Overslaan en naar de inhoud gaan

Verbodsgebieden vakantieverhuur binnenstad Amsterdam van kracht

Image

Vanaf woensdag 1 juli 2020 is vakantieverhuur verboden in de wijken Burgwallen-Oude Zijde, Burgwallen-Nieuwe Zijde en de Grachtengordel-Zuid. In deze wijken staat volgens de gemeente door toerisme de leefbaarheid voor bewoners dusdanig onder druk, dat een verbod op vakantieverhuur noodzakelijk is. Op circa 1.500 adressen kan daardoor geen sprake meer zijn van vakantieverhuur.

In de rest van Amsterdam is vakantieverhuur vanaf 1 juli alleen nog toegestaan met een vergunning. Het stadsbestuur legt met deze maatregelen vakantieverhuur nog verder aan banden. Tot en met eind mei konden mensen hun mening geven over het invoeren van een verbod op vakantieverhuur in de drie genoemde wijken. In totaal hebben 780 mensen en organisaties een reactie gegeven. Dat is een uitzonderlijk hoog aantal. Volgens wethouder Ivens geeft dit aan dat het onderwerp erg leeft onder Amsterdammers. “Wat opvalt is dat maar liefst 75% voorstander is van een verbod op vakantieverhuur in de drie wijken. Een deel hiervan vindt het verbod nog lang niet ver genoeg gaan. Zij zien meer in een totaalverbod op vakantieverhuur voor de hele stad, maar dat is binnen de huidige wet- en regelgeving niet haalbaar.”

Uit onderzoek door OIS naar de toeristische draagkracht van wijken blijkt dat de Burgwallen Oude Zijde, Burgwallen Nieuwe Zijde en Grachtengordel Zuid het meest lijden onder toerisme. Over twee jaar wordt het onderzoek opnieuw uitgevoerd. Als dan blijkt dat andere wijken vergelijkbaar scoren met de drie verbodswijken, dan kan het college besluiten opnieuw verbodswijken aan te wijzen.
In de overige wijken is het vanaf 1 juli 2020 alleen met een vergunning toegestaan om de eigen woning maximaal 30 nachten per jaar aan toeristen te verhuren. In de drie wijken waar vakantieverhuur is verboden, worden geen vergunningen verleend. De toeristische verhuur van woningen heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. Zo wordt 1 op de 15 woningen in Amsterdam online aangeboden en is het aanbod van woningen op de verschillende verhuurplatforms vervijfvoudigd naar ongeveer 25.000 advertenties per maand.

Airbnb reageert afkeurend op het besluit van de gemeente. Volgens het platform ligt 95% van de Airbnb-accommodaties buiten deze gebieden en helpt Airbnb juist om toerisme te verspreiden buiten het centrum. Ook noemen zij het besluit van de gemeente 'illegaal'. "De basisrechten van Amsterdammers worden geschonden", aldus Airbnb in een verklaring.

Trefwoorden