Amsterdam: tot 2020 3.700 middeldure huurwoningen

25.02.2016

Amsterdam stimuleert de bouw van middeldure huurwoningen. De komende vier jaar moeten er 3.700 woningen met een huur tussen 710 euro en 971 euro worden gebouwd. "Daarmee kunnen we de Amsterdamse woningmarkt voor iedereen bereikbaar houden," aldus wethouder Ivens.
Middeldure huurwoningen vormen volgens Ivens een belangrijke schakel tussen sociale huur en koopwoningen en zorgen voor een goede doorstroom op de woningmarkt. Op dit moment kent Amsterdam veel te weinig van dergelijke woningen. Gevolg is dat veel huishoudens moeite hebben met het vinden van een geschikte woning.
De gemeenteraad heeft een doelstelling voor het bouwen van middeldure huurwoningen geformuleerd. In 2016 worden achthonderd van dergelijke woningen in aanbouw genomen. In 2017 zijn dat er negenhonderd en in 2018 en 2019 volgen nog eens jaarlijks duizend woningen. Ivens wil deze doelstelling halen door locaties met middeldure huur door middel van openbare selectie aan te bieden aan bouwende marktpartijen. Amsterdam presenteert deze locaties later in een tenderprogramma, waarin de huur voor een periode van vijftien jaar wordt begrensd.
De afgelopen twee jaar werden al 2.112 middeldure huurwoningen in aanbouw genomen.