Amsterdamse woningmarkt dreigt 'droog te koken'

25.11.2015
Image

De Amsterdamse woningmarkt is weer terug op het niveau van voor de crisis. Zo blijkt uit de jongste cijfers van Woon Amsterdam 2015. Naar verwachting worden er dit jaar een kleine 11.000 woningen verkocht. Een op de drie woningen gaat boven de vraagprijs over de toonbank. De laatste twee kwartalen zelfs meer dan veertig procent. Men spreekt in makelaarskringen al over 'droogkoken' als overtreffende trap van 'oververhitting' om de marktsituatie te schetsen.
De Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA), de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) en de eenheid Belastingen van de gemeente Amsterdam schetsen in de tiende editie van 'WoonAmsterdam' een buitengewoon rooskleurig dan wel alarmerend - afhankelijk van het perspectief - beeld van de Amsterdamse woningmarkt. Niet eerder werden zoveel huizen verkocht. Bovendien is in de eerste drie kwartalen van 2015 de prijs per m2 met gemiddeld 5,8 procent gestegen. In 2014 stegen de prijzen namelijk met 8,7 procent. In alle stadsdelen stijgen de prijzen. Veel woningen worden boven de vraagprijs verkocht. In het afgelopen kwartaal werd voor 43 procent van de woningen gemiddeld 11.000 euro boven de vraagprijs betaald.
Wel zijn er grote verschillen tussen de stadsdelen binnen en buiten de Ring. Binnen de Ring werd bijna de helft van alle woningen boven de vraagprijs verkocht. Buiten de Ring is dat een kwart. De eerste drie kwartalen van dit jaar werden bijna 7000 woningen verkocht, de meeste in de stadsdelen West (1629), Zuid (1603) en Oost (1159). Ook de corporaties doen goede zaken. Zij verkochten in de eerste helft van 2015 1.152 woningen.
Het aantal te koop staande woningen neemt snel af; van 5.559 woningen begin 2014 naar 3.162 woningen begin vorige maand. Ook daalt de verkooptijd. In 2014 duurde het nog 54 dagen om een woning te verkopen. In de eerste drie kwartalen van dit jaar duurde dat nog maar 36 dagen. Dat cijfer is praktisch gelijk aan de korte verkooptijd net voor het uitbreken van de kredietcrisis.

Volgens Sven Heinen, voorzitter van de makelaarsvereniging Amsterdam, dreigt oververhitting van de markt. Met te hoge prijzen en 'droogkoken' als gevolg. "Door de sterk opgeleefde vraag is dit jaar de markt doorgeslagen naar een ongekende kopersmarkt", aldus Heinen. "Extra aanbod is hard nodig om de krapte structureel aan te pakken en te komen tot een markt met normalere verhoudingen tussen vraag en aanbod. Extra nieuwbouw is nodig, maar ook leegstaande en leegkomende kantoren, winkels en andere gebouwen moeten versneld geschikt worden gemaakt voor wonen." Het valt hem op dat veel expats in Amsterdam kopen. "Bij bijna de helft van de bezichtigingen wordt Engels gesproken." Van een invasie van rijke Russen en Chinezen is volgens hem geen sprake.