'Twaalf locaties voor 12.000 nieuwe woningen in Amsterdam'

14.01.2016
Image

Twaalf locaties in Amsterdam zijn kansrijk om vanaf 2020 twaalfduizend nieuwe woningen te bouwen. Zo blijkt uit 'Koers 2025', de stadsbrede inventarisatie van woningbouwlocaties. Komend jaar wordt onderzocht welke aantallen precies mogelijk zijn en welke ambities daarbij worden nagestreefd.
“Amsterdam is populair. Daarom hebben we twaalf kansrijke bouwlocaties aangewezen. De tijd is er weer naar om woningen te bouwen. De kansrijke bouwlocaties worden de komende tijd onderzocht zodat in 2020 gestart kan worden met de bouw,"aldus wethouder Eric van der Burg van Grondzaken.
De twaalf meest kansrijke locaties zijn verspreid over de hele stad en bevinden zich voornamelijk in de Ringzone van Amsterdam. Het betreft de volgende locaties: Buiksloterham, NDSM-Oost,NDSM-Noord/Klaprozenweg,Sloterdijk-1-Zuid, Kop Sloterplas, IBM-gebied, IJsbaanpad-Zuid, Amstelstation-Amstelzijde, Amstelkwartier Fase 3, Bijlmerbajes-Weespertrekvaart, IJburg Middeneiland-Strandeiland fase 1 en Rand Mandelapark.
Verder worden in Koers 2025 ook voorstellen gedaan voor het onderzoeken van aanvullende locaties. Deze kunnen dan vanaf 2017 in
ontwikkeling worden genomen. In het actieplan Woningbouw is eerder de ambitie geformuleerd om tot 2025 de bouw van 50.000 woningen binnen de stadsgrenzen mogelijk te maken, grotendeels door nieuwbouw en voor een gedeelte door transformatie.