'Huurprijsontwikkeling vrije sector volgt inflatie'

18.11.2015

Vrije sector huurwoningen hebben ondanks de toegenomen vraag en het onder druk staan van de gereguleerde sector de afgelopen jaren huurprijsstijgingen gekend die rondom de inflatie lagen. De huurprijs per meter bedroeg in 2008 circa €7,70 per m² per maand en is toegenomen tot €8,70 per m² in de eerste helft van 2015. De gemiddelde huurprijs per maand is op dit moment circa €940. Dit blijkt uit de IPD Transactiemonitor Vrije Sector Huurwoningen waarin de verhuurtransacties opgenomen zijn van de negen grootste woningbeleggers van Nederland. Met de cijfers uit de transactiemonitor wordt voor het eerst goed inzicht geboden in de gangbare huurprijsniveaus van niet-gemeubileerde en niet-gestoffeerde vrije sector huurwoningen.
Regionaal gezien zijn er grote verschillen. Van de vier grote steden zijn in Utrecht en Amsterdam de huurprijzen het hardst gestegen. Sinds 2008 zijn de prijzen van geliberaliseerde huurwoningen in Amsterdam circa 20 procent gestegen, ofwel gemiddeld 2,9 procent per jaar. De huurontwikkeling in Rotterdam bleef aanvankelijk achter bij de andere grote steden en het gemiddelde van de rest van Nederland. Deze trend heeft zich omgedraaid in 2014. Vanaf dat moment trekt de huurprijs aan in Rotterdam. Den Haag laat een achterblijvende huurontwikkeling zien ten opzichte van de overige grote steden en het totaal van Nederland. Het gemiddelde huurprijsniveau in Den Haag behoort echter wel tot de hoogste van Nederland.