Wethouder Ivens: extra tijd voor Bouwen aan de Stad

22.09.2014

Wethouder Ivens van Bouwen en Wonen vindt het vanwege de vele veranderingen niet wenselijk nu al tot nieuwe afspraken met de Amsterdamse corporaties te komen. De huidige afspraken (Bouwen aan de Stad II) kunnen beter tot 1 juli 2015 worden verlengd, zo schrijft hij aan de gemeenteraad. Het extra half jaar kan vervolgens worden benut om afspraken te maken die alsnog goed aansluiten bij nieuwe regelgeving.
Er verandert volgens Ivens veel. Onduidelijk is hoe het nieuwe Woningwaarderingsstelsel voor Amsterdam uitvalt. En op tal van punten - uitkomst parlementaire enquête en behandeling Herzieningswet - is de uitkomst nog niet helder. "Om goede afspraken te maken is het essentieel dat duidelijk is wat corporaties wel en niet mogen en hoe de verhouding tussen de gemeente en de corporaties wordt geregeld. Daarom heeft het college de conclusie getrokken dat het niet wenselijk is om nu tot nieuwe afspraken met corporaties te komen," aldus de wethouder.
Ivens wil in december beginnen aan de daadwerkelijke onderhandelingen. De komende maanden wil hij benutten om tot een gedeelde visie te komen over rollen en taken van de corporaties in Amsterdam. Daarvoor wordt een aantal gezamenlijke sessies georganiseerd.