Overslaan en naar de inhoud gaan

Vakantieverhuur

 • Verhuurplatforms als Airbnb en Booking krijgen te maken met strengere Europese regels voor kortdurende woningverhuur. Het Europees Parlement heeft ingestemd met een wet die voorschrijft dat de platforms gegevens over verhuurders moeten delen met lokale autoriteiten. Gemeenten kunnen daardoor eenvoudiger optreden tegen verhuurders die zich niet aan de regels houden.
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Amsterdam had drie jaar geleden geen verbod op vakantieverhuur mogen invoeren in het Wallengebied en in het zuidelijk deel van de grachtengordel. Daarmee bevestigt de Raad van State in zekere zin een eerdere uitspraak van een lagere rechter. Wethouder Ivens, indertijd wethouder Wonen, had eerst moeten onderzoeken of minder vergaande maatregelen genomen hadden kunnen worden om het beoogde doel te bereiken. Niet is gebleken dat de gemeente dit heeft gedaan.
  Nieuwsartikel

 • De rechtbank Amsterdam heeft in twee uitspraken de gemeente Amsterdam teruggefloten voor het opleggen van boetes van 3.000 euro kort na de invoering van de meldplicht in 2020. Onredelijk, aldus het oordeel van de rechter, om bij eerste overtreding al een dergelijke hoge boete op te leggen. In beide gevallen beschikte de eiser over een vergunning voor vakantieverhuur. De rechter stelt de nieuwe hoogte van de boetes vast op 'nihil'.   
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam verlaagt de eerste boete voor mensen die hun woning aan toeristen verhuren. De boete voor een eerste administratieve overtreding gaat van 8.700 tot 11.600  euro naar 3.000 euro. Eerder had de ombudsman geconstateerd dat de boetes niet proportioneel zijn, dat de communicatie daarover vanuit de gemeente vaak harteloos is en het huidige meldsysteem te ingewikkeld. 
  Nieuwsartikel

 • De boetes In Amsterdam bij 'illegale' vakantieverhuur zijn niet proportioneel, de communicatie daarover vanuit de gemeente is vaak harteloos en het huidige meldsysteem - waarbij zowel een registratie, een vergunning als een melding nodig - is te ingewikkeld. Dat concludeert de Amsterdamse ombudsman na onderzoek en een rondetafelgesprek met gedupeerden, vertegenwoordigers van Amsterdam Gastvrij, gemeentelijke ambtenaren en politici.
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam stopt definitief met de torenhoge boetes bij vakantieverhuur door bewoners. Althans voorzover het om eenmalige administratieve overtredingen gaat. In oktober komt wethouder Zita Pels met een aangepaste regeling. Particuliere gedupeerden die al hebben betaald worden gecompenseerd. De gevolgen van deze route voor de inzet van gemeentelijk personeel en de gemeentelijke financiën zijn aanzienlijk.
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporaties hebben vorig jaar in de gemeente Amsterdam onrechtmatig gebruik geconstateerd bij  654 huurwoningen. Deze woningen worden inmiddels weer rechtmatig bewoond.
  Nieuwsartikel

 • Airbnb heeft meer dan tachtig procent minder verblijfsaccommodaties beschikbaar in Amsterdam, zo meldt wethouder Wedemeijer in een brief aan de gemeenteraad. Sinds de invoering van een registratieplicht is het Airbnb-aanbod gekrompen van 16.648 naar 2.924 accommodaties. Airbnb is veruit de grootste aanbieder van vakantieverhuuradvertenties. Ook de andere onderzochte platformen laten - met uitzondering van Booking - een sterke daling zien. In totaal daalde bij Booking, Expedia, Tripadvisor en… meer
  Nieuwsartikel

 • Het veel bekritiseerde Airbnb lijkt de corona-luwte te hebben gebruikt om zijn strategie bij te stellen. In een nieuwe campagne wordt geanticipeerd op de groeiende aversie van overheden en stadsbewoners tegen het vakantieverhuurplatform: "Nu reizen weer aantrekken, wil het vakantieverhuurplatform bijdragen aan een duurzame terugkeer van toerisme in Amsterdam, de gemeente helpen bij het handhaven van regels en overlast door vakantieverhuur tegengaan," zegt Airbnb in een persbericht waarin een… meer
  Nieuwsartikel

 • Vanaf 1 april 2021 moeten nieuwe verhuurders in de hoofdstad bij toeristische verhuur verplicht een registratienummer vermelden in hun advertenties. Voor bestaande verhuurders geldt nog een overgangsperiode tot 1 oktober. Wie de nieuwe verplichting negeert riskeert een boete van 8.700 euro. Toeristische verhuur omvat vakantieverhuur van een woning, bed and breakfast of shortstayverhuur. Deze registratieplicht komt in Amsterdam naast de al bestaande vergunningplicht.
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Amsterdam heeft afgelopen jaar 1400 woningen weer legaal bewoond gemaakt. Dat meldt wethouder Ivens aan de raad in het jaarlijkse overzicht handhaving woonfraude. In 2020 was illegale onderhuur de meest voorkomende vorm van woonfraude.
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Amsterdam handelde vorig jaar in strijd met de Huisvestingswet bij het verbod op vakantieverhuur in drie wijken in de Grachtengordel en op de Wallen. Zo heeft de bestuursrechter vorige week geoordeeld. Amsterdam was te vroeg. De nieuwe wet Toeristische Verhuur biedt die mogelijkheid alsnog.
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Zaanstad komt met strengere regels rondom kamerverhuur en woningsplitsing. Woningen kleiner dan 140 m2 mogen niet meer worden gesplitst. En nieuw gevormde woningen moeten minstens 50 m2 zijn. Dit betekent dat splitsing in 85% van de particuliere huurwoningvoorraad niet meer mogelijk is.
  Nieuwsartikel

