Singles kopen vaker huis in Amsterdam

24.04.2014
Image

Alleenstaande starters slagen er mede dankzij de Starters Renteregeling steeds vaker in om een woning te kopen in Amsterdam. Het afgelopen jaar steeg de verkoop van corporatiewoningen met deze regeling met 20 procent, bovenop de verdubbeling van het jaar daarvoor. Dit voorjaar verwachten de deelnemende woningcorporaties dat in Amsterdam de vijfhonderdste woning bij de notaris passeert. Dat is een derde van het totaal aantal starters dat met de renteregeling een eerste huis heeft gekocht.

Vooral in de hoofdstad maken singles tot dertig jaar gebruik van de Starters Renteregeling. De regeling is een initiatief van de vereniging Eigen Huis en de woningcorporaties De Key, Rochdale, Eigen Haard en Stadgenoot. Zij maken een koopwoning voor starters beter bereikbaar door een deel van de hypotheekrente voor te schieten. “De Starters Renteregeling is een oplossing voor starters op de woningmarkt die te veel verdienen voor een sociale huurwoning en te weinig verdienen voor een koophuis,” verklaart directeur Martine Vissers. “Door de beperkte doorstroming op de woningmarkt in Amsterdam ontstaan lange wachtlijsten in de huursector. Daarbij is het voor single starters vanwege onvoldoende inkomen extra moeilijk om een koopwoning in Amsterdam te financieren. Veelal blijft deze groep lang onzelfstandig wonen, terwijl dat helemaal niet hoeft.”

De leencapaciteit voor starters is de afgelopen vier jaar circa 15 procent afgenomen en de huizenprijzen in Amsterdam zijn de afgelopen vier jaar slechts 11 procent gedaald. De betaalbaarheid van woningen in Amsterdam is hierdoor verslechterd. Voor een woning van ongeveer 180.000 euro, is een jaarsalaris van gemiddeld 40.000 euro benodigd. “Daar koop je niet zoveel voor, binnen de ring,” zegt Rob Mulder, directeur Strategie & Belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis. “Toch zien we dat starters die gebruik maken van de Starters Renteregeling een passend huis kunnen kopen, omdat hun leencapaciteit daarmee op een verantwoorde manier toeneemt. Hierdoor hebben ook starters een kans om betaalbaar te wonen in Amsterdam. Dat is exact de reden waarom de Starters Renteregeling in het leven geroepen is. Samen met de corporaties willen we betaalbaar wonen in Amsterdam bereikbaar maken.”

Landelijk zijn 48 woningcorporaties aangesloten bij de Starters Renteregeling en zijn al ruim 1500 woningen van eigenaar verwisseld. Samen bezitten zij circa 30 procent van het totale woningeigendom in de corporatiesector. Amsterdam is met 35 procent van de verkopen de grootste markt voor corporaties die woningen verkopen.