Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanpak woonfraude: 654 corporatiewoningen weer rechtmatig bewoond

Image

Woningcorporaties hebben vorig jaar in de gemeente Amsterdam onrechtmatig gebruik geconstateerd bij  654 huurwoningen. Deze woningen worden inmiddels weer rechtmatig bewoond. Net als in voorgaande jaren werd in de meeste gevallen onderhuur geconstateerd (372 keer), gevolgd door verschillende vormen van woningonttrekking, zoals: hennepteelt (49), drugs (26), prostitutie (18), kraak (10), vakantieverhuur (2), wapens (2) en 68 niet gespecificeerde redenen.

Het aantal ligt lager dan twee jaar geleden. In 2019 constateerden corporaties 773 gevallen van woonfraude. Maar in vergelijking met 2020 is sprake van een forse stijging; toen werd 563 keer reguliere bewoning hersteld. In totaal zijn door diverse handhavingsacties 1.399 woningen weer legaal bewoond. De gemeente beëindigde het onrechtmatig gebruik van 255 particuliere woningen. Ook werd in bijna vijfhonderd gevallen leegstand beëindigd; in 88 gevallen betrof het een einde aan leegstand in corporatiewoningen. “Dit toont aan dat in een stad met een aanzienlijk woningtekort goede handhaving essentieel is”, aldus wethouder Jakob Wedemeijer van Wonen.

Uit de brief aan de gemeenteraad blijkt ook dat er vorig jaar veel minder boetes zijn opgelegd. In 2021 werd voor 1,7 miljoen euro aan boetes gefactureerd; in 2020 bedroeg het boetebedrag nog ruim 4,2 miljoen. Het lage volume komt volgens de gemeente voort uit de afname van het aantal buitendienst-onderzoeken vanwege de coronamaatregelen.

Wel zijn er 27 boetes opgelegd vanwege illegale onderverhuur; 17 meer dan in 2020, het jaar dat in samenwerking met een aantal corporaties onderzoek is gestart met onderzoek naar illegale onderverhuur. Om de aanpak van onderverhuur van corporatiewoningen verder te verbeteren, wordt een algoritme ontwikkeld.

Speciale problemen lijken zich voor te doen in het noordelijk deel van de G-buurt in Amsterdam-Zuidoost. Bij een controle van veertig woningen van woningcorporatie Rochdale in de flats Gravestein en Geldershoofd werd maar liefst 13 keer woonfraude geconstateerd. Sociale huurwoningen werden illegaal onderverhuurd, veel woningen werden gebruikt voor illegale kamerverhuur en er was sprake van ‘overbewoning’. Ook werd een woning gebruikt als gebruikersruimte voor verslaafden.

Het betrof hier, zo verklaart een woordvoerder van de corporatie, een gezamenlijke actie met de gemeente en de politie in het kader van het  Masterplan Zuidoost. Daarbij zijn op basis van vermoedens van woonfraude heel specifiek bepaalde woningen gecontroleerd. "Onze bewonerscommissie is blij dat we op deze manier de leefbaarheid in het gebied verbeteren." Rochdale heeft duizend woningen in de G-buurt.