Overslaan en naar de inhoud gaan

Airbnb heeft 80 procent minder accommodaties beschikbaar in Amsterdam

Image

Airbnb heeft meer dan tachtig procent minder verblijfsaccommodaties beschikbaar in Amsterdam, zo meldt wethouder Wedemeijer in een brief aan de gemeenteraad. Sinds de invoering van een registratieplicht is het Airbnb-aanbod gekrompen van 16.648 naar 2.924 accommodaties. Airbnb is veruit de grootste aanbieder van vakantieverhuuradvertenties. Ook de andere onderzochte platformen laten - met uitzondering van Booking - een sterke daling zien. In totaal daalde bij Booking, Expedia, Tripadvisor en VRBO het aantal adressen met veertig procent: van zo'n tweeduizend naar 1.204 accommodaties. De gemeente komt tot deze daling na een vergelijking tussen het aanbod eind maart en de stand begin oktober.

Particuliere verhuurders van vakantieverblijven moeten zich sinds dit voorjaar bij de gemeente registreren. Met deze registratieplicht probeert de gemeente de overlast van vakantieverhuur in de stad te verminderen. Op niet geregistreerde vakantieverhuur staan hoge boetes. Bovendien worden particulieren zonder registratienummer door Airbnb automatisch van het platform verwijderd. Waarschijnlijk zijn veel 'slapende' advertenties' - waarvan de verhuurder niet meer actief was - nu automatisch verwijderd.
Airbnb werkt vrijwillig mee aan de verscherpte regelgeving in Amsterdam. Om handhavers bij te staan heeft het bedrijf een zogeheten City Portal ontwikkeld. Ook Booking.com heeft zo'n 'online tool' ontwikkeld waarmee toezichthouders informatie kunnen opvragen over het registratienummer. Overigens stelt Airbnb met nadruk dat deze tool alleen informatie over de registratie doorgeeft en niet andere overtredingen zoals aantal nachten en dergelijke. Airbnb stelt dit instrument de komende maanden ook beschikbaar in Rotterdam, Utrecht en Den Haag.