Overslaan en naar de inhoud gaan

Stadgenoot neemt afscheid van bedrijfsonroerend goed

Woningcorporatie Stadgenoot neemt afscheid van naar schatting de helft van haar bedrijfsonroerend goed. Kantoren, winkels en andere bedrijfsruimten blijven alleen in bezit, als dat omwille van de leefbaarheid in bepaalde wijken en buurten wenselijk wordt geacht. De rest wordt aangeboden aan beleggers.
Zo heeft Stadgenoot adviseur CBRE ingeschakeld om een belegger te vinden voor 553 m2 bedrijfsruimte uit 2008 op eigen grond in de plint van woongebouw Furore aan de Eerste Constantijn Huygensstraat in Amsterdam-West. De commerciële plint van Furore kent een sterke huurdersmix met winkels, horeca-en kantoorruimte. "We verwachten dat voor deze plint op de beleggingsmarkt serieuze belangstelling bestaat. De bovengelegen sociale huurwoningen blijven gewoon corporatiebezit", aldus een woordvoerder.
In totaal bezit Stadgenoot tweeduizend van dergelijke kleine objecten. De helft daarvan wordt naar de markt gebracht. "In kwetsbare buurten houden we onze bedrijfspanden wel in bezit. Door te sturen op gebruik kunnen we daar een bijdrage leveren aan de leefbaarheid, maar dat is bijvoorbeeld in het centrum van de stad niet noodzakelijk."
De opbrengst wordt gebruikt om de schuldpositie te verbeteren. Eerder kondigde Stadgenoot ook al aan een aantal woningcomplexen te willen verkopen.