Overslaan en naar de inhoud gaan

Airbnb werkt na de pandemie aan een beter imago

Image

Het veel bekritiseerde Airbnb lijkt de corona-luwte te hebben gebruikt om zijn strategie bij te stellen. In een nieuwe campagne wordt geanticipeerd op de groeiende aversie van overheden en stadsbewoners tegen het vakantieverhuurplatform: "Nu reizen weer aantrekken, wil het vakantieverhuurplatform bijdragen aan een duurzame terugkeer van toerisme in Amsterdam, de gemeente helpen bij het handhaven van regels en overlast door vakantieverhuur tegengaan," zegt Airbnb in een persbericht waarin een zomercampagne wordt aangekondigd. Onderdeel daarvan is een donatie aan de stad van 5 euro voor elk verblijf deze zomer. De campagne benadrukt dat er voor advertenties zonder registratienummer geen plek meer is op het platform.

De vakantieverhuurder lijkt zijn knopen te hebben geteld nu in tal van Europese steden strengere regelgeving van kracht is geworden om de nadelen van vakantieverhuur te bestrijden. Airbnb wil nu graag samenwerken met overheden om regels te handhaven en overlast tegen te gaan. Het bedrijf wijst ook op tal van maatregelen die het zelf heeft genomen om overlast en onveilige situaties tegen te gaan. Zo wordt het wereldwijde verbod op aankondigingen van feesten en evenementen in Airbnb advertenties verlengd, wordt de voorlichting aan hosts en huurders geïntensiveerd en wordt de vorig gestarte 24/7 hulplijn voor buurtbewoners beter onder de aandacht gebracht.

In Amsterdam mogen huiseigenaren hun woning, mits de woning daadwerkelijk wordt bewoond, voor maximaal 30 nachten per kalenderjaar aan maximaal vier toeristen per keer verhuren. Voor toeristische verhuur is bovendien een vergunning én een registratienummer nodig. Dat nummer moet in de advertentie staan; daarnaast moet iedere verhuur vooraf bij de gemeente worden gemeld.

Trefwoorden