STADSDELEN

 • De Amsterdamse woningcorporaties willen meer sociale huurwoningen bouwen en minder verkopen. Dat is nodig gezien de ontwikkelingen op de woningmarkt, zo concludeert de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) bij de publicatie van het traditionele jaarbericht. Het aantal mensen met lage inkomens groeit, terwijl de sociale woningvoorraad slinkt. Volgens de AFWC kunnen de corporaties weer meer bouwen. Hun financiële positie is gezonder dan enkele jaren geleden, onder meer doordat zij… meer
  Nieuwsartikel

 • Het programma van de komende editie van PakhuisNUL20 - de talkshow over woonkwesties in de regio Amsterdam - is bekend. Op maandag 13 juni staan de volgende onderwerpen op de rol: Woningdelen, Startblok, Trends in de regionale woningmarkt en Transformcity.Het stadsgesprek voor Woningdelen gaat over de aangekondigde versoepeling van de regels daarvoor in Amsterdam. Wie wordt daar beter van? Tal van betrokkenen komen aan het woord. Een interview met de projectleiders van Startblok een tijdelijk… meer
  Nieuwsartikel

 • De inmiddels zes jaar oude wet Kraken en Leegstand heeft in Amsterdam weinig effect. De procedures om krakers uit een pand te krijgen zijn eindeloos, de wetsovertreders worden niet vervolgd en kunnen moeiteloos een nieuw pand kraken. De maatschappelijke kosten van kraken zijn niet gering en de negatieve effecten op een buurt waar gekraakt wordt zijn groot. Dit betoogde Stadgenoot tegenover de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie in een rondetafelgesprek over kraken en leegstand.
  Nieuwsartikel

 • Het Vereveningsfonds van de gemeente Amsterdam is afgelopen jaar gestegen naar 256 miljoen euro. Daarvan is 213 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in gebiedsontwikkeling. Deze zogeheten 'vereveningsruimte' is in een jaar tijd met meer dan vijftig procent gestegen. De rest (43 miljoen euro) is nodig als weerstandsreserve. "Vorig jaar waren we al enthousiast over de stand van het Vereveningsfonds. Het afgelopen jaar is de gemeente Amsterdam nog succesvoller geweest met gronduitgifte", zo… meer
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam moet haar beleid gericht op het energiezuiniger maken van woningen heroverwegen. Zo meent de Rekenkamer Amsterdam na een vervolgonderzoek naar het effect van energiebesparende maatregelen in corporatiewoningen. Wel adviseert de Rekenkamer bewoners beter voor te lichten over het gebruik van bestaande installaties. In 2014 publiceerde de Rekenkamer al een kritisch onderzoek over het geringe effect van 'labelstappen' op het werkelijk energieverbruik. Op verzoek van de gemeenteraad is nu… meer
  Nieuwsartikel

 • Met Airbnb moeten alsnog afspraken worden gemaakt om niet legale vakantieverhuur in corporatiewoningen tegen te gaan. Zo kondigde wethouder Laurens Ivens van Wonen aan bij de bekendmaking van de resultaten van de Evaluatie toeristische verhuur. Ook met Booking.com, 9flats, Wimdu en Houstrip zijn gesprekken gaande om het illegale aanbod te verminderen. Airbnb bood vorig jaar op 18.807 Amsterdamse adressen vakantieverhuur aan. In ruim 14.000 gevallen was sprake van verhuur van hele woningen.
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam investeert extra in het opknappen van de stad. Zo hebben D66, VVD en SP bekendgemaakt bij de tussentijdse 'hernieuwing' van het coalitieakkoord. Vooral in de buurten buiten de Ring (Zuidoost, Nieuw-West en Buitenveldert) en in Noord moet volgens de drie coalitiepartners een extra investering worden gedaan in het onderhoud van de openbare ruimte. "Het motto van onze coalitie luidt niet voor niks: Amsterdam is van iedereen. We willen in die buurten de straten versneld opknappen en de… meer
  Nieuwsartikel

 • Meer dan een kwart van de kantoren in Amsterdam zou leeg hebben gestaan, als de afgelopen jaren geen sprake was geweest van omvangrijke verbouw tot woningen of hotels. Zo blijkt uit een onderzoek van vastgoedadviseur JLL. Dankzij de vele transformaties blijft de kantorenleegstand beperkt tot 15 procent. In Amsterdam heeft de afgelopen vijf jaar bijna 12 procent van de kantoorvoorraad een andere functie gekregen. Voor bijna de helft is sprake van de komst van hotels. Zo’n 34 procent werd… meer
  Nieuwsartikel

