in Amsterdam woningruil heel gebruikelijk. Maar de afgelopen jaren is de belangstelling daarvoor drastisch gedaald. Volgens Ossel zijn de corporaties daar debet aan; van vrijkomende woningen gaat de huur fors omhoog. Hij heeft met de Amsterdamse corporaties de afspraak gemaakt dat bij tweehonderd verhuringen na woningruil de huurverhoging wordt beperkt.

Verder kondigde de wethouder aan duizend tot vijftienhonderd jongeren onderdak te kunnen bieden door transformatie van vrijkomende verzorgingshuizen. Door aanscherping van het zorgbeleid moeten ouderen langer thuis blijven wonen en krimpt de indicatiestelling voor verzorgings- en verpleeghuizen. Zorgaanbieders kiezen voor concentratie van hun activiteiten, waardoor verouderde zorgcomplexen een nieuwe bestemming kunnen krijgen. De woningen zijn bestemd voor jongeren, studenten en afgestudeerden tot dertig jaar. Onduidelijk is nog welke zorgcentra op termijn beschikbaar komen en wie daarvan de eigenaar wordt. Wel is acht miljoen euro beschikbaar uit het Stimuleringsfonds om ombouw mogelijk te maken.

Zie ook: Kan ruilen weer voor enige dynamiek zorgen? (NUL20 maart 2013)