 • Drie eigenaren van woningen waar drie jaar geleden sprake was van vakantieverhuur hoeven aanmerkelijk minder boete te betalen. De Raad van State heeft het boetebedrag verlaagd van drie keer 24.000 euro naar een gezamenlijk bedrag van slechts 24.000 euro.
  Nieuwsartikel

 • Het wetsvoorstel om de uitwassen van toeristische verhuur aan te pakken is ook door de Eerste Kamer aangenomen. Gemeenten krijgen daarmee meer middelen in handen om de vakantieverhuur van woningen te reguleren en uitwassen te bestrijden. Handhaven wordt gemakkelijker en de maximale boete voor woonfraude gaat omhoog naar 83.000 euro. Het kabinet streeft naar inwerkingtreding van het wetsvoorstel per 1 januari 2021.
  Nieuwsartikel

 • Vakantieverhuur mag sinds de uitbraak van COVID19 nog altijd grotendeels op zijn gat liggen, de regulering ervan gaat gewoon door. De Tweede Kamer nam dinsdag een wet aan die gemeenten meer mogelijkheden geeft toeristische verhuur van woonruimte te reguleren. Het aangenomen wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid voor een registratie-, meld- en/of vergunningplicht. Door de registratieplicht wordt de informatiepositie van de gemeente verbeterd, waardoor gerichter kan worden gehandhaafd.
  Nieuwsartikel

 • Voorzover het al niet duidelijk was: wie (een gedeelte van) van het eigen huis of een tuinhuisje tijdelijk verhuurd aan vakantiegangers moet de inkomsten daarvan opgeven in Box 1. Dat is de uitkomst van een lang slepende juridische procedure tussen de Belastingdienst en een echtpaar dat in 2015 drie weken lang zijn tuinhuis had verhuurd aan toeristen.
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam heeft vanaf 1 juli tot en met half augustus slechts 1.275 vergunningen afgegeven aan Amsterdammers die hun woning via vakantieverhuursites als Airbnb willen verhuren. Dat heeft de gemeente Amsterdam bekend gemaakt. Dat aantal is een fractie van het aantal advertenties dat op de verhuursites staat, maar de meeste daarvan worden momenteel vermoedelijk niet verhuurd.
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam heeft drie verhuurders elk een voorwaardelijke boete van 50.000 euro opgelegd wegens het overtreden van het verbod op vakantieverhuur op de Burgwallen en in Grachtengordel Zuid. Het zijn de eerste waarschuwingen na de invoering van het verbod op vakantieverhuur een maand geleden. De gemeente verwacht op korte termijn meer boetes uit te delen. Gemeentelijke handhavers hebben nog meerdere adressen in het vizier.
  Nieuwsartikel

 • Vanaf woensdag 1 juli 2020 is vakantieverhuur verboden in de wijken Burgwallen-Oude Zijde, Burgwallen-Nieuwe Zijde en de Grachtengordel-Zuid. In deze wijken staat volgens de gemeente door toerisme de leefbaarheid voor bewoners dusdanig onder druk, dat een verbod op vakantieverhuur noodzakelijk is. Op circa 1.500 adressen kan daardoor geen sprake meer zijn van vakantieverhuur.
  Nieuwsartikel

 • In Amsterdam worden vakantieverhuurwoningen sinds de coronacrisis massaal aangeboden als reguliere huurwoningen. Dat zou blijken uit onderzoek in opdracht van het Huurders Netwerk Amsterdam (HNA). Het gaat volgens HNA mogelijk om grote aantallen woningen, al valt dat op basis van het onderzoek niet met zekerheid te zeggen. Bij het onderzoek worden 50 gedocumenteerde cases geleverd door data-analist Nico van Gog. Een andere indicatie is dat sinds half maart het aanbod woningen voor tijdelijke… meer
  Nieuwsartikel

 • Het Huurders Netwerk Amsterdam (HNA) riep de gemeente Amsterdam op om alsnog over te gaan op een algeheel verbod op vakantieverhuur. Dit naar het voorbeeld van de gemeente Den Haag. Het voorstel van de gemeente om vakantieverhuur per 1 juli in drie wijken te verbieden vindt de belangenorganisatie van huurders onvoldoende. Volgens wethouder Laurens Ivens maakt de huidige wetgeving een totaalverbod onmogelijk.
  Nieuwsartikel

 • Driekwart van de mensen die hun woning verhuren via platforms als Airbnb geeft die inkomsten niet op, zo blijkt uit een rapport van de Belastingdienst over belastingheffing in de deeleconomie. De Belastingdienst gaat scherper controleren.
  Nieuwsartikel

 • Het Huurders Netwerk Amsterdam (HNA) riep de gemeente Amsterdam op om alsnog over te gaan op een algeheel verbod op vakantieverhuur. Het voorstel van de gemeente om vakantieverhuur per 1 juli in drie wijken te verbieden vindt de belangenorganisatie van huurders onvoldoende. Volgens wethouder Ivens maakt de huidige wetgeving een totaalverbod onmogelijk.
  Column

 • Het Huurders Netwerk Amsterdam (HNA) riep de gemeente Amsterdam op om alsnog over te gaan op een algeheel verbod op vakantieverhuur. Het voorstel van de gemeente om vakantieverhuur per 1 juli in drie wijken te verbieden vindt de belangenorganisatie van huurders onvoldoende. Volgens wethouder Ivens maakt de huidige wetgeving een totaalverbod onmogelijk.
  Achtergrondartikel