 • In heel Amsterdam gaan wooncoaches ouderen helpen om langer zelfstandig te wonen. Dat is de uitkomst van de tussentijdse evaluatie van het 'Programma Ouderenhuisvesting'. Een proef afgelopen jaar waarbij 12 vrijwilligers huisbezoeken hebben afgelegd is zo succesvol verlopen, dat het college heeft besloten de wooncoaches overal in de stad in te zetten.
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam wil ernstig achterstallig woningonderhoud verminderen. De gemeente gaat strenger optreden tegen eigenaren van panden waar al eerder ernstig achterstallig onderhoud is geconstateerd. Ook gaat de gemeente eigenaren en Verenigingen van Eigenaren beter informeren over het voorkomen van onderhoudsgebreken. "Alle Amsterdammers moeten de mogelijkheid hebben om in een prettige en veilige woning te wonen. Nu en in de toekomst", aldus wethouder Ivens van Wonen. "Goed onderhoud speelt hierbij… meer
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam stimuleert de bouw van middeldure huurwoningen. De komende vier jaar moeten er 3.700 woningen met een huur tussen 710 euro en 971 euro worden gebouwd. "Daarmee kunnen we de Amsterdamse woningmarkt voor iedereen bereikbaar houden," aldus wethouder Ivens. Middeldure huurwoningen vormen volgens Ivens een belangrijke schakel tussen sociale huur en koopwoningen en zorgen voor een goede doorstroom op de woningmarkt. Op dit moment kent Amsterdam veel te weinig van dergelijke woningen.
  Nieuwsartikel

 • Update 16-02-2-16 - 16:30Amsterdam gaat nieuwe digitale onderzoeksmethoden gebruiken bij de opsporing van woonfraude en illegale hotellerie. Vanaf april zet de gemeente in op het geautomatiseerd verzamelen van de inhoud van boeking- en websites waarop woningen voor vakantieverhuur worden aangeboden. Het achterhalen van adressen is een extra stap in het handhaven op ongewenste woningverhuur. De gemeente, zo verklaart wethouder Ivens van Wonen, gaat gericht op zoek naar eigenaren die zelf niet… meer
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Amsterdam verandert de uitgifte van zelfbouwkavels. Het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt' wordt losgelaten. Voortaan is sprake van loting, zo heeft wethouder Ivens besloten na uitvoerige evaluatie van de huidige kavelverdeling. De belangstellenden voor zelfbouw zien volgens de gemeente ook meer in toekenning van volgnummers door loting. Amsterdam ziet steeds meer belangstelling ontstaan voor zelfbouw. Wekenlang van tevoren staan geïnteresseerden in de rij. In de… meer
  Nieuwsartikel

 • Huurders van Ymere die bijvoorbeeld hun woning willen isoleren, hoeven in de toekomst niet meer te wachten tot hun woning aan de beurt is voor collectieve woningverbetering. Via de webwinkel Woningverbetering op Maat kunnen ze zelf isolatiemateriaal bestellen. Of andere producten om het wooncomfort te verbeteren. Volgens Ymere willen steeds meer huurders individueel bepalen of, hoe en wanneer zij het comfort van hun woning verbeteren.
  Nieuwsartikel

 • In Amsterdam worden de komende vier jaar 32.500 nieuwe woningen gebouwd. Zo verwacht wethouder Eric van der Burg van Ruimtelijke Ordening en Grondzaken. Voor ongeveer 5.600 woningen wordt nog een marktpartij gezocht. Voor ruim een derde deel daarvan schrijft de gemeente nog dit jaar in totaal vijftien nieuwe tenderprocedures uit. Daarbij gaat het vooral om de bouw van middeldure huurwoningen. Van der Burg presenteerde het tenderprogramma voor 2016 donderdag op het Seminar Amsterdam Vastgoed.
  Nieuwsartikel

 • Statushouders behouden hun voorrang op een sociale huurwoning in Amsterdam. Minister Blok van Wonen kondigde eerder aan om de urgentie voor erkende vluchtelingen af te schaffen. Gemeenten mogen voortaan zelf laten kiezen of vluchtelingen met een verblijfsstatus voorrang krijgen op een woning. SP-wethouder Laurens Ivens (Wonen) zegde na vragen van GroenLinks toe, dat in Amsterdam vluchtelingen met een verblijfsvergunning voorrang houden bij het vinden van huisvesting.
  Nieuwsartikel

 • In Amsterdam zijn de woningprijzen vorig jaar met meer dan 17 procent gestegen. Zo blijkt uit de jongste kwartaalcijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Er werden in vergelijking met 2014 vier procent meer woningen verkocht. Gemiddeld staat een woning nog maar 32 dagen te koop. Het afgelopen kwartaal werden huizen in Amsterdam ten opzichte van het derde kwartaal 2015 8,7 procent duurder. De gemiddelde prijs bedraagt thans 288.000 euro. Appartementen stijgen nog sterker in prijs.… meer
  Nieuwsartikel

 • Twaalf locaties in Amsterdam zijn kansrijk om vanaf 2020 twaalfduizend nieuwe woningen te bouwen. Zo blijkt uit 'Koers 2025', de stadsbrede inventarisatie van woningbouwlocaties. Komend jaar wordt onderzocht welke aantallen precies mogelijk zijn en welke ambities daarbij worden nagestreefd. “Amsterdam is populair. Daarom hebben we twaalf kansrijke bouwlocaties aangewezen. De tijd is er weer naar om woningen te bouwen. De kansrijke bouwlocaties worden de komende tijd onderzocht zodat in 2020… meer
  Nieuwsartikel

 • De Amsterdamse woningmarkt is weer terug op het niveau van voor de crisis. Zo blijkt uit de jongste cijfers van Woon Amsterdam 2015. Naar verwachting worden er dit jaar een kleine 11.000 woningen verkocht. Een op de drie woningen gaat boven de vraagprijs over de toonbank. De laatste twee kwartalen zelfs meer dan veertig procent.
  Nieuwsartikel

 • Vrije sector huurwoningen hebben ondanks de toegenomen vraag en het onder druk staan van de gereguleerde sector de afgelopen jaren huurprijsstijgingen gekend die rondom de inflatie lagen. De huurprijs per meter bedroeg in 2008 circa €7,70 per m² per maand en is toegenomen tot €8,70 per m² in de eerste helft van 2015. De gemiddelde huurprijs per maand is op dit moment circa €940. Dit blijkt uit de IPD Transactiemonitor Vrije Sector Huurwoningen waarin de verhuurtransacties opgenomen zijn van de… meer
  Nieuwsartikel

 • De SP wil achterstallig onderhoud aan sociale huurwoningen definitief uit de stad bannen. Daarom dient SP-raadslid Erik Flentge in de gemeenteraad een voorstel in, dat oproept een stedelijke onderhoudsnorm te stellen en die te handhaven. "Als duidelijk is wanneer er sprake is van achterstallig onderhoud, kunnen stadsdelen nalatige verhuurders aanschrijven. Als de verhuurder dan niet optreedt, kan een dwangsom worden opgelegd", zo zegt het raadslid. De SP maakt al langer werk van achterstallig… meer
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporatie Stadgenoot neemt afscheid van naar schatting de helft van haar bedrijfsonroerend goed. Kantoren, winkels en andere bedrijfsruimten blijven alleen in bezit, als dat omwille van de leefbaarheid in bepaalde wijken en buurten wenselijk wordt geacht. De rest wordt aangeboden aan beleggers. Zo heeft Stadgenoot adviseur CBRE ingeschakeld om een belegger te vinden voor 553 m2 bedrijfsruimte uit 2008 op eigen grond in de plint van woongebouw Furore aan de Eerste Constantijn… meer
  Nieuwsartikel

 • Twintig procent van de huurders van woonstichting De Key woont duur. Zo blijkt uit berekeningen van de Universiteit van Amsterdam naar de betaalbaarheid en passendheid van de aangeboden huisvesting. Dertig procent woont goedkoop. En bij de rest van de huurders is sprake van een huur die een redelijk deel van het inkomen beslaat. Ook de grootte van de woningen is onderzocht. Niemand is klein behuisd, terwijl 1 op de 6 huurders ruim woont. De rest woont wat betreft ruimte passend. "Gemiddeld… meer
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam heeft het vaststellen van de WOZ-waarden weer op orde. De Waarderingskamer, de landelijke toezichthouder op dit gebied, heeft de gemeente een positief oordeel gegeven. Afgelopen zomer werd Amsterdam door de Waarderingskamer berispt om de vaststelling van de waarde van huizen, appartementen en panden in de stad. Die was ‘ondermaats en net aan voldoende’, liet D66-wethouder Udo Kock destijds weten. Zo werden gelijke woningen niet altijd gelijk gewaardeerd. Amsterdam moest verbeteringen… meer
  Nieuwsartikel

 • De woningmarkt in Amsterdam zakt iets. Zowel de prijzen, als het aantal verkochte woningen in de stad zakten licht. Zo blijkt uit de jongste kwartaalcijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. De gemiddelde prijs van een doorsnee huis in Amsterdam daalde het afgelopen kwartaal met twee procent. Voor appartementen geldt hetzelfde. Een appartement in de stad kost gemiddeld 219.000 euro. Het aantal verkochte woningen daalde vorig kwartaal ook, met 3,1 procent tot 2577 huizen. Er werden 1… meer
  Nieuwsartikel